Jump to content
Sign in to follow this  
Dark_Havoc

Dev Blog 08.04.2021 Nowe okręty

1 comment in this topic

Recommended Posts

[ISEN]
Moderator
4,924 posts

Proszę pamiętać, że wszystkie informacja na Blogu Deweloperów są wstępne, mogą ulec zmianie w trakcie testów, a także nie pojawić się w serwerze gry. Ostateczne informacje pojawią się na oficjalnym portalu gry.

 

Miło nam zaprezentować nową grywalną nację i drzewko rozwoju: Holandię.

 

Następujące drzewkowe krążowniki holenderskie zostaną dodane do gry w celach testowych:

 • Tier I Van Kinsbergen
 • Tier II Gelderland
 • Tier III Java
 • Tier IV De Ruyter
 • Tier V Celebes
 • Tier VI Kijkduin
 • Tier VII Eendracht
 • Tier VIII Haarlem
 • Tier IX Johan de Witt
 • Tier X Gouden Leeuw

 

 

Okręty będą testowane jako europejskie do aktualizacji 0.10.5, po której zostaną przeniesione do osobnej nacji – holenderskiej.

Krążowniki te były rozwijane dla Floty Holenderskich Indii Wschodnich, jednak pracę nad większością z nich zostały przerwane przez niemiecką inwazję w 1940 roku. Okręty te projektowano, by mogły przeciwstawić się japońskim ciężkim krążownikom.

Holenderskie krążowniki radzą sobie najlepiej na bliskim i średnim zasięgu, wspomagając sojuszników w walce o strefy kluczowe. Mają dobrą przeżywalność dzięki dobremu opancerzeniu, zwłaszcza na wyższych tierach, a także dzięki dobremu kamuflażowi i manewrowości. Krążkowniki te wyposażone są w nowy typ uzbrojenia: „Nalot”. Na wyższych tierach okręty te mają duży kaliber dział, a parametry takie jak czas pożarów, punkty wytrzymałości i opancerzenie podobne do dużych krążowników.

Ponieważ jednostki te są wyposażone w nowy typ uzbrojenia ich koncepcja może się znacząco zmienić w czasie trwania testów.

 

Kluczowe cechy holenderskich krążowników:

 • Dobra manewrowość i kamuflaż, ale nieduży zasięg ognia i szybkostrzelność;
 • Sprzęt eksploatacyjny „Sonda hydroakustyczna”, a także wybór między „Myśliwcem”, a „Samolotem zwiadowczym” dostępny od tieru IV;
 • Nowe uzbrojenie „Nalot” dostępny od tieru IV;
 • Sprzęt eksploatacyjny „Grupa naprawcza” ze skróconym czasem przeładowania, a także „Obrona przeciwlotnicza” dostępne od tieru VIII;
 • dobre opancerzenie na wysokich tierach;
 • Okręty tierów VIII-X uzbrojone będą w działa o kalibrze:
 • Haarlem, Tier VIII - 203mm;
 • Johan de Witt, Tier IX - 240mm;
 • Gouden Leeuw, Tier X - 283mm.

 

 

Proszę pamiętać, że w aktualizacji 0.10.6 niszczyciel Friesland zostanie przeniesiony z drzewka europejskiego do drzewka holenderskiego.

 

Nalot

Nalot jest nowym rodzajem uzbrojenia, który pierwszy raz pojawi się na holenderskich krążownikach. Ponieważ jest to nowa mechanika, zarówno pomysł na okręty jak i wykorzystanie tego uzbrojenia mogą się znacznie zmienić podczas testów.

Na tą chwilę samolot wezwany przez „Nalot”, wyposażony w bomby OB, będzie operował w zasięgu 8-10km i zrzucał bomby na obszar porównywalny z wielkością 2 pancerników. Bomby będą długo opadać zanim dosięgną celu, zatem najlepszym celem będą duże i mało mobilne jednostki.

Jednocześnie samolot nie będzie w stanie wykrywać wrogich okrętów i – w przeciwieństwie do lotniskowców – nie będzie kierowany bezpośrednio przez gracza.

Ten typ uzbrojenia bazuje na używanej w rzeczywistości metodzie bombardowania z niskiego pułapu z użyciem bomb wyposażonych w spadochrony.

