Jump to content
Sign in to follow this  
Dark_Havoc

Dev Blog 23.07.2019 Włoskie krążowniki

7 comments in this topic

Recommended Posts

[ISEN]
Moderator
4,982 posts

Drzewkowe krążowniki włoskie tierów I-X oraz włoski krążownik premium T5 Genova i włoski niszczyciel T10 Paolo Emilio zostaną dodane do gry w następnej sesji testowej.
 

Włoskie krążowniki będą wyposażone w specjalny sprzęt eksploatacyjny „Dym paliwowy” oraz unikalną amunicję pociski półprzeciwpancerne (w skrócie PPP), dobrą manewrowość, mocną salwą z długim czasem przeładowania.


Pociski półprzeciwpancerne (PPP) mają cechy dwóch typów amunicji jednocześnie:
- pocisk tego typu może rykoszetować, ale kąt rykoszetu jest mniejszy niż w zwykłych pociskach PP (60-85 stopni);
- dla tych pocisków stosowana będzie reguła 14.3 kalibru;
- jeśli pocisk nie zrykoszetuje, pocisk zachowa się jak odłamkowo-burzący;
- pociski te nie będą nadpenetrowały;
- nie będą powodowały pożarów
- uszkodzenia i penetracja będzie większa niż w standardowych pociskach OB;
- będą zadawały tylko 10% uszkodzeń niszczycielom.


Pociski PPP  są przeznaczone do zadawania stałych wysokich obrażeń w przypadku, gdy pociski PP (przeciw pancerne) nie są efektywne.


Dym paliwowy jest bardzo podobny do zwykłej wytwornicy dymu, ale okręt wyposażony w ten sprzęt eksploatacyjny będzie mógł użyć go nawet przy pełnej prędkości. Dzięki temu włoskie krążowniki będą mogły się ukryć przed wrogimi okrętami lub samolotami bez utraty prędkości i możliwości manewru. Dym tego typu wytwarzany jest przez 25-40 sekund i rozwiewa się w 10 sekund.

 

Włoskie krążowniki będą wyposażone w niewielką ilość wyrzutni torpedowych, których torpedy nie będą miały za dużych uszkodzeń i prędkości, ale w zamian będą miały dobry zasięg, małą wykrywalność i krótki czas przeładowania.

 

Chcielibyśmy także skomentować sprawę nazw włoskich krążowników. Prawdą jest, że włoskie ciężkie krążowniki z lat 1920-1930 otrzymywały swoje nazwy od miast podbitych w czasie 1 Wojny Światowej. Jednakże, z tego co widać, Włosi wybierali zwłaszcza te miasta, które miały znaczące znaczenie – zarówno strategiczne jak i ideologiczne. Większość tych symbolicznych nazw została użyta dla historycznych okrętów – takich jak Trento, Fiume, Zara, Pola, Gorizia i Bolzano. Ponieważ więcej krążowników po Bolzano nie zbudowano, dlatego trudno określić jakie nazwy by otrzymały.

Rozpatrywaliśmy kilka opcji nazw okrętów i w końcu zdecydowaliśmy się kontynuować nazywanie okrętów po miastach, które znacząco i mocno związane są z Włochami, mimo że niektóre z nich nie wpisują się w tradycję historyczną. Stąd też wybraliśmy: Milano, Torino, Verona i Genova. Dla następnego planowanego okrętu zarezerwowaliśmy nazwę Venezia.

Warto wspomnieć, że Regia Marina używała takich nazw wcześniej – jeśli przyjrzeć się krążownikom pancernopokładowym z lat 1910 i lekkim krążownikom z 1920 – mamy: Pisa, Taranto, Bari itd.
Zatem użyta przez nas koncepcja nazewnictwa okrętów nie jest całkiem wymyślona i została już kiedyś użyta.

Dziękujemy za wasz wkład i dyskusję.


 

włoski krążownik Eritrea, tier I

1*aNFQlevMjfjN7-RPWeVK3w.jpeg

 

Punkty Wytrzymałości — 8100. Opancerzenie — 6 mm.

