Jump to content
 • Announcements

  • Wysch

   Pravidla fóra World of Warships   06/24/2017

   Vítejte na oficiálním World of Warships fóru!   Toto fórum je provozováno a udržováno společností Wargaming.net a jeho účelem je zajistit hráčům místo, kde mohou v přátelské atmosféře diskutovat a sdílet obsah týkající se hry World of Warships. Mějte prosím na paměti, že vstup na toto fórum je privilegium, nikoli garantované právo. Vstup na fórum může být návštěvníkům za strany Wargaming.net odepřen z důvodů, které nejsou limitovány porušením některého ze psaných pravidel tohoto fóra. Aby toto fórum zůstalo přátelským a příjemným prostředím pro všechny návštěvníky, čtěte prosím pozorně níže uvedená Pravidla fóra.   Upozorňujeme, že pravidla pro moderování fóra slouží pouze jako vodítko. Vyhrazujeme si výhradní právo posoudit a vyhodnotit každý incident individuálně a podle potřeby rozhodnout o postihu, který bude udělen. Sankce se tedy mohou lišit případ od případu (mohou být mírnější či tvrdší) a mohou vyústit v dočasný či permanentní ban na hráčův herní Wargaming.net účet.   Seznam sankcí:   1. sankce (+1 varování/ warning point): Písemné varování od jednoho z moderátorů či zaměstnance (WG staff) Wargaming.net, v němž je uživatel fóra upozorněn na nevhodné chování a požádán o respektování pravidel fóra.   2. sankce (+1 varování/ warning point): 14 denní ban – 14 dní zákazu psát na Wargaming.net fórum z vašeho účtu 3. sankce (+1 varování/ warning point): 1-letý ban – 1 rok zákazu psát na Wargaming.net fórum z vašeho účtu (v extrémních případech permanentní ban) Sankce se mohou zdát přísné, ale vyhnout se jim je jednoduché: respektujte pravidla a všechno bude v nejlepším pořádku. Jednotlivé sankce jsou brány v potaz po dobu 6 měsíců. Pokud hráč obdrží více než jeden postih během 6 měsíců, bude mu okamžitě udělen vyšší stupeň sankce za každý nový prohřešek. Pokud se hráč během 6 měsíců od obdržení sankce ničím dalším neproviní, vrátí se po těchto 6 měsících jeho konto sankcí zpět na 0.    Administrace a moderace fóra: Fórum je spravováno komunitním týmem Wargaming.net a našimi oficiálními moderátory.  Zaměstnanci WG jsou na fóru rozpoznatelní podle červeného tagu "WG Staff". Stížnosti a hlášení technických problémů mohou být reportovány na zákaznickou podporu: https://eu.wargaming.net/support/
   Stížnosti ohledně trestu za porušení pravidel fóra směřujte v soukromé zprávě leadovi našeho týmu moderátorů: 
     Nohe21   Pravidla fóra:   1. Etiketa: Oficiálními jazyky tohoto fóra jsou čeština a slovenština. Používání jiného jazyka je dovoleno pouze ve speciálních sekcích fóra.   Nepoužívejte sprostá slova   Buďte konstruktivní World of Warships fórum je určeno k diskuzi o tématech, která se přímo týkají hry World of Warships Témata, která přímo nesouvisí se hrou World of Warships nebo Wargaming.net podléhají mazání. Nediskutujte o moderaci a sankcích Přečtěte si Pravidla fóra, abyste pochopili, proč byl váš příspěvek moderován. Nepoužívejte jména zaměstnanců Wargamingu v názvech vámi založených vláken V každé důležité či urgentí záležitosti byste měli kontaktovat naši zákaznickou podporu. Nazakládejte vlákna a nepište příspěvky za účelem sdílení soukromé konverzace Jak konverzace se zákaznickou podporou, tak veškerá komunikace, která probhěla v soukromé zprávě, by měla zůstat soukromou.  