 

Bombardowanie składa się z dwóch etapów:

 1. Bomba opada przez pewien czas na spadochronie, który po chwili jest odrzucany;
 2. Bomba spada przez resztę drogi klasycznie, bez spadochronu.

phpacdJbn

phpLgaKHg

 

Holenderski krążownik Van Kinsbergen, Tier I

phpGfcmNi

Punkty wytrzymałości – 7100. Opancerzenie - 6 mm.

Bateria główna - 4x1 120 mm. Zasięg ognia - 11.4 km.

Maksymalne uszkodzenia pociskiem OB – 875. Szansa na wywołanie pożaru – 8%. Prędkość wylotowa pocisku OB - 900 m/s.

Czas przeładowania - 6.8 s. Czas obrotu o 180 stopni - 18.0 s. Maksymalny rozrzut - 100 m. Sigma – 2.00.

 

Prędkość maksymalna - 25.5 węzłów Czas trwania pożaru - 30 s. Promień skrętu - 350 m. Czas przestawiania steru – 3.5 s. Wykrywalność z powierzchni – 8.8 km. Wykrywalność z powietrza – 5.0 km. Wykrywalność po wystrzale z dymu – 3.3 km.

 

Dostępny sprzęt eksploatacyjny

1 slot - Grupa naprawczo - ratunkowa

 

Holenderski krążownik Gelderland, Tier II

phpLHbmEK

Punkty wytrzymałości – 16600. Opancerzenie - 6 mm.

Bateria główna - 8x1 120 mm. Zasięg ognia - 12.5 km.

Maksymalne uszkodzenia pociskiem OB – 1700. Szansa na wywołanie pożaru – 7%. Prędkość wylotowa pocisku OB - 820 m/s.

Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP - 2000. Prędkość wylotowa pocisku PP - 820 m/s.

Czas przeładowania - 8.0 s. Czas obrotu o 180 stopni - 18.0 s. Maksymalny rozrzut - 119 m. Sigma – 2.00.

 

Obrona plot. : 8x1 12.7 mm. 3x1 7.9 mm.

Obrona plot. krótkiego zasięgu: ciągłe uszkodzenia na sekundę - 179, szansa trafienia - 85 %;

Obrona plot. średniego zasięgu: ciągłe uszkodzenia na sekundę - 25, szansa trafienia - 90 %;

 

Prędkość maksymalna - 20.0 węzłów Czas trwania pożaru - 30 s. Promień skrętu - 330 m. Czas przestawiania steru – 4.8 s. Wykrywalność z powierzchni – 8.3 km. Wykrywalność z powietrza – 3.3 km. Wykrywalność po wystrzale z dymu – 3.0 km.

 

Dostępny sprzęt eksploatacyjny

1 slot - Grupa naprawczo - ratunkowa

 

Holenderski krążownik Java, Tier III

phpfFOGgH

Punkty wytrzymałości – 24500. Opancerzenie - 6 mm.

Bateria główna - 10x1 150 mm. Zasięg ognia - 12.7 km.

Maksymalne uszkodzenia pociskiem OB – 2150. Szansa na wywołanie pożaru – 11%. Prędkość wylotowa pocisku OB - 900 m/s.

Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP - 3000. Prędkość wylotowa pocisku PP - 900 m/s.

Czas przeładowania - 10.0 s. Czas obrotu o 180 stopni - 22.5 s. Maksymalny rozrzut - 121 m. Sigma – 2.00.

 

Obrona plot. : 4x1 12.7 mm. 4x1 75.0 mm.

Obrona plot. krótkiego zasięgu: ciągłe uszkodzenia na sekundę - 70, szansa trafienia - 85 %;

Obrona plot. średniego zasięgu: ciągłe uszkodzenia na sekundę - 112, szansa trafienia - 90 %;

 

Prędkość maksymalna - 33.0 węzłów Czas trwania pożaru - 30 s. Promień skrętu - 570 m. Czas przestawiania steru – 7.2 s. Wykrywalność z powierzchni – 9.7 km. Wykrywalność z powietrza – 4.9 km. Wykrywalność po wystrzale z dymu – 4.3 km.

 

Dostępny sprzęt eksploatacyjny

1 slot - Grupa naprawczo - ratunkowa

 

Holenderski krążownik De Ruyter, Tier IV

phpjopfff

Punkty wytrzymałości – 24000. Opancerzenie - 13 mm.

Bateria główna - 1x1, 3x2 150 mm. Zasięg ognia - 15.2 km.

