Jump to content

1 comment in this topic

Recommended Posts

[HOWL]
Players
3 posts
5,533 battles

unbos.thumb.png.c27279b7a2b4bb7a40f96fe7d89e7b4b.png

 

Klan UNBOS regrutira igrače sa područja bivše Jugoslavije i okolnih zemalja !

 

UNBOS je već neko vrijeme poznati klan u WOTu te se nedavno proširio i na WOWs ! Tom prilikom traže se novi članovi, iskusniji i oni manje iskusniji. 

 

S obzirom na da smo novi na području WOWs, naši zahtjevi za Vaše pristupanje u klan nisu veliki:

- potrebno je imati nekoliko brodova T6 ili višeg Tiera

- minimalni win rating 50 %

- starost igrača - 18 godina ili više

Svi koji ispunjavaju zahtjev su dobrodošli !

 

U planu je igrati Ranked bitke kao i Klanske bitke, educirati nove igrače te još više uvježbati iskusne !

Uvijek smo otvoreni za nove ideje i zezanciju uz jednaku dozu ozbiljnosti u pravim bitkama. Komunikacija i organiziranje se dogovaraju putem mreža kao što su Facebook, Discord i TeamSpeak, te i u samoj WOWs igri.

Ne toleriramo nikakvo vrijeđanje ili nepoštivanje drugih vjera ili nacionalnosti, ostalih članova klana ili ostalih klanova. Uz to, očekuje se i poštivanje strukture klana.

 

Javite nam se u komentarima ili posjetite nas na Facebooku ili web stranici !

Osim ondje, kontaktirati nas možete putem igre.

Tokar52 - Zapovjednik WOWs odjela

ARI3S - Vrhovni zapovjednik

 

Hvala na pažnji ! Očekujemo Vaše javljanje !

 

 

 

English

UNBOS clan recruiting players from the area of former Yugoslavia and surrounding countries!

 

UNBOS has been a well-known clan in WOT for some time and has recently expanded to WOWs! On this occasion, we are looking for, new members, more experienced and less experienced.

Since we are new to WOWs, our requirements for Your clan membership are not big:
- it is necessary to have several T6 ships or higher Tier
- minimum win rating 50%
- players age - 18 years or more
All who meet the request are welcome!


We are planning to play Ranked Battles as well as Clan Battles, educate new players and train more and more experienced!
We are always open to new ideas and goofing around with the same amount of seriousness in real battles. Communication and organization are negotiated through networks such as Facebook, Discord and TeamSpeak, as well as in the WOWs game itself.
We do not tolerate any insult or disrespect towards other religions or nationalities, other members of the clan or other clans. In addition, it's also expected to respect the structure of the clan.

Please contact us in comments or visit us on Facebook or on our website!
Apart from that, you can contact us through the game.
Tokar52 - Commander of the WOWs Department

ARI3S - Supreme Commander

 

Thank you for attention ! We expect your feedback!

world_of_warships_wargaming_net_wows_104245_1920x1080.thumb.jpg.3bbc4bda00290e575f61f48456258598.jpg

 

Edit: English translation added from google translate with corrections and additions by the post creator, Tokar52.

Excavatus

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

×