Nevydávejte se za / nenapodobujte administrátory a moderátory fóra Pokusy o to, vydávat se za člena některého z oficiálních týmů, které mají na starost administraci a moderaci fóra, budou přísně potrestány. Nedělejte to! Pamatujte na to, že červená barva v textu může být používána jen administrátory a moderátory. Nepište celé příspěvky velkými písmeny (nepoužívejte zbytečně Caps Lock), nepoužívejte zavádějící názvy vláken a příspěvků, vyvarujte se nadměrnému používání punktace atd.   Neudržujte příspěvky uměle nahoře ("bump" příspěvků) Nepište o zamčených nebo smazaných vláknech Buďte konstruktivní        Když přidáváte příspěvek na fórum, ujistěte se, že tak činíte s dobrými úmysly. Vyhněte se přidávání příspěvků, pokud nemáte nic pozitivního nebo konstruktivního, co byste chtěli k tématu          říci. Váš příspěvek by měl být pro danou diskuzi přínosem nebo přinášet řešení diskutovaného tématu. Pokud je jediným účelem vašeho příspěvku negativita, pak nemá význam ho na fórum        přidávat. Buďte zdvořilí a respektujte ostatní        Chovejte se k ostatním tak, jak byste chtěli, aby se chovali oni k vám. Pamatujte na to, že fórum je otevřeno všem hráčům našich her.     2. Žádné jmenování a zostuzování ostatních uživatelů fóra a hráčů 

   Nevhodné chování ve hře by mělo být reportováno prostřednictvím reportovacího systému přímo ve hře. Vyhněte se: Obviňování ostatních z toxického chování ve hře Obviňování ostatních ze zlomyslného jednání Obviňování ostatních z podvádění nebo používání zakázaných služeb (včetně módů) Obviňování ostatních z trollingu na fóru Prohlašování, že jste někoho „reportovali“   3. Neuchylujte se k osobním útokům, vulgarismům a obtěžování:   Vyhněte se: Nadávkám Rasovým a etnickým urážkám Propagaci národnostní nenávisti Jakýmkoli výhružkám Spamování a trollingu Šíření jakýchkoli osobních informací (jméno, adresa, telefonní číslo, poštovní adresa, emailová adresa atp.) svých či dalších osob Sdílení odkazů na webové stránky, které obsahují či propagují cokoli z výše uvedeného výčtu   4. Nespamujte! Vyhněte se: Opakovanému zveřejňování téhož obsahu Zveřejňování téhož obsahu v několika různých vláknech Zveřejňování irelevantního obsahu Sdílení odkazů, které propagují třetí strany, propagaci a inzerování na fóru atd.   Propagaci prodeje jakýchkoli produktů Propagaci služeb poskytovaných jednotlivci či firmami Zneužívání (nadužívání) velkých písmen, barev či obrázků v textu Žebrání Umělému udržování starých témat mezi aktuálními („bump“ příspěvků), není-li něco takového explicitně dovoleno v některé z podsekcí fóra  Zneužívání reportovacího systému a tlačítka "Report" příspěvků za účelem zbytečného a nesmyslného reportování Multi-postingu, čili vytváření většího počtu příspěvků v křátkém časovém okamžiku   5. Nediskutujte o zakázaných a nepovolených aktivitách Diskuze o jakékoli ilegální či nepovolené aktivitě bude mít za důsledek odstranění příspěvku a přísné potrestání autora ze strany moderátorů. Příspěvky zmiňující a diskutující nelegální aktivity budou také postoupeny příslušné autoritě (PČR atp.).   