 

Bateria dział głównych — 2x2 120 mm. Zasięg ognia — 9.9 km. Maksymalne uszkodzenia pociskiem OB — 850. Szansa na podpalenie — 6%. czas przeładowania — 4.5 s. czas obrotu o 180 stopni — 22.5 s. — 90 m. prędkość wylotowa pocisków OB — 750 m/s. Sigma — 2.00.

 

Prędkość maksymalna — 20.0 węzłów — 310 m. czas przestawiania steru — 5.7 s. — 6.8 km. zasięg wykrywalności z powietrza — 7.1 km. zasięg wykrywalności po wystrzale z dymu — 2.4 km.

 

Dostępny sprzęt eksploatacyjny:

1 slot — Grupa Naprawczo-Ratunkowa.

 

 

włoski krążownik Nino Bixio, tier II

1*UEvAL0BBj1OyjpNFhynJHA.jpeg

 

Punkty Wytrzymałości — 16600. Opancerzenie — 6 mm.

 

Bateria dział głównych — 8x1 120 mm. Zasięg ognia — 11.4 km. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PPP — 2850. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP — 2100. czas przeładowania — 13 s. czas obrotu o 180 stopni — 22.5 s. maksymalny rozrzut — 111 m. prędkość wylotowa pocisków PPP — 840 m/s. prędkość wylotowa pocisków PP — 850 m/s. Sigma — 2.00.

 

Prędkość maksymalna — 26.8 węzłów Promień skrętu — 480 m. czas przestawiania steru — 4.8 s. zasięg wykrywalności z powierzchni — 8.1 km. zasięg wykrywalności z powietrza — 4.0 km. zasięg wykrywalności po wystrzale z dymu — 2.9 km.

 

Dostępny sprzęt eksploatacyjny:

1 slot — Grupa Naprawczo-Ratunkowa.

 

 

 

włoski krążownik Taranto, tier III
1*ByF54hD5n_UOTXmXFzfw2g.jpeg

 

Punkty Wytrzymałości — 19600. Opancerzenie — 6 mm.

 

Bateria dział głównych — 7x1 150 mm. Zasięg ognia — 10.6 km. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PPP — 3550. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP — 3700. czas przeładowania — 13 s. czas obrotu o 180 stopni — 25.7 s. maksymalny rozrzut — 106 m. prędkość wylotowa pocisków PPP — 835 m/s. prędkość wylotowa pocisków PP — 835 m/s. Sigma — 2.00.

 

Wyrzutnie torpedowe — 2x2 533 mm. — 9067. Zasięg — 8.0 km. — 51 węzłów czas przeładowania — 47 s. — 7.2 s. — 1.0 km.

 

Obrona plot.:

2x1 76.2 mm.

Średni zasięg: liczba eksplozji w salwie — 1, uszkodzenia od eksplozji — 210, — 18, szansa trafienia — 74 %, zasięg ognia 1.0–3.0 km;

Prędkość maksymalna — 28.2 węzłów Promień skrętu — 450 m. czas przestawiania steru — 5.7 s. zasięg wykrywalności z powierzchni — 9.4 km. zasięg wykrywalności z powietrza — 4.0 km. zasięg wykrywalności po wystrzale z dymu — 4.1 km.

 

Dostępny sprzęt eksploatacyjny:

1 slot — Grupa Naprawczo-Ratunkowa.


 

włoski krążownik Alberto di Giussano, tier IV

1*Cg_3S-i576P20reapr_Wdw.jpeg

 

Punkty Wytrzymałości — 24000. Opancerzenie — 10 mm.

 

Bateria dział głównych — 4x2 152 mm. Zasięg ognia — 15.6 km. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PPP — 3850. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP — 3000. czas przeładowania — 15 s. czas obrotu o 180 stopni — 25.7 s. maksymalny rozrzut — 140 m. prędkość wylotowa pocisków PPP — 950 m/s. prędkość wylotowa pocisków PP — 850 m/s. Sigma — 2.00.

