Jump to content
Sign in to follow this  
You need to play a total of 1 battles to post in this section.
WG_Lumberjack

WAŻNE - Jak działa AA i jak go unikać!

2 comments in this topic

Recommended Posts

WG Staff
2,380 posts
4,168 battles

Witajcie wszyscy!
 

Ostatnio pojawiła się aktualizacja 0.8.0, co powoduje mnóstwo pytań, zwłaszcza o nową mechanikę obrony przeciwlotniczej. W artykule przedyskutujemy wszystkie szczegóły AA w wersji 0.8.0 - jak działa, jak współgra z umiejętnościami dowódców i modułami oraz wszystkie pozostałe aspekty.
 

Proszę pamiętać, że zmiany w CV wprowadzone w wersji 0.8.0 nadal podlegają balansowaniu i poprawianiu, tak więc pewne informacje mogą przeć już nieaktualne lub częściowo zmienione.

 

Jak to działało przed wersją 0.8.0

W skrócie, działało to tak że samoloty były zestrzeliwane z pewnym prawdopodobieństwem (zależnym od siły AA), a samoloty nie miały indywidualnych punktów życia. Jednocześnie stanowiska AA nie miały minimalnego zasięgu, przez co siła AA rosła wraz ze zbliżaniem się do okrętu. To powodowało dwa problemy:

 

 • Oparte na prawdopodobieństwie i niekonsekwentne niszczenie samolotów powodowało za dużą zależność od RNG - czasem samoloty były niszczone w sekundę, a czasem wyglądało jakby nie działało.

 • Brak minimalnego zasięgu ognia powodował problem z prawidłowym działaniem klasy okrętów przeciwlotniczych, co powodowało, że taki okręt prawidłowo wspierał sojuszników, ale jednocześnie był nie do zaatakowania przez lotnictwo z bliskiego zasięgu;

 

Jak to działa teraz.
 

1. Każdy samolot ma własne punkty życia. Jeśli samoloty wlecą w zasięg AA będą uszkadzane w zależności od siły obrony przeciwlotniczej, a każde uszkodzenie jest zapisywane (uszkodzone samoloty później są łatwiejsze do zestrzelenia) i pokazywane za pomocą zielonych/żółtych/czerwonych pasków życia.

2. Każdy grupa uzbrojenia przeciwlotniczego ma swój minimalny zasięg, tak więc zasięg artylerii AA bliskiego, średniego i dalekiego nie nakładają się, co daje więcej opcji w balansowaniu i daje większy potencjał w budowaniu różnorodnych typów obrony AA.


 

Dla przykładu, spójrzmy na obronę AA Baltimore. Zasięg bliski to od 0,1-1,5 km, średni to 1,5-3,5, daleki pokrywa obszar od 3,5-5,8 km.

 https://frm-wows-ru.wgcdn.co/wows_forum_ru/monthly_2019_02/image.thumb.png.6773f5d3750bd4892c035cda876db4e3.png

 
3. Obecnie pojawia się parametr “szansy na trafienie” AA. Pozwala to na dokładniejsze dostosowywanie stanowisk AA dla każdej klasy i tieru - zwykle jest ona wyższa dla nowocześniejszych okrętów, które mają nowsze systemy kierowania ogniem. Szansa na trafienie wpływa zarówno na wybuchy pocisków AA jak i stałe obrażenia na sekundę (DPS)

 

 

 

4. Obrona AA może zadawać uszkodzenia na dwa sposoby:

 

 • stałe obrażenia na sekundę (DPS) w odpowiednim zasięgu AA. Uszkodzenia są mnożone przez szansę na trafienie, tak więc jeśli masz 100 DPS i 70% szans na trafienie, to znaczy że AA zadaje 70 uszkodzeń na sekundę. Uszkodzenia są zadawane wszystkim samolotom w zasięgu AA (nie rozpraszają się - każda eskadra otrzymuje tyle samo uszkodzeń). Warto nadmienić, że uszkodzenia są zadawane losowo wybranemu samolotowi w eskadrze, kolejno (po prostu AA szybko strzela we wszystkie samoloty w eskadrze, samolot po samolocie). To dlatego niektóre z samolotów są uszkadzane nieco wcześniej, a niektóre nieco później będąc w strefie DPS.