Vyhněte se: Sdílení odkazů na nelegální software / stránky na stahování Sdílení odkazů na cheaty, hacky a nepovolené módy Sdílení odkazů na stránky, které jsou zaměřeny na rhybaření  (phishing sites) Nabídka či poptávka obchodních aktivit Sdílení cheatů, hacků, trojských koňů nebo škodlivých programů Nabídka či poptávka sdílení účtu Nabídka či poptávka prodeje, nákupu či směny herní měny   Nabídka či poptávka prodeje nebo směny promo-kódů Nabídka či poptávka služeb poskytujících levelling Sdílení odkazů na webové stránky, které obsahují či propagují cokoli z výše uvedeného výčtu   6. Žádný nevhodný (18+) obsah Vyhněte se: Sdílení jakýchkoli pornografických materiálů Sdílení jakýchkoli materiálů, které zobrazují reálné záběry smrti, zranění či násilí atd.  Sdílení jakýchkoli (včetně uměleckých) materiálů, které obsahují nahotu a mají explicitní sexuální podtext Sdílení jakýchkoli webových stránek, které  obsahují či propagují cokoli z výše uvedeného výčtu   7. Žádná nevhodná/citlivá témata Vyhněte se diskuzi o: Náboženství Sexu Politických tématech Socialních problémech Vyvarujte se také používání nevhodných jmen, avatarů nebo podpisových šablon, včetně takových, které obsahují kontroverzní náboženské, politické či historické postavy.   8. Nepokoušejte se obejít systém trestů Pokud jste na fóru dostali ban, je tým moderátorů a administrátorů fóra automaticky oprávněn k tomu, aby zabanoval i všechny vaše alt-účty (alternativní, nově vytvořené účty). Důležité Administrátoři si vyhrazují veškerá práva na úpravu a aktualizaci všech výše uvedených pravidel, bude-li to na základě potřeb komunity nutné k zajištění plynulého fungování procedur v této komunitě. Opakkované poršování těchto pravidel nebo pravidel uvedených v EULA, může vyústit v permanetní zákaz vstupu do hry a/nebo přispívání na fórum.   Aktualizováno:  25-01-2017    
  • Ivana_Drago

   Pravidla hry World of Warships   06/26/2017

     PRAVIDLA HRY Dodatky k licenční smlouvě s koncovým uživatelem („EULA“).   Poslední aktualizace: 29. července 2016   Licenční smlouva s koncovým uživatelem

   Podmínky používání služby

   Zásady ochrany osobních údajů   DŮLEŽITÉ! ČTĚTE PEČLIVĚ!   INSTALACÍ, ZKOPÍROVÁNÍM NEBO JINÝM VYUŽÍVÁNÍM NAŠÍ HRY (HER) NEBO SLUŽBY (SLUŽEB) LIBOVOLNÝM ZPŮSOBEM SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TĚCHTO PRAVIDEL.   POKUD S NAŠIMI PRAVIDLY NESOUHLASÍTE, NEPOKRAČUJTE V PROCESU REGISTRACE A OKAMŽITĚ OPUSŤTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY A NEOTEVÍREJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE NAŠE WEBOVÉ STRÁNKY, HRY NEBO SLUŽBY.   1. Obecná ustanovení 1.01. Aby se mohli hráči registrovat, musí být starší osmnácti (18) let (včetně). Všichni hráči jsou výhradně zodpovědní za své chování na veřejnosti i v chatu veřejném i v bitvě. Hráči jsou zodpovědní za ochranu svých účtů před přístupem jiných osob a důrazně jim doporučujeme volit obtížně zjistitelná hesla a nepoužívat daná hesla na jiných stránkách, kde mohou být přečtena vlastníky nebo správci daných stránek. V případě ztráty nebo nabourání do účtu informujte okamžitě technickou podporu pomocí jejich webové stránky: Podpora. Pokud jste ve věku méně než 18 let nebo v případě odlišné hranice místních právních požadavků pod hranicí jiného minimálního legálního věku, požádejte svého rodiče nebo opatrovníka, aby zhodnotil a potvrdil tuto smlouvu EULA vaším jménem. Pokud jste mladší, než činí výše uvedený věk, nesmíte hru používat ani otevírat bez dohledu rodiče nebo zákonného opatrovníka. 1.02. Vývojáři (Wargaming.net) tohoto softwaru nejsou zodpovědní za jakékoliv chování jednotlivých hráčů a také za obsah jejich zpráv v herních chatech a kanálech. Hráči jsou výhradně zodpovědní za své chování a obsah svých zpráv v herním chatu a kanálech. 