Jump to content

Aslain

Modder
 • Content Сount

  2,679
 • Joined

 • Last visited

 • Battles

About Aslain

 • Rank
  Lieutenant Commander
 • Insignia

Profile Information

 • Gender
  Not Telling

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Aslain

  Aslain's WoWS ModPack Installer #01 (15-01-2020)

  v.9.0.0 #01 (15-01-2020): - akt. ikonki klanów [RU, NA, EU] - akt. kamera: ZEISS, YAZOM - dodano Alternatywny wskaźnik liczby punktów życia nad kompasem - dodano Panel boczny: AutoSpy - dodano ulepszony chat AutoSpy - dodano Usuń Nieśmiertelniki - dodano Wyłącz chat bitwy - dodano Przenośny panel informacji o okręcie - dodano Szybki dostęp do flag sygnałowych - dodano Bardziej widoczne wyuczone perki kapitana - dodano Stoper - dodano Żeńskie nazwy kapitanów - naprawiono Ukrywacz karmy - ważna informacja: Wyjeżdżam na 6 dni, dlatego nie będzie więcej aktualizacji modpacka aż do 21-go stycznia
 2. v.9.0.0 #01 (15-01-2020): - updated clan icons [EU,RU,NA] - updated Camera: ZEISS, YAZOM - added Lady commander names - added Advanced HP bar indicator - added side panels: AutoSpy - added Improved Chat AutoSpy - added Dog Tags Remover - added Disable battle chat - added Movable ship parameters panel - added Quick access to signals - added More visible trained commander perks - added Stopwatch - fixed Permanent Karmaflage - important into: I'm leaving for 6 days, so don't expect any updates from me until 21st January
 3. Aslain

  Aslain's WoWS ModPack Installer #01 (15-01-2020)

  v.9.0.0 #00 (15-01-2020): - wstępna kompatybilność z WoWs 0.9.0.0 - akt. skórki okrętów od CompassRose - akt. Unikalny kamuflaż Plus - akt. Kaliber dział w milimetrach i calach - akt. Azur Lane Enchant UI (by Compass Rose) - akt. Kantai Collection UI (by Compass Rose) - akt. Kompan (Postęp kampanii) - akt. panele boczne: Roslich - akt. Wszystkie okręty na drzewku badań: by Arnak - akt. Wszystkie okręty na drzewku badań: by SenaHibiki & juger65 - akt. Ulepszony ekran ładowania bitwy - akt. Szybkie demontoweanie flag sygnałowych - akt. Good News! - akt. Ulepszona karuzela okrętów - akt. Zmieniacz Regionów - akt. mxmeter - akt. mxCamo - akt. Helpme - akt. Stingy by Default - akt. Ulepszony chat - akt. Ukrywacz karmy - akt. modów Symulacja morza - akt. flagi PanAsia > Taiwan - usunięto aż zostaną zaktualizowane: Szybki dostęp do flag sygnałowych, Statystyki sesji, Filtry kamuflażu i Zapis/Ładowanie/Demontowanie flag sygnałowych, Bardziej widoczne wyuczone perki kapitana, Procent zwycięstw na karuzeli, Powrót kapitana do swojego okrętu, Ikonki detekcji, Panele boczne: AutoSpy, Hakabase, BADoBEST, Stoper, Asystent, Zegar wyników, Alternatywny wskaźnik liczby punktów życia nad kompasem, Asystent regeneracji, Perki załogi w bitwie, Przenośny panel informacji o okręcie, Status dodatkowego uzbrojenia, Info Panel, mody czatu w bitwie, Wskaźnik dymu, ikonki konturów, filmy ekranu logowania, Wielka biała flota, Zmiana kamo amerykańskich okrętów, Historyczny kamuflaż japońskich niszczycieli (z oznaczeniami i numeracją), Crooks World, Paczka UI od Sea Group, Flagi historyczne z XIX wieku, Flagi o historycznych proporcjach, Usuń Nieśmiertelniki, Prognoza pogody
 4. v.9.0.0 #00 (15-01-2020): - initial compatibility with WoWs 0.9.0.0 - updated skins CompassRose - updated Unique Camouflage Plus - updated Gun calibers in millimeters and inches - updated Azur Lane Enchant UI (by Compass Rose) - updated Kantai Collection UI (by Compass Rose) - updated Companion (Campaign progress) - updated side panels: Roslich - updated All ships in tech-tree: by Arnak - updated All ships in tech-tree: by SenaHibiki & juger65 - updated Custom Battle Loading Screen - updated mxmeter - updated mxCamo - updated Helpme - updated Quick Demount Signals - updated Good News! - updated Region Changer - updated Carousel Extended - updated Stingy by Default - updated Adjustable Div Chat - updated Permanent Karmaflage - updated sea simulation mods - updated Pan-Asian flag replaced with Taiwan flag - removed temporary until updated: Quick access to signals, Session Stats, Camouflage Filters & Save/Load/Demount all signals, More visible trained commander perks, Ships Win Rate on the ship carousel, Return commander to his ship, Detection icons. Side Panels: AutoSpy, Hakabase, BADoBEST, Stopwatch, Assistant, Score timer, Advanced HP bar indicator, Regen Assistant, Crew perks in battle, Movable ship parameters panel, Secondary Armament Status, Info Panel, in-battle chat mods, Smoke Indicator, all contour icons, login videos, The Great White Fleet, Functioning MS22 Camo Replacements, Historical IJN DDs camouflage with markings & numbering, Crooks World, Sea Group UI pack, Historical flags from 19th century, Historical Proportions flags, Dog Tags Remover, Weather forecast
 5. Aslain