 

Wyrzutnie torpedowe — 2x2 533 mm. Maksymalne uszkodzenia — 9067. Zasięg — 8.0 km. Prędkość — 51 węzłów czas przeładowania — 47 s. Czas obrotu wyrzutni o 180 stopni — 7.2 s. wykrywalności torped — 1.0 km.

 

Obrona plot.:

2x1 20.0 mm, 4x2 20.0 mm, 3x2 100.0 mm.

Obrona plot. krótki zasięg: stałe uszkodzenia na sekundę — 88, szansa trafienia — 72 %, zasięg ognia 0.1–1.5 km;

Obrona plot. Daleki zasięg: liczba eksplozji w salwie — 1, uszkodzenia od eksplozji — 350, stałe uszkodzenia na sekundę — 35, szansa trafienia — 77 %, zasięg ognia 1.5–4.6 km;

 

Prędkość maksymalna — 36.5 węzłów Promień skrętu — 580 m. czas przestawiania steru — 7.0 s. zasięg wykrywalności z powierzchni — 11.1 km. zasięg wykrywalności z powietrza — 4.0 km. zasięg wykrywalności po wystrzale z dymu — 5.1 km.

 

Dostępny sprzęt eksploatacyjny:

1 slot — Grupa Naprawczo-Ratunkowa.

2 slot — Myśliwiec katapultowany.

 

włoski krążownik Raimondo Montecuccoli, tier V

1*Yp0jf-_hovRBpn7ZGjrXsw.jpeg

 

Punkty Wytrzymałości — 26500. Opancerzenie — 13 mm.

 

Bateria dział głównych — 4x2 152 mm. Zasięg ognia — 14.9 km. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PPP — 3850. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP — 3000. czas przeładowania — 13 s. czas obrotu o 180 stopni — 30 s. maksymalny rozrzut — 136 m. prędkość wylotowa pocisków PPP — 950 m/s. prędkość wylotowa pocisków PP — 850 m/s. Sigma — 2.00.

 

Wyrzutnie torpedowe — 2x2 533 mm. Maksymalne uszkodzenia — 12667. Zasięg — 10.0 km. Prędkość — 51 węzłów czas przeładowania — 47 s. Czas obrotu wyrzutni o 180 stopni — 7.2 s. wykrywalności torped — 1.0 km.

 

Obrona plot.:

10x1 20.0 mm, 3x2 100.0 mm, 4x2 37.0 mm.

Obrona plot. krótki zasięg: stałe uszkodzenia na sekundę — 158, szansa trafienia — 74 %, zasięg ognia 0.1–1.5 km;

Obrona plot. Średni zasięg: liczba eksplozji w salwie — 3, uszkodzenia od eksplozji — 350, stałe uszkodzenia na sekundę — 88, szansa trafienia — 79 %, zasięg ognia 1.5–3.5 km;

Obrona plot. Daleki zasięg: liczba eksplozji w salwie — 1, uszkodzenia od eksplozji — 490, stałe uszkodzenia na sekundę — 35, szansa trafienia — 79 %, zasięg ognia 3.5–4.6 km;

 

Prędkość maksymalna — 37.0 węzłów Promień skrętu — 610 m. czas przestawiania steru — 7.6 s. zasięg wykrywalności z powierzchni — 11.6 km. zasięg wykrywalności z powietrza — 6.6 km. zasięg wykrywalności po wystrzale z dymu — 5.5 km.

 

Dostępny sprzęt eksploatacyjny:

1 slot — Grupa Naprawczo-Ratunkowa.

2 slot — Dym paliwowy (Czas działania 25 s; Czas rozproszenia 10 s; czas przeładowania 240 (180) s; Ładunki 1 (2); Promień 510.0 m).

3 slot — Myśliwiec katapultowany / Samolot zwiadowczy.