Maksymalne uszkodzenia pociskiem OB – 2150. Szansa na wywołanie pożaru – 11%. Prędkość wylotowa pocisku OB - 900 m/s.

Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP - 3000. Prędkość wylotowa pocisku PP - 900 m/s.

Czas przeładowania - 8.0 s. Czas obrotu o 180 stopni - 22.5 s. Maksymalny rozrzut - 138 m. Sigma – 2.00.

 

Obrona plot. : 4x1 12.7 mm. 5x1 40.0 mm.

Obrona plot. krótkiego zasięgu: ciągłe uszkodzenia na sekundę - 67, szansa trafienia - 85 %;

Obrona plot. średniego zasięgu: ciągłe uszkodzenia na sekundę - 112, szansa trafienia - 90 %;

 

Prędkość maksymalna - 32.0 węzłów Czas trwania pożaru - 30 s. Promień skrętu - 660 m. Czas przestawiania steru – 7.0 s. Wykrywalność z powierzchni – 12.1 km. Wykrywalność z powietrza – 5.1 km. Wykrywalność po wystrzale z dymu – 5.7 km.

 

Dostępny sprzęt eksploatacyjny

1 slot - Grupa naprawczo - ratunkowa

2 slot - Sonda hydroakustyczna

3 slot - Myśliwiec / Samolot zwiadowczy

 

Holenderski krążownik Celebes, Tier V

phpGBGPhm

Punkty wytrzymałości – 26600. Opancerzenie - 13 mm.

Bateria główna - 4x2 150 mm. Zasięg ognia - 14.0 km.

Maksymalne uszkodzenia pociskiem OB – 2150. Szansa na wywołanie pożaru – 11%. Prędkość wylotowa pocisku OB - 900 m/s.

Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP - 3000. Prędkość wylotowa pocisku PP - 900 m/s.

Czas przeładowania - 8.0 s. Czas obrotu o 180 stopni - 22.5 s. Maksymalny rozrzut - 130 m. Sigma – 2.00.

 

Obrona plot. : 2x2 25.0 mm. 8x2 40.0 mm.

Obrona plot. krótkiego zasięgu: ciągłe uszkodzenia na sekundę - 21, szansa trafienia - 85 %;

Obrona plot. średniego zasięgu: ciągłe uszkodzenia na sekundę - 186, szansa trafienia - 90 %;

 

Prędkość maksymalna - 30.6 węzłów Czas trwania pożaru - 30 s. Promień skrętu - 580 m. Czas przestawiania steru – 7.7 s. Wykrywalność z powierzchni – 12.2 km. Wykrywalność z powietrza – 5.2 km. Wykrywalność po wystrzale z dymu – 5.9 km.

 

Dostępny sprzęt eksploatacyjny

1 slot - Grupa naprawczo - ratunkowa

2 slot - Sonda hydroakustyczna

3 slot - Myśliwiec / Samolot zwiadowczy

 

Holenderski krążownik Kijkduin, Tier VI

phpHmdHjP

Punkty wytrzymałości – 32000. Opancerzenie - 16 mm.

Bateria główna - 4x2 152 mm. Zasięg ognia - 14.6 km.

Maksymalne uszkodzenia pociskiem OB – 2200. Szansa na wywołanie pożaru – 11%. Prędkość wylotowa pocisku OB - 900 m/s.

Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP - 3000. Prędkość wylotowa pocisku PP - 900 m/s.

Czas przeładowania - 7.0 s. Czas obrotu o 180 stopni - 22.5 s. Maksymalny rozrzut - 133 m. Sigma – 2.00.

 

Obrona plot. : 14x2 40.0 mm.

Obrona plot. średniego zasięgu: ciągłe uszkodzenia na sekundę - 427, szansa trafienia - 90 %;

 

Prędkość maksymalna - 33.0 węzłów Czas trwania pożaru - 30 s. Promień skrętu - 720 m. Czas przestawiania steru – 9.0 s. Wykrywalność z powierzchni – 11.9 km. Wykrywalność z powietrza – 6.0 km. Wykrywalność po wystrzale z dymu – 5.6 km.

 

Dostępny sprzęt eksploatacyjny

1 slot - Grupa naprawczo - ratunkowa

2 slot - Sonda hydroakustyczna

3 slot - Myśliwiec / Samolot zwiadowczy

 

Holenderski krążownik Eendracht, Tier VII

phpemnPpl

Punkty wytrzymałości – 32600. Opancerzenie - 16 mm.