1.03. Wargaming.net si vyhrazuje právo vyhodnotit každý incident na individuálním základě. Akce, která může být provedena, může být shovívavější nebo přísnější než ty uvedené v každé kategorii. 1.04. Wargaming.net může pozastavit, ukončit, upravit nebo odstranit účty kdykoliv a z jakéhokoliv nebo dokonce z žádného důvodu, a to po upozornění nebo bez upozornění vlastníka účtu. Účty ukončené společností Wargaming.net z důvodu jakéhokoliv druhu zneužívání, včetně, bez omezení, porušení těchto pravidel nebo smlouvy EULA, nebudou z žádného důvodu reaktivovány. Pro účely vysvětlení a ne omezení je většina pozastavení, ukončení a/nebo odstranění účtů způsobena porušením těchto pravidel, licenční smlouvy s koncovým uživatelem (EULA) nebo dalších zásad společnosti Wargaming.net. Hráči mohou podle pokynů na webové stránce kdykoliv zrušit libovolný účet registrovaný na svou osobu. Společnost Wargaming.net může kdykoliv přestat nabízet a/nebo podporovat libovolné služby. 1.05. Hráči, kteří se rozhodnou zapojit do hry, potvrzují a souhlasí s těmito a všemi dalšími platnými pravidly a budou je dodržovat bez ohledu na okolnosti. Navíc hráči také souhlasí, že tato pravidla budou platit pro všechny, kteří mají oprávnění používat jejich účet Wargaming.net nebo ID uživatele. Povolením dalšímu uživateli používat účet je vlastník účtu osobně zodpovědný za všechny následky (včetně ukončení uvedeného účtu), které mohou nastat, pokud výše uvedená osoba kdykoliv poruší některá z uvedených pravidel. Vlastník účtu nebude oprávněn k vrácení prostředků v libovolné měně nebo žádné formě odškodnění. 1.06. Správa nenese odpovědnost za jakékoliv vztahy v klanech. Je na výhradním uvážení klanových velitelů, jejich zástupců a důstojníků, aby pečlivě volili členy klanu (zvláště při přiřazování členů klanů do důležitých pozic, například klanová pokladna). Přiřazením člena klanu na příslušnou pozici velitel klanu potvrzuje svou důvěru ve člena. Vojíni ze své strany potvrzují, že vstupem do příslušného klanu přijímají pravidla a předpisy klanu. Vezměte na vědomí, že v případě konfliktu v klanu nebudou informace jako záznamy pokladny (a podobné) poskytovány na vyžádání.   2. Zákazy, omezení a podmínky používání pro všechny herní chaty a kanály Souhlasíte, že při používání hry nebo libovolného herního chatu nebo kanálu Wargaming.net nebudete provádět nic z následujícího výčtu. 2.01. Nadměrné nadávky a nevhodná mluva nejsou vítány. Doporučujeme zajistit, aby byl zapnutý cenzurní filtr. Cenzurní filtr neomlouvá porušení stávajících pravidel hry a chatu a nadměrné nadávky budou stále trestány. 2.02. Psaní způsobem obcházejícím cenzurní filtr je zakázáno. 2.03. Urážky, osobní útoky, zneužívání nebo obtěžování nebudou tolerovány na žádné úrovni. 2.04. Hanlivé komentáře ve vztahu k rase, národnosti, náboženství, kultuře, pohlaví nebo sexuální orientaci jsou zakázány. 2.05. Narážky na rasovou nebo národní nadřazenost a také diskriminační propaganda jsou zakázány na jakékoliv úrovni. 2.06. Spamování nebo psaní nesmyslných zpráv je v chatech hry a bitvy zakázáno. To zahrnuje také přebytečné používání velkých písmen a také nadměrné uvádění výsledků bitvy. 2.07. Prosby či nabídky v jakékoliv formě jsou ve všech chatech a kanálech hry zakázány. Prosby či nabídky zahrnují mimo jiné: žádosti, aby uživatelé převedli skutečné peníze na virtuální peněženku, žádosti o další kredity a žádosti o převod herních zlaťáků. 