 • Eksplozje pocisków (tylko dla AA dalekiego i średniego zasięgu). Eksplozje pocisków mają własną objętość w trójwymiarowej przestrzeni i jeśli konkretny samolot fizycznie znajdzie się w tym obszarze otrzyma uszkodzenia (zwykle bardzo duże). Właściwa średnia ilość eksplozji obliczana jest następująco: parametr podstawowa ilość eksplozji mnożony jest przez szansę na trafienie.

 

 https://frm-wows-ru.wgcdn.co/wows_forum_ru/monthly_2019_02/image.thumb.png.b309be4f352f8b791c459b9e78b8c72c.png

 

 

Wybrane eksplozje pojawiają się na obliczonej ścieżce eskadry w określonych strefach (patrz obrazek). Przeważnie wybuchy zostają skoncentrowane w wąskiej strefie A bezpośrednio na drodze eskadry, a jeśli ta jest już pełna wybuchów, reszta trafia do bocznych stref B (co sprawia, że manewrowanie jest trudniejsze).

 https://frm-wows-ru.wgcdn.co/wows_forum_ru/monthly_2019_02/2034727208_1.thumb.png.dcc1a47cf980dd61adb5f91024e87a0f.png

 


 

Więcej na temat eksplozji pocisków AA

 

Proszę pamiętać o tym, że wartości mogą ulec balansowaniu i zmienić się.

Eksplozje AA pojawiają się co 2 sekundy. Wymiar fizyczny eksplozji zależy od kalibru artylerii AA - większy kaliber to większe eksplozje.

Szerokość strefy (X) zależy od prędkości eskadry. Może ona być całkiem szeroka (X1) jeśli obecna prędkość eskadry jest wysoka, albo wąska (X2) jeśli eskadra leci z minimalną prędkością. To oznacza, że używanie przepustnicy ma bardzo duże znaczenie przy unikaniu eksplozji.
Efektywna ilość eksplozji, jak wspomnieliśmy wcześniej jest iloczynem podstawowej ilości eksplozji i szansy na trafienie. Jest ona zgodna z rozkładem Gaussa (rozkładem normalnym) i wielkość minimalna jest symetryczna do maksymalnej. Oznacza to, że 10 eksplozji z szansą na trafienie oznacza zwykle 7 eksplozji, 10 to maksimum, a 4 to minimum.

Jeśli mamy do czynienia z pojedynczą obroną AA okrętu to 80% eksplozji znajdować się będzie w strefie A. Reszta trafi do strefy B. Eksplozje pocisków AA nie nakładają się na siebie.

Wróćmy do naszego przykładowego Baltimore (skala na obrazkach jest uproszczona)

Artyleria AA wywołała 5 eksplozji, tak więc 4 z nich trafi do strefy A a jedna do strefy B

 

 

 https://frm-wows-ru.wgcdn.co/wows_forum_ru/monthly_2019_02/398965665_1.png.228e2c6324e6056c3c6f644374534909.png

 

AA średniego zasięgu wytworzy 11 eksplozji (o mniejszych wymiarach , tak więc 6 pojawi się w strefie A, a 5 w strefie B.

 

 https://frm-wows-ru.wgcdn.co/wows_forum_ru/monthly_2019_02/1419839816_2.thumb.png.67e8593a9aed0816ba76c32bc850bd03.png

Jeśli więcej niż jeden okręt prowadzi ogień przeciwlotniczy lekko zmieniane są zasady: do 8 eksplozji trafia do strefy A, a do 10 eksplozji do strefy B. W takim wypadku wybierane są najpotężniejsze eksplozje.
 https://frm-wows-ru.wgcdn.co/wows_forum_ru/monthly_2019_02/280555438_3.thumb.png.9508781010a61efd6586dba17153db82.png

 

To ograniczenie daje cień szansy eskadrze w przypadku ataku na silnie uzbrojoną w broń przeciwlotniczą grupę okrętów.