Bateria główna - 2x2, 2х3 152 mm. Zasięg ognia - 14.8 km.

Maksymalne uszkodzenia pociskiem OB – 2200. Szansa na wywołanie pożaru – 11%. Prędkość wylotowa pocisku OB - 900 m/s.

Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP - 3000. Prędkość wylotowa pocisku PP - 900 m/s.

Czas przeładowania - 7.0 s. Czas obrotu o 180 stopni - 22.5 s. Maksymalny rozrzut - 135 m. Sigma – 2.00.

 

Obrona plot. : 17x2 40.0 mm.

Obrona plot. średniego zasięgu: ciągłe uszkodzenia na sekundę - 651, szansa trafienia - 90 %;

 

Prędkość maksymalna - 33.0 węzłów Czas trwania pożaru - 30 s. Promień skrętu - 720 m. Czas przestawiania steru – 9.0 s. Wykrywalność z powierzchni – 11.9 km. Wykrywalność z powietrza – 6.0 km. Wykrywalność po wystrzale z dymu – 5.6 km.

 

Dostępny sprzęt eksploatacyjny

1 slot - Grupa naprawczo - ratunkowa

2 slot - Sonda hydroakustyczna

3 slot - Myśliwiec / Samolot zwiadowczy

 

Holenderski krążownik Haarlem, Tier VIII

phpCLgpbo

Bateria główna - 3x3 203 mm. Zasięg ognia - 15.6 km.

Maksymalne uszkodzenia pociskiem OB – 2850. Szansa na wywołanie pożaru – 13%. Prędkość wylotowa pocisku OB - 925 m/s.

Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP - 4800. Prędkość wylotowa pocisku PP - 925 m/s.

Czas przeładowania - 15.0 s. Czas obrotu o 180 stopni - 22.5 s. Maksymalny rozrzut - 179 m. Sigma – 2.00.

 

Obrona plot. : 10x2 40.0 mm. 14x2 20.0 mm. 4x2 120.0 mm.

Obrona plot. krótkiego zasięgu: ciągłe uszkodzenia na sekundę - 182, szansa trafienia - 85 %;

Obrona plot. średniego zasięgu: ciągłe uszkodzenia na sekundę - 186, szansa trafienia - 90 %;

Obrona plot. dalekiego zasięgu: ciągłe uszkodzenia na sekundę - 123, szansa trafienia - 90 %;

Ilość eksplozji w salwie - 5, uszkodzenia od eksplozji - 1540, strefa działania 3.5 - 6.0 km;

 

Prędkość maksymalna - 32.5 węzłów Czas trwania pożaru - 60 s. Promień skrętu - 730 m. Czas przestawiania steru – 11.1 s. Wykrywalność z powierzchni – 12.5 km. Wykrywalność z powietrza – 9.0 km. Wykrywalność po wystrzale z dymu – 7.1 km.

 

Dostępny sprzęt eksploatacyjny

1 slot - Grupa naprawczo - ratunkowa

2 slot - Sonda hydroakustyczna

3 slot - Obrona plot.

4 slot - Grupa naprawcza (Czas działania 28 s; PW na sekundę 259.5; Czas przeładowania 40 s; Ładunki 3)

 

Holenderski krążownik Johan de Witt, Tier IX

phpJmDICj

Punkty wytrzymałości – 45900. Opancerzenie - 25 mm.

Bateria główna - 3x3 240 mm. Zasięg ognia - 16.0 km.

Maksymalne uszkodzenia pociskiem OB – 3400. Szansa na wywołanie pożaru – 20%. Prędkość wylotowa pocisku OB - 900 m/s.

Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP - 6100. Prędkość wylotowa pocisku PP - 900 m/s.

Czas przeładowania - 17.0 s. Czas obrotu o 180 stopni - 30.0 s. Maksymalny rozrzut - 183 m. Sigma – 2.05.

 

Obrona plot. : 14x2 40.0 mm. 14x2 20.0 mm. 6x2 120.0 mm.

