Jump to content
Sign in to follow this  
Dark_Havoc

Dev Blog 29.01.2021 ST 0.10.1, ZF-2 i Z-31

1 comment in this topic

Recommended Posts

[ISEN]
Moderator
5,153 posts

Proszę pamiętać, że wszystkie informacja na Blogu Deweloperów są wstępne, mogą ulec zmianie w trakcie testów, a także nie pojawić się w serwerze gry. Ostateczne informacje pojawią się na oficjalnym portalu gry.

 

Powody wyboru obecnego modelu ZF-2

W momencie tworzenia modelu okrętu premium używamy następujących wytycznych:

 • Jeśli okręt był historycznie ukończony, tworzymy jego model w grze w oparciu o prawdziwą jednostkę w danym okresie, używając do tego wszystkich naszych umiejętności oraz dostępnych materiałów historycznych.
 • W przypadku jeśli okręt był jedynie projektem lub jego budowa nie została ukończona, możemy brać pod uwagę wiele opcji w zależności od tego jak mógłby zostać ukończony projekt, opierając się na niuansach przemysłu stoczniowego danego okresu i kraju. Następnie wprowadzamy go do gry. Kiedy podejmujemy decyzję o odejściu od planów historycznych, to głównym tego powodem jest balans gry.

 

ZF-2 był jednym z nieukończonych francuskich niszczycieli typu Le Hardi – L'Opiniâtre – zdobytym przez Niemców w 1940 roku. Historycznie projekt zakładał ukończenie okrętu zastępując oryginalne uzbrojenie niemieckim, ale te zmiany nie doszły do skutku. W naszej grze projekt okrętu również opiera się na typie Le Hardi, ale wprowadziliśmy możliwy wariant rozwojowy tego niszczyciela biorąc pod uwagę historyczne cechy niemieckiego budownictwa okrętowego tamtych czasów.

Aby upewnić się, że nasz projekt nie zaprzecza oryginalnym planom, zdecydowaliśmy się zmienić nazwę ZF-6 – pierwszą nazwę przydzieloną zdobytemu L'Opiniâtre - na ZF-2

 

Zmiany w tierze i założeniach ZF-6

 • okręt przesunięto na TIX
 • usuniętą sprzęt eksploatacyjny Sonda hydroakustyczna.
 • Dodano sprzęty: „Wytwornica dymu”, „Doładowanie silnika”, „Obrona plot.”
 • Czas przeładowania dział skrócono z 6,5 do 5 s.
 • Zmieniono parametry wyrzutni torpedowych:
 • Czas przeładowania wyrzutni zwiększono z 90 do 120 s.
 • Uszkodzenia torped zwiększono z 13.700 to 18.400
 • Prędkość torped zwiększono z 64 do 75 węzłów
 • Wykrywalność torped zwiększono z 1,3 do 1,8 km.

 

W przypadku nowych założeń zdecydowaliśmy się stworzyć okręt bardziej wszechstronny, z dobrym kamuflażem, pociskami PP z ulepszonymi kątami rykoszetów, doładowaniem silnika, wytwornicą dymu i obroną plot. Sprzęt „Przyspieszenie przeładowania dział baterii głównej” będzie przydatny w przypadku walki z wrogimi niszczycielami. W celu zwalczania bardziej opancerzonych celów przydatne będą szybkie torpedy o dużych uszkodzeniach, ale o długim czasie przeładowania i wysokiej wykrywalności.

 

 

Dlaczego Z-31 różni się od istniejącego prototypu?

Tworząc modele drzewkowych okrętów bierzemy pod uwagę kilka projektów tej samej klasy. W wyniku tego działania okręt jest złożeniem różnych wariantów i może się różnić od historycznej jednostki z powodów związanych z balansem. Może mieć uzbrojenie które nie odpowiada historycznej jednostce danej klasy. Jako zasadę przyjęliśmy, że okręt drzewkowy bierze swoją nazwę od pierwszej jednostki dane klasy, nawet jeśli różni się od swojego historycznego odpowiednika. Dlatego właśnie okręty drzewkowe nie posiadają na dziobach i rufach plakietek z nazwą jednostki czy numerem identyfikacyjnym.

Z-31 był pierwszą jednostką klasy 1936 Mob. Tworząc model opieraliśmy go nie tylko na planach jednostki wiodącej, ale także pozostałych projektach całej klasy. Zmieniliśmy układ uzbrojenia artyleryjskiego na Z-31 biorąc pod uwagę rozwój artylerii dla całego drzewka niemieckich niszczycieli.

 

Parametry Z-31

 

Punkty wytrzymałości – 19,400. Opancerzenie - 16 mm.

Bateria główna - 2x1 150 mm, 1x2 150 mm. Zasięg ognia - 11.5 km. Maksymalne uszkodzenia pociskiem OB – 2,200. Szansa wywołania pożaru – 12%. Prędkość wylotowa pocisku OB - 835 m/s. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP - 3700. Prędkość wylotowa pocisku PP - 835 m/s. Czas przeładowania - 7.5 s. Czas obrotu o 180 stopni - 22.5 s. Maksymalny rozrzut - 55 m. Sigma – 2.00.

 

Wyrzutnie torpedowe - 2x4 533 mm. Maksymalne uszkodzenia - 13,700. Zasięg - 8.0 km. Prędkość - 65 węzłów Czas przeładowania - 90 s. Czas obrotu wyrzutni o 180 stopni – 7.2 s. Wykrywalność torped- 1.3 km.

Obrona plot: 6x2 20.0 mm, 4x2 37.0 mm, 2x4 20.0 mm.

 

Obrona plot krótkiego zasięgu: ciągłe uszkodzenia na sekundę - 109, szansa trafienia - 95 %, strefa działania 0.1-2.0 km;

Obrona plot średniego zasięgu: ciągłe uszkodzenia na sekundę - 98, szansa trafienia - 100 %, strefa działania 0.1-3.5 km;

 

Maksymalna prędkość - 36.0 węzłów Promień skrętu - 670 m. Czas przestawiania steru – 4.2 s. Wykrywalność z powierzchni– 7.2 km. Wykrywalność z powietrza – 3.5 km. Wykrywalność po wystrzale z dymu – 3.1 km.

 

Dostępny sprzęt eksploatacyjny:

Slot 1 - Grupa naprawczo ratunkowa

Slot 2 – Sonda hydroakustyczna (Czas działania 100 s; Zasięg wykrywania torped 3.0 km; Zasięg wykrywania okrętów 4.0 km; Czas przeładowania 120 s; Ładunki 3)

 

 

Wszystkie statystyki dotyczą okrętu bez dowódcy i ulepszeń, ale z najlepszymi modułami. Parametry mogą się zmienić w czasie testów.

 • Cool 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×