 

 

włoski krążownik Trento, tier VI

1*ZDVInvgtwaqDW2d3mCUwog.jpeg

 

Punkty Wytrzymałości — 34500. Opancerzenie — 16 mm.

 

Bateria dział głównych — 4x2 203 mm. Zasięg ognia — 16.9 km. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PPP — 4800. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP — 4700. czas przeładowania — 15 s. czas obrotu o 180 stopni — 25.7 s. maksymalny rozrzut — 150 m. prędkość wylotowa pocisków PPP — 840 m/s. prędkość wylotowa pocisków PP — 840 m/s. Sigma — 2.00.

 

Wyrzutnie torpedowe — 2x3 533 mm. Maksymalne uszkodzenia — 12667. Zasięg — 12.0 km. Prędkość — 51 węzłów czas przeładowania — 71 s. Czas obrotu wyrzutni o 180 stopni — 7.2 s. wykrywalności torped — 1.0 km.

 

Obrona plot.:

10x2 20.0 mm, 4x2 37.0 mm, 6x2 100.0 mm, 4x2 13.2 mm.

Obrona plot. krótki zasięg: stałe uszkodzenia na sekundę — 193, szansa trafienia — 77 %, zasięg ognia 0.1–1.5 km;

Obrona plot. Średni zasięg: liczba eksplozji w salwie — 3, uszkodzenia od eksplozji — 490, stałe uszkodzenia na sekundę — 88, szansa trafienia — 81 %, zasięg ognia 1.5–3.5 km;

Obrona plot. Daleki zasięg: liczba eksplozji w salwie — 2, uszkodzenia od eksplozji — 700, stałe uszkodzenia na sekundę — 53, szansa trafienia — 81 %, zasięg ognia 3.5–4.6 km;

 

Prędkość maksymalna — 35.0 węzłów Promień skrętu — 630 m. czas przestawiania steru — 9.5 s. zasięg wykrywalności z powierzchni — 14.5 km. zasięg wykrywalności z powietrza — 7.9 km. zasięg wykrywalności po wystrzale z dymu — 8.7 km.

 

Dostępny sprzęt eksploatacyjny:

1 slot — Grupa Naprawczo-Ratunkowa.

2 slot — Dym paliwowy (Czas działania 25 s; Czas rozproszenia 10 s; czas przeładowania 240 (180) s; Ładunki 1 (2); Promień 510.0 m).

3 slot — Myśliwiec katapultowany / Samolot zwiadowczy.

 

 

włoski krążownik Zara, tier VII

1*QNM2T2Oc8r_JsKRslwl8lA.jpeg

 

Punkty Wytrzymałości — 37100. Opancerzenie — 16 mm.

 

Bateria dział głównych — 4x2 203 mm. Zasięg ognia — 15.8 km. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PPP — 5050. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP — 4800. czas przeładowania — 15 s. czas obrotu o 180 stopni — 25.7 s. maksymalny rozrzut — 142 m. prędkość wylotowa pocisków PPP — 900 m/s. prędkość wylotowa pocisków PP — 900 m/s. Sigma — 2.00.

 

Wyrzutnie torpedowe — 2x3 533 mm. Maksymalne uszkodzenia — 12667. Zasięg — 12.0 km. Prędkość — 51 węzłów czas przeładowania — 71 s. Czas obrotu wyrzutni o 180 stopni — 7.2 s. wykrywalności torped — 1.0 km.

 

Obrona plot.:

10x1 20.0 mm, 4x2 20.0 mm, 6x2 37.0 mm, 6x2 100.0 mm.