Obrona plot. krótkiego zasięgu: ciągłe uszkodzenia na sekundę - 165, szansa trafienia - 85 %;

Obrona plot. średniego zasięgu: ciągłe uszkodzenia na sekundę - 515, szansa trafienia - 90 %;

Obrona plot. dalekiego zasięgu: ciągłe uszkodzenia na sekundę - 165, szansa trafienia - 90 %;

Ilość eksplozji w salwie - 7, uszkodzenia od eksplozji - 1610, strefa działania 3.5 - 6.0 km;

 

Prędkość maksymalna - 32.1 węzłów Czas trwania pożaru - 60 s. Promień skrętu - 740 m. Czas przestawiania steru – 11.9 s. Wykrywalność z powierzchni – 12.7 km. Wykrywalność z powietrza – 8.7 km. Wykrywalność po wystrzale z dymu – 8.1 km.

 

Dostępny sprzęt eksploatacyjny

1 slot - Grupa naprawczo - ratunkowa

2 slot - Sonda hydroakustyczna

3 slot - Obrona plot.

4 slot - Grupa naprawcza (Czas działania 28 s; PW na sekundę 259.5; Czas przeładowania 40 s; Ładunki 3)

5 slot - Myśliwiec / Samolot zwiadowczy

 

Holenderski krążownik Gouden Leeuw, Tier X

phpPonHNi

Punkty wytrzymałości – 51900. Opancerzenie - 25 mm.

Bateria główna - 3x3 283 mm. Zasięg ognia - 16.5 km.

Maksymalne uszkodzenia pociskiem OB – 3900. Szansa na wywołanie pożaru – 20%. Prędkość wylotowa pocisku OB - 890 m/s.

Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP - 7600. Prędkość wylotowa pocisku PP - 890 m/s.

Czas przeładowania - 17.0 s. Czas obrotu o 180 stopni - 25.0 s. Maksymalny rozrzut - 187 m. Sigma – 2.05.

 

Obrona plot. : 12x1 40.0 mm. 6x2 120.0 mm.

Obrona plot. średniego zasięgu: ciągłe uszkodzenia na sekundę - 536, szansa trafienia - 90 %;

Obrona plot. dalekiego zasięgu: ciągłe uszkodzenia na sekundę - 168, szansa trafienia - 90 %;

Ilość eksplozji w salwie - 7, uszkodzenia od eksplozji - 1680, strefa działania 3.5 - 6.0 km;

 

Prędkość maksymalna - 33.5 węzłów Czas trwania pożaru - 60 s. Promień skrętu - 790 m. Czas przestawiania steru – 12.7 s. Wykrywalność z powierzchni – 13.1 km. Wykrywalność z powietrza – 9.3 km. Wykrywalność po wystrzale z dymu – 9.5 km.

 

Dostępny sprzęt eksploatacyjny

1 slot - Grupa naprawczo - ratunkowa

2 slot - Sonda hydroakustyczna

3 slot - Obrona plot.

4 slot - Grupa naprawcza (Czas działania 28 s; PW na sekundę 259.5; Czas przeładowania 40 s; Ładunki 3)

 

Amerykański krążownik Congress, Tier VIII:

phpcJjnin

Congress – amerykański krążownik datowany na 1940 rok. Ten projekt jest poprzednikiem wielkich krążowników typu Alaska. Okręt został nazwany po jednej z sześciu trzymasztowych ciężkich fregat US Navy zbudowanych w latach 1797-1800.

Dzięki dużej wadze salwy, dobrej celności i zasięgowi, okręt będzie efektywny w zadawaniu uszkodzeń wrogim jednostkom na dużym zasięgu. Okręt wyposażony będzie w następujący sprzęt eksploatacyjny: „Grupa naprawcza”, „Sonda hydroakustyczna” lub „Obrona plot.” (slot 2), „Radar” lub „Myśliwiec”, albo „Samolot zwiadowczy” na slocie 3. Zatem dzięki dobrej obronie przeciwlotniczej, wysokiej przeżywalności oraz szerokiej gamie sprzętu eksploatacyjnego będzie on mógł efektywnie wspomagać sojuszników w walce o punkty kluczowe.

 

Punkty wytrzymałości – 60450. Opancerzenie - 27 mm.

Bateria główna - 1x3, 2x2 305 mm. Zasięg ognia - 19.0 km.

Maksymalne uszkodzenia pociskiem OB – 4300. Szansa na wywołanie pożaru – 27%. Prędkość wylotowa pocisku OB - 808 m/s.

Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP - 8900. Prędkość wylotowa pocisku PP - 762 m/s.

Czas przeładowania - 20.0 s. Czas obrotu o 180 stopni - 30.0 s. Maksymalny rozrzut - 207 m. Sigma – 2.05.