2.08. Všechny typy reklam týkajících se prodeje, výměny nebo dalších možností převodu účtů z jednoho uživatele na druhý porušují smlouvu EULA a jsou zakázány ve všech herních chatech a kanálech. 2.09. Zveřejňování osobních údajů uživatele bez jeho souhlasu je zakázáno. 2,10. Pomlouvání uživatelů nebo psaní falešných informací o uživatelích ve všech herních chatech a kanálech je zakázáno. 2,11. Pokoušet se o vymámení informací od uživatelů, včetně nezbytných informací týkajících se používání účtů, je zakázáno. 2,12. Diskuze nebo odkazy na nelegální činnosti, například zakázané drogy, je zakázána. To zahrnuje mimo jiné odkazy nebo diskuze na webových stránkách zahrnující vulgární, rasistické, hanlivé, nelegální nebo jiné typy obsahu zakázaného smlouvou EULA nebo odkazování na zdroje, které obsahují podobné reklamy nebo obsah. 2,13. Diskuze nebo odkazování na nevydaný obsah, cheaty, hacky, trojské koně nebo škodlivé programy jsou zakázány. Pokud máte podezření, že existuje cheat nebo hack nebo máte další problémy či obavy týkající se těchto témat, poskytněte nutné informace technické podpoře. 2,14. Diskuze, reklamy nebo odkazování na webové stránky ve vztahu k prodeji zlaťáků, kreditů, propagačních kódů, služeb zvyšování úrovní nebo herních účtů jsou zakázány. 2,15. Hrozby zničení vozidel spojeneckého hráče a také hrozby odhalení pozic spojence protivníkům, bez ohledu na provedení dané hrozby, jsou zakázány. 2,16. Hrozby smrtí a další hrozby násilím ve skutečném životě směřované proti jednotlivým uživatelům, moderátorům nebo správcům projektu jsou zakázány. 2,17. Všechny typy reklamních zpráv jsou obecně a v chatech bitvy zakázány. S výjimkou situace, kdy je povolena propagace týkající se WOT v souvislosti s tvorbou čet, náboru rot, náboru do klanu s následujícími omezeními. Nesmí obsahovat více než tři (3) řádky ve standardním okně chatu a být vložena více než jednou každých 15 minut v chatech v garáži nebo jednou za hru v bitvě. 2,18. Zmiňování a diskuze o jiných hrách je povolena, ale je nutné ji ukončit, pokud se charakter diskuze změní na přímou propagaci jiného herního projektu. 2,19. Diskuze o sociálních, náboženských, politických, nelegálních nebo dalších kontroverzních tématech může někoho urazit a je zakázána. To mimo jiné zahrnuje negativní vyobrazování náboženských a politických postav. 2,20. Diskuze o rozhodnutích nebo sankcích provedených moderátory nebo správou ve všech chatech a kanálech hry je zakázána. 2,21. Jakýkoliv druh vyzývání dalších hráčů k porušování smlouvy EULA a také jejímu doplnění je přísně zakázán. 2,22. Libovolná prohlášení nebo další akce, které porušují platné zákony nebo předpisy, jsou přísně zakázány a budou nekompromisně potlačovány. 2,23. Jakékoliv pokusy o vytváření přezdívek, skupin nebo organizovaných komunit hráčů týkající se jakýmkoliv způsobem organizací, které porušují platné zákony nebo předpisy, jsou zakázány. To mimo jiné zahrnuje přímé nebo nepřímé odkazy na nacistické symboly, zkratky a dobře známé vůdce. 2,24. Používání materiálů či informací chráněných autorským právem, ochrannou značkou, patentem, utajením nebo zákazy a porušení jakýchkoliv práv libovolné strany, včetně práv na soukromí nebo publicitu, je zakázáno.   