Jump to content
Sign in to follow this  
Dark_Havoc

Dev Blog: ST Zmiany w okrętach 17.08.2020

1 comment in this topic

Recommended Posts

[ISEN]
Moderator
5,231 posts

Proszę pamiętać, że wszystkie informacja na Blogu Deweloperów są wstępne, mogą ulec zmianie w trakcie testów, a także nie pojawić się w serwerze gry. Ostateczne informacje pojawią się na oficjalnym portalu gry.

 

Włoski niszczyciel T IX Paolo Emilio:

 • czas przeładowania dział skrócona z 12 do 10,7 s;

 

Amerykański krążownik T VIII Anchorage:

 • Czas działania zasłony dymnej skrócona z 124 do 104 s;
 • Pociski PP zastąpiono pociskami z krążownika T VII New Orleans:
 • Uszkodzenia zmniejszono z 5 000 do 4 600;
 • Prędkość zwiększono z 762 do 853 m/s;
 • Zmniejszono penetrację pancerza.

 

Niemiecki krążownik T VII München:

 • Czas przeładowania dział zwiększono z 4.8 do 5 s;
 • Zmieniono balistykę pocisków: pociski OB i PP będą traciły prędkość szybciej, w wyniku czego będą leciały bardziej stromą trajektorią.

 

Amerykański pancernik T VII Florida:

 • Czas przeładowania dział zwiększono z 30 do 31,5 s;
 • Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP zmniejszono z 10 500 do 9 500;
 • Zmieniono balistykę pocisków: pociski OB i PP będą traciły prędkość szybciej, w wyniku czego będą leciały bardziej stromą trajektorią.

 

Amerykański pancernik T VIII Kansas:

 • Odzyskiwanie PW przez Grupę Naprawczą obniżono z 0,66% to 0,5% wartości maksymalnej PW na sekundę.

 

Amerykański pancernik T IX Minnesota:

 • Odzyskiwanie PW przez Grupę Naprawczą obniżono z 0,66% to 0,5% wartości maksymalnej PW na sekundę.
 • Opancerzenie pokładu, burty i bąbli przeciwtorpedowych zwiększono z 32 to 38 mm;
 • wartość parametru Sigma zwiększono z 1,7 do 1,8

 

Amerykański pancernik T X Vermont:

 • Pancerz pokładu zwiększono z 32 do 51 mm;
 • Pancerz burt zwiększono z 32 do 38 mm;
 • Odzyskiwanie PW przez Grupę Naprawczą obniżono z 0,66% to 0,5% wartości maksymalnej PW na sekundę.
 • Promień skrętu zmniejszono z 960 do 850 m;
 • wartość parametru Sigma zwiększono z 1,7 do 1,9
 • Zmieniono balistykę pocisków: pociski OB i PP będą traciły prędkość wolniej, w wyniku czego będą leciały bardziej płaską trajektorią.

 

Amerykański lotniskowiec T X Franklin D. Roosevelt:

 • Zmieniono parametry rakiet:
 • uszkodzenia zmniejszono z 2 000 do 1 650.
 • Szansę na wywołanie pożaru zmniejszono z 7% do 5%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×