 Jeśli pojedyncza grupa uzbrojenia AA ma wiele eskadr w zasięgu, to eksplozje ze strefy B pojawiają się w strefie A tak, że obrona AA strzela do wszystkich eskadr. Jak wspomnieliśmy AA średniego i dalekiego zasięgu nie pokrywają się to jeśli jedna eskadra znajduje się w średnim zasięgu AA, a druga w dalekim to oznacza, że każda z eskadr traktowana jest osobno w zależności w zasięgu której grupy AA się znajduje, gdyż zasięgi się nie pokrywają.

 

 Wzmocnienie AA i wskazówki wizualne

AA może być wzmocniona w bitwie na dwa sposoby:

1. Sprzęt eksploatacyjny: Obrona AA: stały DPS i ilość eksplozji zwiększa się, eksplozje stają się czerwone

965770821_.thumb.gif.3944a232ecaba3f0a5a

 

 Zwykłe eksplozje są pomarańczowe, wzmocnione Obroną AA stają się czerwone.

Zwykle zwiększenie jest x2 dla krążowników i x3 dla niszczycieli. 

 

2. Wzmocnienie sektorów obrony (przez specjalne menu powiązane z klawiszem “~” lub “O”). Stałe DPS dla wybranego sektora zwiększa się od 25% do 60% (w zależności od klasy, jest to widoczne w porcie). Smugi pocisków AA we wzmocnionym sektorze stają się czerwone.

 Sektory AA nie mają stanu pośredniego - tylko wzmocniony, normalny lub osłabiony. Zmiana stanu trwa pewien okres czasu, dlatego należy to robić z wyprzedzeniem. Jeśli eskadra jest na granicy między dwoma sektorami, to sektor określany jest przez ilość samolotów znajdujących się w danym sektorze. Jeśli 7 samolotów znajduje się w prawym sektorze, a 2 w lewym, eskadra jest traktowana jakby była w prawym.

 

Umiejętności i moduły

 Moduły
 

 • AA mod.1 - slot 3 (dostępne do tieru 5). Daje +2 podstawowe eksplozje dla dalekiego i średniego zasięgu AA. Jest to najbardziej użyteczne dla okrętów z małą liczbą podstawowych eksplozji.

 • AA mod.2 - slot 6 (dostępne od tieru 9). Zwiększa zarówno DPS na wszystkich zasięgach jak i uszkodzenia od eksplozji pocisków AA o 15%. Jest to potężne wzmocnienie obrony AA, ale kosztem innych przydatnych modułów.  

Umiejętności

 

 • (I) Centrum dowodzenia dla myśliwców - +1 myśliwiec podczas korzystania z danego materiału eksploatacyjnego;

 • (III) Podstawowy trening artyleryjski - Zwiększa współczynnik DPS we wszystkich zasięgach o 10%;

 • (IV) Zaawansowany trening artyleryjski - Zwiększa obrażenia zadawane przez eksplozje o 15%;

 • (IV) Ręczna kontrola ognia dla AA  zwiększa efektywność sektora się o 20% (dla średnich) i skraca czas przestawienia sektora o 20%.


Jak więc zmaksymalizować obronę AA?

 

Po pierwsze, wzmocnienie AA wpływa tylko na stały DPS, więc jeśli chcesz się nim bawić, lepiej wybierz okręt z dużą ilością stałego DPS. Dodatkowo należy pamiętać, że czas przełączania jest inny dla każdej klasy - 5 sekund dla niszczycieli, 10 sekund dla krążowników, 12 sekund dla pancerników i 15 sekund dla lotniskowców.