3. Jména (hráči, týmy a klany), avataři, obrázky/videa, podpisy a loga klanů Vezměte na vědomí, že v některých hrách nejsou klany dostupné. Některý obsah týkající se jmen, avatarů, obrázků/videí, podpisů a klanových log nemá své místo na fórech nebo ve hře z důvodu jejich extrémní urážlivé, obtěžující nebo nevhodné podstaty. Následující seznam představuje pouze souhrn, ale poskytuje základní vhled do jmen, obrázků, podpisů, avatarů a klanových log, které v herním prostředí nejsou přijatelné: Jména, avataři, obrázky/videa, podpisy a loga klanů... 3.01 která obsahují nadávku, včetně její zkrácené podoby. 3.02 která obsahují urážky, osobní útoky, zneužívání nebo obtěžování. 3.03 která obsahují nevytisknutelná slova nebo jejich zkratky nebo která jsou neatraktivní a/nebo nečitelný. 3.04 která jako celek nebo jeho část obsahují autorským právem chráněné nebo registrované prvky ochranných známek. 3.05 která obsahují (jakýmkoliv způsobem) rasistické nebo nacionalistické prvky, které mohou urážet některé národní, etnické, náboženské nebo rasové skupiny. 3.06 která obsahují narážky na rasovou nebo národní nadřazenost a také diskriminační propagandu na jakékoliv úrovni. 3.07 která obsahují urážky nebo hanlivé komentáře na základě rasy, národnosti, náboženství, kultury, duševního stavu, pohlaví nebo sexuální orientace. 3.08 která mají spojení se sexualitou, pedofilií, sexuálním zneužíváním; nebo obsahují urážlivé spojení s lidským tělem nebo tělesnými funkcemi. 3.09 která obsahují nahotu, sexuálně explicitní materiály nebo obsah, který je jinak považován za nevhodný. 3.10 která obsahují nadměrně krvavé nebo násilné výjevy nebo jsou obscénní či vulgární. 3.11 která odkazují na návykové nebo nelegální látky či jejich používání nebo jiné nelegální aktivity. 3.12 která obsahují logotypy, symboly, emblémy postav spojených nějakým způsobem se společnostmi, které porušují nebo porušovaly platné zákony a předpisy; tj. cokoliv, co může vyprovokovat silnou negativní reakci či asociaci nebo podporovat národní, etnickou či náboženskou nenávist. (Například používání různých variací nacistických symbolů, zkratek a značek [88, 14, 420, SS] nebo podobně stylizovaných [například 55] a také údajů, jmen a příjmení nacistických vůdců.) 3.13 která obsahují odkazy na aktuální hlavní náboženství a která mohou urážet, tj. názvy jako Bůh, Ježíš, Alláh apod. 3.14 která jsou spojena s negativními historickými nebo politickými osobnostmi, především těmi, které byly souzeny mezinárodními soudy za zločiny proti lidskosti, těmi, které u většiny osob obecně vyvolávají pocity utrpení nebo znechucení a také členy stávajících teroristických organizací. 3.15 která negativně vyobrazují personál projektů nebo správy. 3.16 která jiným způsobem porušují licenční smlouvu s koncovým uživatelem nebo místní zákony, buď implicitně nebo explicitně (to také zahrnuje odkazy na webové stránky obsahující výše uvedené). Pokud jména (hráčů nebo klanu), avataři, podpisy, obrázky či videa, loga klanů na fórech nebo ve hře porušují tato pravidla, příslušný účet může být změněn a/nebo mohou být účty sankcionovány nebo pozastaveny. Navíc si správa vyhrazuje právo na odstranění, aktualizaci nebo úpravu libovolných názvů (hráče, týmů nebo klanů) a avatarů, obrázků či klanových obrázků, které jsou považovány za nevhodné na fóra nebo do herního prostředí.   4. Nevhodné chování ve hře a principy férové hry Ve hře jsou zakázány následující činnosti: 4.01. Úmyslné poškozování vozidel hráče ve stejném týmu (týmové poškození). 