Jump to content
Sign in to follow this  
You need to play a total of 1 battles to post in this section.
The_EURL_Guy

Honor i Chwała Marynarki Wojennej ZSRR

63 comments in this topic

Recommended Posts

[_S-R_]
Players
154 posts
10,437 battles

Honor i chwała tak mityczne jak pancerniki ZSRR. A tak na marginesie, to Sejm RP 18 czerwca 1998 uznał system komunistyczny za totalitarny wraz z jego symboliką. Nasza konstytucja również o tym mówi w artykule 256 KK. Propagujecie system totalitarny.

 • Cool 17

Share this post


Link to post
Share on other sites
Players
196 posts
5,062 battles

The Great Soviet Union ! .... a nie, to z filmu. Jakby gry od WG były takie epickie jak ich filmiki to wszystkie inne gry schodzą na bok  :etc_red_button:

Nie uważacie że trochę za szybko wam się baterie dział obracają na początku filmu, czy to taka CCCP myśl techniczna :cap_haloween:

 • Funny 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
[-SBF-]
Alpha Tester, In AlfaTesters
8,315 posts
1 hour ago, Kolas76 said:

Honor i chwała tak mityczne jak pancerniki ZSRR. A tak na marginesie, to Sejm RP 18 czerwca 1998 uznał system komunistyczny za totalitarny wraz z jego symboliką. Nasza konstytucja również o tym mówi w artykule 256 KK. Propagujecie system totalitarny.

Kłamiesz - nasza Konstytucja ma tylko 243 artykuły. Nie ma tam żadnego artykułu 256 KK.

 

Skoro widzisz przestępstwo, masz obowiązek zgłoszenia go właściwym organom.

 • Cool 1
 • Bad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Beta Tester
5,262 posts
17,705 battles
1 hour ago, Kolas76 said:

Honor i chwała tak mityczne jak pancerniki ZSRR. A tak na marginesie, to Sejm RP 18 czerwca 1998 uznał system komunistyczny za totalitarny wraz z jego symboliką. Nasza konstytucja również o tym mówi w artykule 256 KK. Propagujecie system totalitarny.

Nie Konstytucja tylko Kodeks Karny, jak już coś piszesz to najpierw sprawdź co oznacza skrót ...kk

Po drugie, to nie graj

 

 • Cool 2
 • Bad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Players
2,776 posts
6,209 battles

Czyżby ten film był ukrytą zapowiedzią tęsknie wyczekiwanych przez społeczność RU CV? ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites
[_S-R_]
Players
154 posts
10,437 battles

Macie rację, mój błąd, to 13 artykuł Konstytucji RP

 • Cool 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Players
147 posts
11,206 battles

Dobra, zdejmuję Orzełka, zakładam sierpa i młota. Dobry wujaszek stalin powrócił!

Share this post


Link to post
Share on other sites
WG Staff
2,392 posts
4,494 battles
3 hours ago, henryk5pio said:

Czyżby ten film był ukrytą zapowiedzią tęsknie wyczekiwanych przez społeczność RU CV? ;)

Raczej innej klasy : )

3 hours ago, Kolas76 said:

Macie rację, mój błąd, to 13 artykuł Konstytucji RP

Art. 13. Ograniczenie pluralizmu politycznego
Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Jakkolwiek wielu graczy w żartobliwy sposób określa mnie jako służącego dobru partii i postepującego zgodnie z wytycznymi i zdaniem partii tak z całą przykrością (lub nie?) jako dobry towarzysz muszę Cię uświadomić, że nie jesteśmy partią polityczną ani też organizacją polityczną. 
Nie mamy programu politycznego, w którym moglibyśmy odwoływać się do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Mało tego takie rzeczy jak nienawiść rasowa i narodowościowa jest przeze mnie i moderatorów skutecznie tępiona na tym forum jak i każda inna nienawiść (poza tą do CVek - ta wydaje się wieczna).
 

Jak widać, nie ma tutaj mowy o ani prezentowaniu symboli, ani o wyznawaniu ideologii, a wyłącznie o odwoływaniu się w programach partii politycznych i innych organizacji do totalitarnych metod i praktyk działania. Artykuł ten w ogóle nie dotyczy pojedynczych osób, firm i prezentowanych przez nie symboli, a jedynie programów partii i organizacji.