Korzystanie z tej mechaniki będzie wymagało od Ciebie dodatkowej uwagi, ale w zamian zwiększysz obrażenia, które są stałe i niemożliwe do uniknięcia. Z ręczną kontrolą ognia twój mnożnik obrażeń staje się jeszcze poważniejszy - x1,5 dla krążowników i pancerników, x1,8 dla niszczycieli i x1,92 dla lotnisk.

Co jest jeszcze lepsze, możesz zmaksymalizować DPS z Basic Firing Training (podstawowy trening artyleryjski) - i ta umiejętność jest przydatna dla większości niszczycieli.

Zaawansowany trening artyleryjski jest szczególnie użyteczny w przypadku okrętów o niskim stałym współczynniku DPS i dużej ilości eksplozji pocisków AA, a także dobrze łączy się z AA mod.1. Podobnie jak w przypadku podstawowego treningu, ta umiejętność jest korzystna dla uzbrojenia dodatkowego  i dział baterii głównej mniejszego kalibru.

Centrum dowodzenia dla myśliwców może być bardzo ważne na niskich poziomach, gdzie eskadra myśliwców jest mała. Ogólnie rzecz biorąc, zalecamy go tylko jako tylko w ostateczności lub gdy masz 1 dodatkowy punkt do wydania.

 

 

 

Jakie są najlepsze manewry podczas ataku różnych eskadr?

 

 • Samoloty szturmowe zadają najmniej obrażeń, ale są bardzo szybkie, zwinne i stosunkowo łatwo się nimi celuje. Ich rozrzut rakiet różni się w zależności od nacji, więc zazwyczaj nie należy wystawiać burty na samoloty USN i unikać kierowania się dziobem lub rufą na samoloty IJN i RN.

 • Bombowce nurkujące są zwykle wolniejsze i trudno im korygować celowanie podczas ataku. Oznacza to, że szybkie manewrowanie jest kluczem, a ponieważ ich rozrzut jest zwykle rozciągnięty, zadają one najwięcej obrażeń w wyniku ataku od dziobu lub rufy.

 • Bombowce torpedowe mają różne wzorce ataku w zależności od nacji, ale mają jedną wspólną cechę - zawsze starają się złapać cię z boku, aby zmaksymalizować liczbę trafień. Bombowce torpedowe USN zwykle przenoszą więcej torped na atak, ale trudniej im celować, więc wykonywanie manewrów z wyprzedzeniem znacznie utrudni im życie.. Bombowce torpedowe IJN zwykle przenoszą torpedy o stosunkowo dużym zasięgu, więc strzeż się ataków z daleka i obserwuj je, nawet jeśli robią coś na granicy widoczności.

Unikając ataków CV pamiętaj o innych wrogich okrętach. Czasami lepiej jest otrzymać trochę obrażeń od CV, zamiast wystawiać swoją burtę na ogień wrogich BB.

Jak dowódca niszczyciela nie zapominaj o przycisku "P", który wyłącza AA. Zazwyczaj po Twojej stronie jest niska wykrywalność, a opóźnione wykrycie może być korzystniejsze niż natychmiastowa salwa z AA. Jeśli samoloty pojawią się wystarczająco blisko,  wroga eskadra może łatwo przelecieć nad głową i przegapić pierwszą szansę na atak.

Mamy nadzieję, że ten artykuł był przydatny i teraz mechanika AA jest bardziej przejrzysta i zrozumiała.

Dziękujemy!


Angielski oryginał:

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
[IIDOB]
Players
34 posts
12,715 battles

 

58 minut temu, WG_Lumberjack napisał:

Co jest jeszcze lepsze, możesz zmaksymalizować DPS z Basic Firing Training (podstawowy trening artyleryjski) - i ta umiejętność jest przydatna dla większości niszczycieli i okrętów podwodnych.

Witam, nie chcę się czepiać, ale gdzie kupić okręt podwodny?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.

×