4.02. Úmyslné ničení vozidel hráče ve stejném týmu (týmové zničení). 4.03. Úmyslné blokování (blokování z přední nebo zadní strany) vozidel patřících hráči ve stejném týmu. 4.04. Úmyslné zablokování (blokování na jedné straně, zatímco na druhé straně se vozidlo uživatele dotýká pevné, nezničitelné překážky zabraňující volnému pohybu.) vozidla patřícímu hráči ve stejném týmu. 4.05. Úmyslné informování účastníků protějších týmů skrze chat v bitvě nebo hlasový chat o poloze vozidel patřících hráčům stejného týmu. 4.06. Úmyslné využívání systému fyziky k poškození spojeneckého tanku, letadla, lodi nebo k podobným akcím. To mimo jiné zahrnuje vytlačení spojeneckého tanku do linie palby, vytlačení spojeneckých tanků z útesů, mostů, do vody apod. 4.07. Používání botů, klikacích automatů, maker, záznamníků ovládání klávesnice a myši nebo jiných podobných metod k získávání kreditů a zkušeností bez účasti nebo s pasivní účastí hráče během bitvy (nadměrná a opakovaná pasivní hra). 4.08. Jakékoliv chování považované zaměstnanci společnosti Wargaming za narušující herní zážitky dalších uživatelů bude trestáno v souladu s pravidlem 1.04. Toto chování zahrnuje mimo jiné: škodlivé a/nebo úmyslné obtěžování ve hře, úmyslné zneužívání herních mechanik nebo další akce, které úmyslně jdou proti designu hry nebo ho zneužívají. Použití omezení hry bude vždy provedeno za účelem ochrany pozitivního a zábavného herního prostředí a bude použito po pečlivém zkoumání a interním zvažování.   5. Vynucování pravidel „Automatizovaný systém hlášení proti TD/TK“ je systém, který aktivně skenuje protokoly her a hledá hráče, kteří masivně způsobují poškození vozidel vlastního týmu (týmové poškození) nebo úmyslně ničí vozidla svých týmových kolegů (týmové zničení). Vezměte na vědomí, že automatizovaný systém hlášení proti TD/TK není v některých hrách dostupný, například World of Tanks Blitz. To je způsobeno faktem, že způsobení poškození vozidlům ve vašem vlastním týmu nebo zničení vozidel členů vlastního týmu je celkově vypnuto. 5.01. Na základě záznamů boje po určitou dobu, obvykle několik dní, automatizovaný systém vyhledá hráče zapojené do střelby na spojence a případů zničení týmových spoluhráčů. Výpočty jsou celkem složité a hlavním faktorem braným v úvahu je poškození způsobené spojencům k celkovému poměru poškození. 5.02. Pokud výše uvedený poměr u konkrétního uživatele překročí jistou pevnou mezní hodnotu, systém identifikuje uživatele jako porušujícího pravidla, jelikož jeho hlavním cílem je poškozování spojeneckých vozidel. 5.03. Pokud poměr poškození pro takové uživatele překročí koeficient ověřování zavedený za účelem odlišení mezi úmyslnými a náhodnými týmovými zabijáky, je podobný uživatel identifikován jako přestupce a je umístěn na seznam pozastavených uživatelů. 5.04. Při výpočtu poměru poškození spojencům/celkového poškození se berou v úvahu pouze bitvy s týmovým zničením/poškozením. 5.05. Ve spojení se zavedením automatizovaného systému hlášení proti TK) uvedeným níže jsou stanovena jednotná opatření, která lze provést proti přestupcům: První zjištění uživatele jako týmového zabijáka a hráče poškozujícího vlastní tým vede k 1hodinovému pozastavení účtu hry.Druhé zjištění uživatele jako týmového zabijáka a hráče poškozujícího vlastní tým (recidiva) vede k 1dennímu pozastavení účtu hry.Vícenásobné zjištění uživatele jako týmového zabijáka a hráče poškozujícího vlastní tým (systematická recidiva) povede k eskalaci pozastavení, která poté povede k TRVALÉMU pozastavení účtu hry.