 

Obrona plot. : 14x2 40.0 mm. 20x1 20.0 mm. 6x2 127.0 mm.

Obrona plot. krótkiego zasięgu: ciągłe uszkodzenia na sekundę - 151, szansa trafienia - 85 %;

Obrona plot. średniego zasięgu: ciągłe uszkodzenia na sekundę - 273, szansa trafienia - 90 %;

Obrona plot. dalekiego zasięgu: ciągłe uszkodzenia na sekundę - 109, szansa trafienia - 90 %;

Ilość eksplozji w salwie - 5, uszkodzenia od eksplozji - 1540, strefa działania 3.5 - 5.8 km;

 

Prędkość maksymalna - 33.0 węzłów Czas trwania pożaru - 60 s. Promień skrętu - 850 m. Czas przestawiania steru – 13.0 s. Wykrywalność z powierzchni – 15.5 km. Wykrywalność z powietrza – 9.7 km. Wykrywalność po wystrzale z dymu – 12.1 km.

 

Dostępny sprzęt eksploatacyjny

1 slot - Grupa naprawczo - ratunkowa

2 slot - Sonda hydroakustyczna / Obrona plot. II

3 slot - Myśliwiec / Samolot zwiadowczy / Radar

4 slot - Grupa naprawcza

 

 

Holenderski krążownik De Zeven Provinciën, Tier VIII:

phpMjmgEL

Lekki krążownik, którego budowa rozpoczęła się przed II W.Ś., a zakończoną ją w 1950 roku zgodnie ze zmodyfikowanym projektem. W drugiej połowie XX wieku został on kupiony przez Peru. Został wycofany ze służby dopiero we wrześniu 2017 roku, był ostatnim krążownikiem artyleryjskim na świecie w służbie czynnej.

De Zeven Provinciën jest wyposażony w 8 uniwersalnych dział 152mm rozmieszonych w 4 wieżach, ponadto posiada „Wyspecjalizowaną grupę naprawczą”, „Doładowania silnika” oraz „Nalot”. Działa okrętu mają średni zasięg i wysoką szybkostrzelność. Krążownik może szybko zmieniać pozycję dzięki sprzętowi eksploatacyjnemu „Doładowanie silnika”.

 

Punkty wytrzymałości – 33800. Opancerzenie - 25 mm.

Bateria główna - 4x2 152 mm. Zasięg ognia - 16.1 km.

Maksymalne uszkodzenia pociskiem OB – 2150. Szansa na wywołanie pożaru – 11%. Prędkość wylotowa pocisku OB - 900 m/s.

Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP - 3000. Prędkość wylotowa pocisku PP - 900 m/s.

Czas przeładowania - 6.0 s. Czas obrotu o 180 stopni - 22.5 s. Maksymalny rozrzut - 144 m. Sigma – 2.00.

 

Obrona plot. : 8x1 40.0 mm. 4x2 57.0 mm. 4x2 152.0 mm.

Obrona plot. średniego zasięgu: ciągłe uszkodzenia na sekundę - 672, szansa trafienia - 90 %;

Obrona plot. dalekiego zasięgu: ciągłe uszkodzenia na sekundę - 74, szansa trafienia - 90 %;

Ilość eksplozji w salwie - 4, uszkodzenia od eksplozji - 1680, strefa działania 3.5 - 6.9 km;

 

Prędkość maksymalna - 32.0 węzłów Czas trwania pożaru - 60 s. Promień skrętu - 730 m. Czas przestawiania steru – 9.1 s. Wykrywalność z powierzchni – 11.9 km. Wykrywalność z powietrza – 8.5 km. Wykrywalność po wystrzale z dymu – 5.6 km.

 

Dostępny sprzęt eksploatacyjny

1 slot - Grupa naprawczo - ratunkowa

2 slot – Doładowanie silnika

3 slot - Grupa naprawcza (Czas działania 28 s; PW na sekundę 169.0; Czas przeładowania 80 s; Ładunki 3)

 

 

Wszystkie statystyki dotyczą okrętu bez dowódcy i ulepszeń, ale z najlepszymi modułami. Parametry mogą się zmienić w czasie testów.

 

Ponadto do gry zostanie dodany sowiecki krążownik tieru VIII Bagration – oparty na krążowniku TVIII P. Bagration. Nowy okręt zostanie użyty w promocji z partnerami.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×