Jump to content

Aslain

Modder
 • Content Сount

  3,849
 • Joined

 • Last visited

 • Battles

About Aslain

 • Rank
  Captain
 • Insignia

Profile Information

 • Gender
  Not Telling

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

 1. Aslain

  Aslain's WoWS ModPack Installer

  v.11.4.0 #06 (21-05-2022): - dodano nowy mod: Usuwacz kamuflażu samolotów [mod #692] - akt. panele boczne: Hakabase [akt. wartości radarów i sonarów, poprawki] - akt. ikonki konturów: Złote premiumy - akt. ikonki klanów - znane problemy: brakujące ikonki dywizji w panelach bocznych od Badobest i Hakabase
 2. Aslain

  [0.11.4.0] Aslain's WoWS ModPack Installer

  v.11.4.0 #06 (21-05-2022): - added new mod: Aircraft Camouflage Remover [mod #692] - updated Side Panels: Hakabase [upd. radar and sonar values, fixes] - updated contour icons: Golden Premium - updated clan icons - known issues: missing division icons in Side Panels Badobest and Hakabase
 3. Aslain

  Aslain's WoWS ModPack Installer

  v.11.4.0 #05 (20-05-2022): - akt. Procent zwycięstw i XP do następnego okrętu - akt. Kapitanowie w pokoju treningowym - akt. Wskaźnik HP artylerii - akt. Zmiana wszystkich kamuflaży na szare/białe - akt. Żeńskie nazwy kapitanów - akt. zmiana tekstów ZSSR na UA - akt. modów statystyk sesji - akt. Minimapka AutoSpy [naprawiono pozycjownowanie info panela przy dużych wartościach skoków zoomowania minimapki]
 4. Aslain

  [0.11.4.0] Aslain's WoWS ModPack Installer

  v.11.4.0 #05 (20-05-2022): - updated Ships Win Rate & XP to next ship - updated Crew in training room - updated Visible Turret HP - updated Turn all camos grey/white - updated Lady commander names - updated Change USSR texts to UA - updated session stats mods - updated minimap by AutoSpy [fixed the issue with info panel alignment at high minimap zoom values]
 5. Aslain

  Aslain's WoWS ModPack Installer

  v.11.4.0 #04 (19-05-2022): - akt. Minimapka AutoSpy [naprawiono mały błąd] - akt. Podgląd okrętów: Azur Lane (Waifu) - dodano Lastomer - naprawiono pozycję zegara portu po zainstalowaniu modów statystyk sesji
 6. Aslain

  [0.11.4.0] Aslain's WoWS ModPack Installer

  v.11.4.0 #04 (19-05-2022): - updated Minimap AutoSpy [small bug fix] - updated Azur Lane Preview (Waifu) - re-added Lastomer - fixed the port clock position after installing session stat mods
 7. Aslain

  Aslain's WoWS ModPack Installer

  v.11.4.0 #03 (19-05-2022): - akt. Historyczni unikalni dowódcy - akt. Zmiana kamo amerykańskich okrętów (i niektórych Pan-Asia) na wersję z bety - dodano Numeracja postępu po bitwie - naprawiono Informacja o karmie
 8. Aslain

  [0.11.4.0] Aslain's WoWS ModPack Installer

  v.11.4.0 #03 (19-05-2022): - updated Historical unique commanders - updated Functioning MS22 Camo Replacements - re-added Post Battle Progress Numbers - fixed Karma info
 9. Aslain

  Aslain's WoWS ModPack Installer

  v.11.4.0 #01 (18-05-2022): - akt. Powiększ nazwy okrętów [naprawiono brakujące nazwy okrętów] - akt. wszystkie okręty na pionowym badań by Exactive - akt. Przeźroczyste nieotrzymane odznaki - akt. Czerwone nieotrzymane odznaki - akt. portów: Moonlight Ocean - dodano porty: Black Hole, Dorm, Twitch, Dockyard, Unreal Official: Maps, Operations, Salvation - tymczasowo usunięto do czasu aktualizacji: Numeracja postępu po bitwie v.11.4.0 #02 (18-05-2022): - akt. Minimapka AutoSpy - akt. większości modów Interfejsu Portu od Ollin - dodano Ilość graczy na serwerze i zasoby - dodano Markery nad celami v2 - dodano Informacja o karmie
 10. Aslain