Artykuł 256 kodeksu karnego bezpośrednio podejmuje kwestię propagowania ustroju totalitarnego i precyzuje zapis konstytucji. Jego pierwszy paragraf stwierdza jasno:

Art. 256

§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W świetle tego zapisu, faszyzm zostaje uznany za przykład „totalitarnego ustroju państwa”, dlatego też propagowanie faszystowskiego ustroju państwa jest zakazane i karalne. Propagowanie ustroju komunistycznego, feudalnego czy anarchokapitalistycznego nie jest zakazane jako takie i nie podlega karze, o ile nie łączy się z propagowaniem totalitaryzmu.


Bardziej zawiła jest sytuacja z paragrafem drugim, który brzmi w ten sposób:

§ 2

Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.


Jednak część „albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej” utraciła moc 3 sierpnia 2011 roku zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 lipca 2011 roku sygn. akt K 11/10. Trybunał uznał bowiem ten fragment za niekonstytucyjny z dwóch powodów.
 

Po pierwsze dlatego, że wyrażenia „symbole komunistyczne” czy „symbole faszystowskie”, jak możemy przeczytać w uzasadnieniu wyroku TK, „nie zawiera zamkniętej listy symboli, którymi posłużenie się jest zabronione. Jest regulacją wieloznaczną i niewystarczająco określoną. Stanowić może zagrożenie dla wolności słowa”. Trybunał uznał więc, że określenie „symbolika faszystowska, komunistyczna lub inna totalitarna” jest zbyt szerokie i niejasne – czy karaniu miałaby podlegać koszulka z Che Guevarą, czy beret z czerwoną gwiazdą? Również w przypadku symboli faszystowskich można mieć wątpliwości – jak wskazał Trybunał: poza „bowiem swastyką, jednoznacznie kojarzoną obecnie z narodowym socjalizmem i jego zbrodniami przeciwko ludzkości, istnieją inne symbole, które będąc faszystowskimi, mogą mieć także inne znaczenie”.


Po drugie, Trybunał uznał nowelizację za niekonstytucyjną, gdyż samo posiadanie czy rozpowszechnianie materiałów będących nośnikiem symboliki faszystowskiej czy komunistycznej nie musi oznaczać chęci propagowania ustroju totalitarnego. TK uznał, że kluczowa w tym wypadku jest intencja – plakat ze swastyką można przecież prezentować np. w celu publicznego wyszydzenia.


Ostatecznie więc, po utracie mocy przez drugą część zdania, zakazane jest wyłącznie produkcja, posiadanie czy prezentowanie przedmiotów, które spełniają treść § 1, czyli publicznie propagują faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa.
Jak tłumaczy prof. Łętowska na łamach OKO.press „nie oznacza ono, że TK wypowiedział się za bezkarnością pochwalania faszyzmu,  utrzymał jednak konieczność wykazania przez prokuraturę propagowania ustroju faszystowskiego (lub totalitarnego)”.
 

Propagowanie to zaś znacznie węższa kategoria niż np. prezentowanie. Jak tłumaczy Sąd Najwyższy: „propagowanie w rozumieniu art. 256 § 1 k.k. oznacza każde zachowanie, skierowane do szerokiego gremium odbiorców, polegające na upowszechnianiu wiedzy o totalitarnym ustroju państwa, popieraniu go, przekonywaniu o jego słuszności, podkreślaniu jego zalet i przemilczaniu wad. Pojęcie propagowania nie może więc być utożsamiane jedynie z prezentowaniem określonych idei”.

Zaraz ktoś powie ale Wy przemilczacie wady! Gdzie więc podkreślamy zalety totalitarnego ustroju państwa?

 

W związku z tym, że faszyzm wymieniony jest w § 1 art. 256 kodeksu karnego jako przykład „totalitarnego ustroju państwa”, to symbolika, która propaguje faszystowski ustrój państwa, czyli np. swastyka, jest zakazana i obłożona karą – chyba, że jej posiadanie czy prezentowanie nie ma na celu propagowania faszystowskiego ustroju państwa.