Obrona plot. krótki zasięg: stałe uszkodzenia na sekundę — 158, szansa trafienia — 79 %, zasięg ognia 0.1–1.5 km;

Obrona plot. Średni zasięg: liczba eksplozji w salwie — 3, uszkodzenia od eksplozji — 630, stałe uszkodzenia na sekundę — 140, szansa trafienia — 83 %, zasięg ognia 1.5–3.5 km;

Obrona plot. Daleki zasięg: liczba eksplozji w salwie — 2, uszkodzenia od eksplozji — 840, stałe uszkodzenia na sekundę — 53, szansa trafienia — 83 %, zasięg ognia 3.5–4.6 km;

 

Prędkość maksymalna — 32.0 węzłów Promień skrętu — 580 m. czas przestawiania steru — 9.8 s. zasięg wykrywalności z powierzchni — 14.0 km. zasięg wykrywalności z powietrza — 7.5 km. zasięg wykrywalności po wystrzale z dymu — 8.3 km.

 

Dostępny sprzęt eksploatacyjny:

1 slot — Grupa Naprawczo-Ratunkowa.

2 slot — Dym paliwowy (Czas działania 25 s; Czas rozproszenia 10 s; czas przeładowania 240 (180) s; Ładunki 1 (2); Promień 510.0 m).

3 slot — Myśliwiec katapultowany / Samolot zwiadowczy.

 

 

włoski krążownik Verona, tier VIII

1*rZ8iTHcbkl2OZinWycV8fA.jpeg

 

Punkty Wytrzymałości — 42800. Opancerzenie — 25 mm.

 

Bateria dział głównych — 3x3 203 mm. Zasięg ognia — 15.3 km. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PPP — 5200. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP — 4900. czas przeładowania — 16 s. czas obrotu o 180 stopni — 25.7 s. maksymalny rozrzut — 139 m. prędkość wylotowa pocisków PPP — 950 m/s. prędkość wylotowa pocisków PP — 910 m/s. Sigma — 2.00.

 

Wyrzutnie torpedowe — 2x4 533 mm. Maksymalne uszkodzenia — 12667. Zasięg — 12.0 km. Prędkość — 51 węzłów czas przeładowania — 95 s. Czas obrotu wyrzutni o 180 stopni — 7.2 s. wykrywalności torped — 1.0 km.

 

Obrona plot.:

6x1 65.0 mm, 12x6 20.0 mm, 12x1 90.0 mm.

Obrona plot. krótki zasięg: stałe uszkodzenia na sekundę — 350, szansa trafienia — 81 %, zasięg ognia 0.1–1.5 km;

Obrona plot. Średni zasięg: liczba eksplozji w salwie — 3, uszkodzenia od eksplozji — 910, stałe uszkodzenia na sekundę — 140, szansa trafienia — 85 %, zasięg ognia 1.5–3.7 km;

Obrona plot. Daleki zasięg: liczba eksplozji w salwie — 6, uszkodzenia od eksplozji — 1050, stałe uszkodzenia na sekundę — 140, szansa trafienia — 85 %, zasięg ognia 3.7–4.6 km;

 

Prędkość maksymalna — 37.0 węzłów Promień skrętu — 680 m. czas przestawiania steru — 11.0 s. zasięg wykrywalności z powierzchni — 14.4 km. zasięg wykrywalności z powietrza — 9.5 km. zasięg wykrywalności po wystrzale z dymu — 8.7 km.

 

Dostępny sprzęt eksploatacyjny:

1 slot — Grupa Naprawczo-Ratunkowa.

2 slot — Dym paliwowy (Czas działania 40 s; Czas rozproszenia 10 s; czas przeładowania 240 (180) s; Ładunki 1 (2); Promień 510.0 m).

3 slot — Myśliwiec katapultowany / Samolot zwiadowczy.

 

 

włoski krążownik Torino, tier IX

1*ktzCnJ_MrOVDjFdWBc2TNQ.jpeg

 

Punkty Wytrzymałości — 44800. Opancerzenie — 25 mm.

 

Bateria dział głównych — 4x3 203 mm. Zasięg ognia — 16.7 km. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PPP — 5200. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP — 4900. czas przeładowania — 20 s. czas obrotu o 180 stopni — 25.7 s. maksymalny rozrzut — 148 m. prędkość wylotowa pocisków PPP — 950 m/s. prędkość wylotowa pocisków PP — 910 m/s. Sigma — 2.05.