  Aslain's WoWS ModPack Installer #01 (15-01-2020)

  v.8.11.0 #11 (12-01-2020): - akt. ikonek konturów: Aslain - akt. Panelu bocznego: BADoBEST v2 - akt. ikonki klanów - akt. Historyczne kamuflaże 'Splinter'
 6. v.8.11.0 #11 (12-01-2020): - updated contour icons: Aslain - updated side panel: BADoBEST v2 - updated clan icons - updated Historical Camo Pack 'Splinter'
 7. Aslain

  Aslain's WoWS ModPack Installer #01 (15-01-2020)

  v.8.11.0 #10 (11-01-2020): - naprawionio instalowanie paneli bocznych: AutoSpy
 8. v.8.11.0 #10 (11-01-2020): - fixed side panels: AutoSpy [installation]
 9. Aslain

  Aslain's WoWS ModPack Installer #01 (15-01-2020)

  v.8.11.0 #09 (09-01-2020): - akt. panele boczne: AutoSpy - akt. minimapka by AutoSpy - akt. ikonki klanów - dodano Rozbryzgi na wodzie po trafieniu pociskiem: Bez rozbryzgów wody - dodano Radiolokacja: Wolf - dodano Zamiana flag Arpeggio na Japońską [tylko w porcie] - usunięto Modules port mod
 10. v.8.11.0 #09 (09-01-2020): - updated side panels: AutoSpy - updated minimap by AutoSpy - updated clan icons - added Water splashes after shell impact: No water splashes - added radiolocation: Wolf (by StratosGR) - added Arpeggio flags replaced with Japanese [at port only] (by StratosGR) - removed Modules port mod
 11. Aslain

  Aslain's WoWS ModPack Installer #01 (15-01-2020)

  Wina z pewnoscia nie jest po stronie instalatora, wiec albo instalujesz do zlego folderu (niektorzy maja gre zainstalowana kilka razy w roznych miejscach), albo cos na kompie (windowsie) blokuje funkcje instalatora, najczesciej antywirus lub brak praw admina.
 12. Aslain

  Aslain's WoWS ModPack Installer #01 (15-01-2020)

  v.8.11.0 #08 (23-12-2019): - przebudowano sekcję z modami minimapki [wybierz swoje mody ponownie] - dodano port: Nagasaki 2019 - akt. panele boczne: AutoSpy - akt. ikonki klanów [RU]
 13. v.8.11.0 #08 (23-12-2019): - reworked the minimap branch [select your mods again there] - added port: Nagasaki 2019 - updated side panels: AutoSpy - updated clan icons [RU]
 14. Aslain

  Aslain's WoWS ModPack Installer #01 (15-01-2020)

  v.8.11.0 #07 (22-12-2019): - akt. kamery YAZOM - akt. Większe oddalenie kamery w porcie - akt. Prognoza pogody - akt. Narzędzie do wybierania dźwięków załogi ARP/HSF - akt. ikonki klanów [EU, RU]
 15. v.8.11.0 #07 (22-12-2019): - updated camera: YAZOM - updated camera: Port Zoom Out - updated Weather forecast - udpated Character Voice Mix Mod Creation Tool - updated clan icons [EU, RU]
×