1. W ujęciu progresywnym ulepszenia legendarne są pomyślane jako długoterminowy cel / nagroda za grę na danym statku.
2. Warunki są tak ogólne, jak to możliwe, aby prawie każda bitwa mogła przyczynić się do postępu.
3. Nie planujemy zakończyć misji, a zamiast tego planujemy przedłużać to na zawsze (dlaczego jest to obecnie ograniczone ze względów technicznych). Jeśli kiedykolwiek zdecydujemy się je przerwać, powiadomimy o tym z wyprzedzeniem.
4. Nie możemy obiecać, że każdy nowy statek poziomu X otrzyma natychmiast ulepszenie legendarne. Zobaczymy, jak działa obecny pakiet, analizujemy popularność a następnie decydujemy indywidualnie dla każdego statku.