 

Wyrzutnie torpedowe — 2x4 533 mm. Maksymalne uszkodzenia — 13900. Zasięg — 13.5 km. Prędkość — 56 węzłów czas przeładowania — 95 s. Czas obrotu wyrzutni o 180 stopni — 7.2 s. wykrywalności torped — 1.1 km.

 

Obrona plot.:

8x1 65.0 mm, 16x2 37.0 mm, 12x1 90.0 mm.

Obrona plot. Średni zasięg: liczba eksplozji w salwie — 11, uszkodzenia od eksplozji — 980, stałe uszkodzenia na sekundę — 526, szansa trafienia — 88 %, zasięg ognia 1.0–3.7 km;

Obrona plot. Daleki zasięg: liczba eksplozji w salwie — 6, uszkodzenia od eksplozji — 1260, stałe uszkodzenia na sekundę — 158, szansa trafienia — 88 %, zasięg ognia 3.7–4.6 km;

 

Prędkość maksymalna — 36.7 węzłów Promień skrętu — 730 m. czas przestawiania steru — 10.8 s. zasięg wykrywalności z powierzchni — 15.5 km. zasięg wykrywalności z powietrza — 10.2 km. zasięg wykrywalności po wystrzale z dymu — 9.7 km.

 

Dostępny sprzęt eksploatacyjny:

1 slot — Grupa Naprawczo-Ratunkowa.

2 slot — Dym paliwowy (Czas działania 40 s; Czas rozproszenia 10 s; czas przeładowania 240 (180) s; Ładunki 1 (2); Promień 510.0 m).

3 slot — Myśliwiec katapultowany / Samolot zwiadowczy.

4 slot — Grupa Naprawcza.

 

 

włoski krążownik Milano, tier X
1*j2IezF2H06o_R7f6dR4EYg.jpeg

 

Punkty Wytrzymałości — 51800. Opancerzenie — 25 mm.

 

Bateria dział głównych — 5x3 203 mm. Zasięg ognia — 17.1 km. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PPP — 5200. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP — 4900. czas przeładowania — 20 s. czas obrotu o 180 stopni — 25.7 s. maksymalny rozrzut — 151 m. prędkość wylotowa pocisków PPP — 950 m/s. prędkość wylotowa pocisków PP — 910 m/s. Sigma — 2.05.

 

Wyrzutnie torpedowe — 2x3 533 mm. Maksymalne uszkodzenia — 13900. — 13.5 km. Prędkość — 56 węzłów czas przeładowania — 71 s. Czas obrotu wyrzutni o 180 stopni — 7.2 s. wykrywalności torped — 1.1 km.

 

Obrona plot.:

8x2 65.0 mm, 10x4 37.0 mm, 12x2 90.0 mm.

Obrona plot. Średni zasięg: liczba eksplozji w salwie — 12, uszkodzenia od eksplozji — 1120, stałe uszkodzenia na sekundę — 665, szansa trafienia — 90 %, zasięg ognia 1.0–3.7 km;

Obrona plot. Daleki zasięg: liczba eksplozji w salwie — 8, uszkodzenia od eksplozji — 1400, stałe uszkodzenia na sekundę — 228, szansa trafienia — 90 %, zasięg ognia 3.7–4.6 km;

 

Prędkość maksymalna — 36.6 węzłów Promień skrętu — 760 m. czas przestawiania steru — 11.6 s. zasięg wykrywalności z powierzchni — 15.7 km. zasięg wykrywalności z powietrza — 11.1 km. zasięg wykrywalności po wystrzale z dymu — 9.9 km.

 

Dostępny sprzęt eksploatacyjny:

1 slot — Grupa Naprawczo-Ratunkowa.

2 slot — Dym paliwowy (Czas działania 40 s; Czas rozproszenia 10 s; czas przeładowania 240 (180) s; Ładunki 1 (2); Promień 510.0 m).