 

Przytoczmy głośną sprawę z Białegostoku, gdzie w 2016 roku Nacjonalistyczne Stowarzyszenie Zadruga zamieściło w sieci zdjęcia z imprezy na których widać (jak się wydaje) płonącą swastykę:

 

Prokuratura uznała jednak, że zaprezentowany symbol nie służy propagowaniu faszystowskiego ustroju państwa, gdyż widoczny znak to w istocie nie swastyka, lecz „kruszwicka swarga”, będąca częścią pogańskich obchodów Nocy Kupały.

Podobnie 2013 roku, również w Białymstoku, prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie swastyki namalowanej na murze, argumentując, że swastyka „w Azji jest powszechnie stosowanym symbolem szczęścia i pomyślności”.

Te przypadki pokazują, że po wykreśleniu przez TK drugiej części paragrafu drugiego art. 256 kk, symbole faszystowskie mogą być legalnie prezentowane wyłącznie pod warunkiem, że nie zostaną uznane za propagujące ustrój faszystowski, lecz za symbole pogańskie, azjatyckie itp. Można mieć wątpliwość, czy w niektórych przypadkach nie jest to jedynie wybieg prawny, mający na celu uniknięcie odpowiedzialności karnej przez osoby propagujące faszyzm.

Z komunizmem nie trzeba jednak stosować tego typu wybiegów: ponieważ nie jest on wymieniony w paragrafie pierwszym art. 256 kk jako przykład ustroju totalitarnego, to na bazie obecnego prawa można posługiwać się symbolami komunistycznymi bez wybiegów prawnych, czyli jako symbolami komunistycznymi.Można też za ich pomocą propagować komunizm – o ile nie oznacza to propagowania ustroju totalitarnego.

Dobrym przykładem jest Komunistyczna Partia Polski – partia polityczna, która posługuje się znakiem sierpa i młota, czerwonym sztandarem, jej hymnem jest „Międzynarodówka”, a mottem „Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!”

Zrzut-ekranu-2018-01-26-o-12.00.48-300x8

 

Pierwsze zdanie statutu KPP brzmi: „Komunistyczna Partia Polski jest partią marksistowsko-leninowską nawiązującą do najlepszych patriotycznych i internacjonalistycznych tradycji polskiego ruchu robotniczego”. Wszystko to jest w myśl obecnego prawa legalne, tak długo, jak partia pozostaje w obrębie prawa i nie propaguje totalitarnego ustroju, na przykład nie zachęca do wysyłania swoich przeciwników politycznych do obozów pracy, ani nie głosi cenzury. Hipotetyczna koszulka z sierpem, młotem i dopiskiem „Liberałów do Gułagu!” zostałaby by prawdopodobnie uznana za niezgodną z prawem, bo propaguje totalitarną wersję komunizmu.

 

Mam nadzieję, że to rozwiewa wszelkie wątpliwości.

 

 • Cool 5

Share this post


Link to post
Share on other sites
WG Staff
2,392 posts
4,494 battles
5 minutes ago, Greyshark said:

Bez sensu. Forumowych ekspertów od prawa i tak nie przekonasz.

Ja ich nie zamierzam do niczego przekonywać.
Ja się nie kłócę, ja tłumaczę dlaczego to my mamy rację. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
[-SBF-]
Alpha Tester, In AlfaTesters
8,315 posts
37 minutes ago, WG_Lumberjack said:

Ja ich nie zamierzam do niczego przekonywać.
Ja się nie kłócę, ja tłumaczę dlaczego to my mamy rację. 

Najpóźniej jutro dowiesz się, dlaczego nie macie ;)

 • Bad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Beta Tester
29 posts
6,722 battles

Mam gdzieś, który to artykuł i który kodeks czy konstytucja. Ale 100 milionów ofiar już do mnie przemawia. Dlatego uważam, że komunizm należy tępić na równi z nazizmem. Tymczasem niestety w Europie kombandziory czują się całkiem dobrze, rządzą i mają niestety wielu popleczników. Przepraszam za ten ,,ideologiczny" wpis ale niektóre posty mnie do tego sprowokowały.