  [0.11.4.0] Aslain's WoWS ModPack Installer

  v.11.4.0 #01 (18-05-2022): - updated Enlarge ship names on the minimap [fixed missing ship names bug] - updated All ships in vertical tech-tree by Exactive - updated Transparent unobtained achievements - updated Red unobtained achievements - updated ports: Moonlight Ocean - re-added Dock appearance mods: Black Hole, Dorm, Twitch, Dockyard, Unreal Official: Maps, Operations, Salvation - temporary removed until they're updated: Post Battle Progress Numbers v.11.4.0 #02 (18-05-2022): - updated Minimap AutoSpy - updated all the Port Interface mods by Ollin - re-added Adjustable Markers v2 - re-added Server population & resources - re-added Karma info
 11. Aslain

  Aslain's WoWS ModPack Installer

  v.11.4.0 #00 (18-05-2022): - wstępna kompatybilność z WoWs 0.11.4.0 - akt. ikonek konturów: Hualala - akt. Ulepszona karuzela okrętów - akt. Unikalne flagi - akt. Unikalny kamuflaż Plus - akt. wszystkich modów kamery - akt. wszystkich modów tekstowych - akt. Boczne panele: AutoSpy, Roslich - akt. Alternatywny wskaźnik liczby punktów wytrzymałości nad kompasem - akt. Markery nad celami - akt. Minimapka AutoSpy - akt. Ulepszony Czat v1 - akt. Kompan (Postęp kampanii) - akt. Ulepszony ekran ładowania bitwy - atk. Dwuwymiarowy wskaźnik radiolokacji na minimapce - akt. Trójwymiarowy wskaźnik radiolokacji - akt. Zegar wyników - akt. Monitor regeneracji - akt. Monitor osprzętu - akt. niektórych modów środowiska mapy - akt. Nie pokazuj flag na okrętach - akt. Usuwacz ramek lornetki - akt. Usuwacz efektów rozmycia - akt. mxMeter - akt. Good News! - akt. Wszystkie okręty na poziomym/pionowym drzewku badań od DragonTM - akt. Informacje o nowych wersjach modpacka Aslaina - akt. Demontoweanie flag sygnałowych i kamo ze wszystkich okrętów - tymczasowo usunięto do czasu ich aktualizacji: kilka modów zmiany wyglądu portu, Normalne nazwy statków (tylko serwer CN), Lastomer 2.0, Minimapka BattleFrame, Perki załogi w bitwie, Ilość graczy na serwerze i zasoby, Kolorowy podgląd niezbadanych okrętów (zbędny), Informacja o karmie, Adjustable Markers v2
 12. Aslain

  [0.11.4.0] Aslain's WoWS ModPack Installer

  v.11.4.0 #00 (18-05-2022): - initial compatibility with WoWs 0.11.4.0 - updated contour icons: Hualala - updated Carousel extended - updated Unique Camouflage Plus - updated Unique flags - updated Side Panels: AutoSpy, Roslich - updated all camera mods - updated all text mods - updated Advanced HP bar indicator - updated Adjustable Markers - updated Minimap AutoSpy - updated Improved Chat v1 - updated Advanced Battle Loading Screen - updated Companion (Campaign progress) - updated 2D Radio Position Finding on the minimap - updated 3D Radio Position Finding - updated Score timer - updated Regen Monitor - updated Consumables Monitor - updated some map enviroment mods - updated Hide flags on ships - updated Binocular Frame Remover - updated Blur Effects Remover - updated mxMeter - updated All ships in vertical and horizontal tech-tree by DragonTM - updated Aslain's Modpack version checker - updated Good News! - updated Demount All Signals and Camo from All Ships - temporary removed until they're updated: few custom ports, Normal ship names (CN sever only), Lastomer 2.0, Minimap BattleFrame, Crew perks in battle, Server population & resources, Show not researched ship in color (obsolete), Karma info, Adjustable Markers v2
 13. Aslain

  Aslain's WoWS ModPack Installer

  v.11.3.0 #16 (17-05-2022): - akt. Trójwymiarowy wskaźnik radiolokacji - akt. Zegar wyników - akt. Monitor regeneracji - akt. Monitor osprzętu
 14. Aslain

  [0.11.4.0] Aslain's WoWS ModPack Installer

  v.11.3.0 #16 (17-05-2022): - updated 3D Radio Position Finding - updated Score timer - updated Regen Monitor - updated Consumables Monitor
 15. Aslain

  Aslain's WoWS ModPack Installer

  v.11.3.0 #15 (14-05-2022): - dodano zmiana tekstów na UA - akt. Stonowane specjalne kamuflaże - akt. Informacje o nowych wersjach modpacka Aslaina [naprawiono przypadek kiedy błędnie pojawia informacja że używana wersja modpacka nie pasuje do zainstalowanej wersji gry] - usunięto nieaktualny mod: Skompresowane tekstury dla słabych komputerów
×