3 slot — Myśliwiec katapultowany / Samolot zwiadowczy.

4 slot — Grupa Naprawcza.

 

 

włoski krążownik Genova, tier V
1*HkWyohTxxMrIwUHT3X42Fw.jpeg

 

Punkty Wytrzymałości — 30100. Opancerzenie — 13 mm.

 

Bateria dział głównych — 4x2 203 mm. Zasięg ognia — 13.1 km. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PPP — 4800. Maksymalne uszkodzenia pociskiem PP — 4700. czas przeładowania — 20 s. czas obrotu o 180 stopni — 25.7 s. maksymalny rozrzut — 123 m. prędkość wylotowa pocisków PPP — 840 m/s. prędkość wylotowa pocisków PP — 840 m/s. Sigma — 2.00.

 

Wyrzutnie torpedowe — 4x2 533 mm. Maksymalne uszkodzenia — 9067. Zasięg — 8.0 km. Prędkość — 51 węzłów czas przeładowania — 47 s. Czas obrotu wyrzutni o 180 stopni — 7.2 s. wykrywalności torped — 1.0 km.

 

Obrona plot.:

12x1 102.0 mm, 4x1 76.2 mm.

Obrona plot. Średni zasięg: liczba eksplozji w salwie — 1, uszkodzenia od eksplozji — 420, stałe uszkodzenia na sekundę — 35, szansa trafienia — 79 %, zasięg ognia 1.0–3.0 km;

Obrona plot. Daleki zasięg: liczba eksplozji w salwie — 1, uszkodzenia od eksplozji — 490, stałe uszkodzenia na sekundę — 53, szansa trafienia — 79 %, zasięg ognia 3.0–4.0 km;

 

Prędkość maksymalna — 34.5 węzłów Promień skrętu — 660 m. czas przestawiania steru — 8.6 s. zasięg wykrywalności z powierzchni — 11.8 km. zasięg wykrywalności z powietrza — 11.1 km. zasięg wykrywalności po wystrzale z dymu — 6.6 km.

 

Dostępny sprzęt eksploatacyjny:

1 slot — Grupa Naprawczo-Ratunkowa.

2 slot — Myśliwiec katapultowany / Samolot zwiadowczy.


 

Wszystkie statystyki podane są bez modułów i dowódcy. Mogą się one zmienić w czasie trwania testów.
Włoski niszczyciel T10 Paolo Emilio jest w początkowej fazie testów i do gry dodany jest model testowy, stąd też jego parametry zostaną podane później.


Wszystkie dane w blogu deweloperów są wstępne i mogą ulec zmianie.

 

  • Cool 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
[THESO]
Players
8,787 posts
44,772 battles

Fajnie, tyle że trzeba nowego kapitana robić bo ten z IFHE na Abruzzi czy Duca nie nada się. Ciekawe jak ten dym będzie wyglądał. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Players
3,296 posts
5,097 battles
7 minutes ago, Dark_Havoc said:

Fuel Smoke... :Smile_amazed:

Wiem, o co chodzi :) Inaczej się tego nie dało przetłumaczyć, co nie przeszkadza mi się śmiać z tego określenia ;)

 

Edit: a w ogóle, to z tym nazewnictwem jak z grochem o ścianę...

Share this post


Link to post
Share on other sites
[ISEN]
Moderator
4,982 posts
6 minutes ago, CasualSlav said:

Wiem, o co chodzi :) Inaczej się tego nie dało przetłumaczyć, co nie przeszkadza mi się śmiać z tego określenia ;)

 

Edit: a w ogóle, to z tym nazewnictwem jak z grochem o ścianę...

Właściwie właśnie w ten sposób wytwarzano pierwsze zasłony dymne - zmieniano mieszankę paliwową i z kominów zaczął się wydobywać gęsty dym, który robił właśnie za zasłonę dymną. Stąd angielska nazwa. Niestety nie znalazłem w literaturze naszego, w miarę krótkiego, określenia - więc pozostało "słowotwórstwo" :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×