 • Cool 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
[IFS]
Players
289 posts
18,436 battles

Chciałem napisać coś innego, bo tu dyskusja poszła już w strony... Chodziłoby mi o to, że podziwiam artystów z różnych dziedzin, którzy pracują / współpracują z WG i ich działania. Nie wiem jak się fachowo nazywa, taka stylistyka odnosząca się do sztuki plakatu charakterystycznej dla okresu wojennego, a zwłaszcza budowy animacji opartej na obrazie plakatowym, ale to jest mistrzowskie. Podobnie było z "pinup girl" i art deco i innych wyrażających się w klipach, rysunkach komiksowych, czy m.in w ubiorach i fryzurach Darii i Aliony. A propos przypominam, że ona ma na imię Aliona, tam jest zmiękczające "i" pochodzące z rosyjskiego "e z dwoma kropkami".

Co do radzieckich wielkich okrętów, to w sferze merytorycznej trzeba przyznać rację tym osobom z kierownictwa ZSRR, które były przeciwne budowie anachronicznej floty. Niektórzy twierdzą, że sprawa wybuchu na pancerniku Noworossijsk została zrobiona specjalnie, żeby pozbyć się tzn, wysłać na emeryturę Kuzniecowa, miłośnika wielkich okrętów, ale to już inna historia...

 • Cool 4

Share this post


Link to post
Share on other sites
Players
2,776 posts
6,209 battles
1 godzinę temu, Weles_z_Nawii napisał:

Mam gdzieś, który to artykuł i który kodeks czy konstytucja.

Skoro prawo mówi jak jest, ale ty wiesz lepiej, no to sorry... W tym momencie nie warto już z tobą dyskutować na ten temat.

godzinę temu, J_jW napisał:

Chciałem napisać coś innego, bo tu dyskusja poszła już w strony... Chodziłoby mi o to, że podziwiam artystów z różnych dziedzin, którzy pracują / współpracują z WG i ich działania. Nie wiem jak się fachowo nazywa, taka stylistyka odnosząca się do sztuki plakatu charakterystycznej dla okresu wojennego, a zwłaszcza budowy animacji opartej na obrazie plakatowym, ale to jest mistrzowskie.

Fakt, bardzo ładnie im to wyszło :)

 • Cool 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Beta Tester
5,262 posts
17,705 battles
2 hours ago, Weles_z_Nawii said:

Mam gdzieś, który to artykuł i który kodeks czy konstytucja. Ale 100 milionów ofiar już do mnie przemawia. Dlatego uważam, że komunizm należy tępić na równi z nazizmem. Tymczasem niestety w Europie kombandziory czują się całkiem dobrze, rządzą i mają niestety wielu popleczników. Przepraszam za ten ,,ideologiczny" wpis ale niektóre posty mnie do tego sprowokowały.

Ah ta chrystusowość Polskiego narodu i ten ciągły stan niewiedzy. Ah my Polacy święci. Do kuchni nędzy to jest gra, nie chcesz widzieć symboli ZSRR to nie graj radzieckimi okrętami. XXI wiek a większość z was ma podejście zaściankowe. Nie przeczę ZSRR ma za uszami wiele , ale i my mamy jako naród dużo za uszami na przestrzeni Historii. Co byście chcieli flagi carskiej marynarki na okrętach po 1917 roku, to zaraz by był płacz że oznaczenia nie historyczne. Jakoś na żadnej innym pod forum problemu nie ma tylko u nas. Ja jebie czas chyba co niektórym pierdyknąć z baranka w ścianę na odmulenie. Może od razu usuńmy marynarkę Japońską za masakrę w Nankinie, niemiecką za Oświęcim, brytyjską  za kolonizatorstwo. Wy naprawdę mylicie grę z historią to w warcaby idźcie pograć

 • Cool 6
 • Angry 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
[MZO]
Players
70 posts
7,180 battles

Zgodzę się z przedstawicielem WuGie  WG_Lumberjack, że samo w sobie (w dużym skrócie) używanie symboliki komunistycznej nie jest jeszcze przestępstwem. Dlatego też gramy okrętami z wywieszoną flagą Военно-морской флот СССР i nikomu to nie przeszkadza...przynajmniej o tym tu nie czytałem aby komuś to przeszkadzało.

 

Jednakże mam wątpliwości co do wydźwięku samego filmiku. W mojej ocenie film może propagować system totalitarny. Zachwala on Marynarkę Wojenną Związku Sowieckiego co już może wyczerpywać znamiona przestępstwa w myśl art. 256 § 1. KK. Jak wiemy Marynarka Wojenna była jedną z formacji sił zbrojnych reżimu komunistycznego sowietów. Uznaje się siły zbrojne Związku Sowieckiego za organizację zbrodniczą, więc jakakolwiek pochwała ich jest nie na miejscu i może stanowić przestępstwo. 

17 godzin temu, WG_Lumberjack napisał:

Artykuł 256 kodeksu karnego bezpośrednio podejmuje kwestię propagowania ustroju totalitarnego i precyzuje zapis konstytucji. Jego pierwszy paragraf stwierdza jasno:

Art. 256

§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W świetle tego zapisu, faszyzm zostaje uznany za przykład „totalitarnego ustroju państwa”, dlatego też propagowanie faszystowskiego ustroju państwa jest zakazane i karalne. Propagowanie ustroju komunistycznego, feudalnego czy anarchokapitalistycznego nie jest zakazane jako takie i nie podlega karze, o ile nie łączy się z propagowaniem totalitaryzmu.

 

Niestety tutaj przedstawiciel WuGie się myli. Ustrój komunistyczny jest uznany za totalitarny i nie wolno go propagować.

Uchwałą Sejmu RP z dnia 18.06.1998 r. komunizm został uznany za system totalitarny, więc jakiekolwiek propagowanie tego ustroju w szerokim rozumieniu tego słowa, w tym chwalenie sił zbrojnych, które narzucały ten system, winno być karalne. 

 

Jak napisałem mam jednak wątpliwości w tym temacie. Wątpliwości związane są z tym, że film został zrealizowany jako materiał promujący grę, chociaż użyto środków artystycznych o wymowie chwalącej sowieckie siły zbrojne. Poza tym pokazuje przede wszystkim fikcję w postaci okrętów, które nigdy nie istniały, i bitew jakie nie zostały stoczone przez flotę sowiecką, tylko bez stosownej adnotacji, iż jest to fikcja. 

 • Funny 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
[-SBF-]
Alpha Tester, In AlfaTesters
8,315 posts
2 minutes ago, KoshUlkesh said:

Uznaje się siły zbrojne Związku Sowieckiego za organizację zbrodniczą,

Przez kogo WMF został uznany za organizację zbrodniczą?

Share this post


Link to post
Share on other sites
[MZO]
Players
70 posts
7,180 battles
9 minut temu, Greyshark napisał:

Przez kogo WMF został uznany za organizację zbrodniczą?

Między innymi przez Sejm RP 

Share this post


Link to post
Share on other sites
WG Staff
2,392 posts
4,494 battles
10 minutes ago, KoshUlkesh said:

Między innymi przez Sejm RP 

Kolego jak już się powołujesz na wyroki sądów i uchwały to miło by było gdybyś do nich linkował w ramach dowodu. 
 

Share this post


Link to post
Share on other sites
[MZO]
Players
70 posts
7,180 battles

Pierwsza z brzegu

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie uczczenia ofiar Tragedii Górnośląskiej z 1945 r.

 

Kolejna

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 września 2007 r. w 68. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę

 

itp....po prostu jest wiele aktów prawnych o tym mówiących. Dla mnie to oczywista oczywistość....nie wiem jak dla was.

 

Poza tym IPN w wielu opracowaniach podkreśla zbrodniczy charakter działalności sił zbrojnych Związku Sowieckiego 

 • Cool 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
[-SBF-]
Alpha Tester, In AlfaTesters
8,315 posts
15 minutes ago, KoshUlkesh said:

Pierwsza z brzegu

UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie uczczenia ofiar Tragedii Górnośląskiej z 1945 r.

 

Kolejna

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 14 września 2007 r. w 68. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę

 

itp....po prostu jest wiele aktów prawnych o tym mówiących. Dla mnie to oczywista oczywistość....nie wiem jak dla was.

 

Poza tym IPN w wielu opracowaniach podkreśla zbrodniczy charakter działalności sił zbrojnych Związku Sowieckiego 

No to sprawdzamy pierwszą z brzegu:

 

92027469_uchwaa.thumb.PNG.b4be4b71061d9a2b7e8b58459212e08b.PNG

1. Gdzie tam jest uznanie WMF za organizację zbrodniczą?

2. Czy ta Uchwała jest aktem stanowiącym prawo?

 

 • Bad 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.
Sign in to follow this  

×