* „Automatizovaný systém hlášení botů“ představuje systém, který aktivně skenuje protokoly hry a hledá hráče, kteří používají automatizované boty, klikací automaty, makra, záznamníky činnosti klávesnice a myši nebo jiné podobné metody k hromadění kreditů a zkušeností bez účasti nebo s pasivní účastí hráče. 5.06. V případě detekce jednorázových nebo krátkodobých známek používání automatizovaných skriptů (software botů) v protokolech uživatele postoupí účet uživatele pečlivou kontrolu správou. Vlastník účtu může být informován speciálním oznámením odeslaným na registrovaný e-mail. 5.07. V případě zjištění známek masivního nebo značného využívání automatizovaných skriptů nebo softwaru botů v uživatelských protokolech bude účet uživatele trvale pozastaven s možností budoucího odstranění pozastavení, jakmile správa provede úplné obnovení původního stavu u vozidel, úspěchů, prostředků (kreditů) a výzkumu s výjimkou prémiových tanků, prémiových spotřebních doplňků, prémiových střel a zlaťáků. 5.08. Automatizovaný systém hlášení botů není určen jako náhrada služby technické podpory. Cílem systému je usnadnit její práci. Nejobtížnější případy tak budou řešeny individuálně pomocí služby technické podpory.   6. Hlášení přestupků ve hře V některých hrách budete moci používat automatizovaný systém hlášení proti TK. V takovém případě bude pracovat funkce sledování přestupků automatizovaným systémem (týmové poškození, týmové zničení) a správa vás upozorní na následující informace – se zavedením tohoto systému nebudou stížnosti uživatelů na výše zmíněná porušení brány v úvahu. Od té doby budou všechny tresty za týmové poškození a týmové zničení vykonávány automaticky bez zásahu pracovníků služby podpory. Systém byl přizpůsobován, mnohonásobně testován a momentálně pracuje správně. Také upozorňujeme na fakt, že velká řada všech možných okolností doprovázejících různé přestupky (včetně polehčujících a přitěžujících) byla vzata v úvahu. Všechny žádosti týkající se zákazu zrušení nebo zkrácení období trestu stanoveném systémem budou ignorovány. Další informace o automatizovaném systému sledování týmových zabijáků a uživatelů botů naleznete na této stránce: Automatizovaný systém hlášení proti TK   7. Oficiální jazyk 7.01. Obecný chat: Oficiální jazyk obecného herního chatu (a všech dalších chatů, které nemají konkrétní určený jazyk) je angličtina. Hráči, kteří si přejí komunikovat ve svém rodném jazyce, jsou vyzýváni, aby tak činili v kanálech vytvořených konkrétně pro jejich jazyk. 7.02. V chatu bitvy ve hře: Preferovaným jazykem je angličtina, ale povoleny jsou i další jazyky. Buďte trpěliví s hráči, jejichž mateřský jazyk nemusí být váš vlastní. Vezměte na vědomí, že některé kanály chatu nejsou v některých hrách dostupné.   8. Důležité/různé 8.01. Opakovaná porušení libovolné části těchto pravidel nebo smlouvy EULA, včetně výše uvedených oblastí, často povedou k trvalému zablokování přístupu do hry nebo do fór. 8.02. Tyto zásady se neomezují na konkrétní jazyk. Mluva, která spadá pod tyto zásady, bude vždy podléhat uvedeným následkům, ať už je nevhodná v angličtině nebo jiném jazyce. 8.03. Hráči mohou zaslat zpětnou vazbu nebo napsat o svých problémech na: službu technické podpory (odvolání zablokování hry), webová stránka: https://eu.wargaming.net/support/.  
  • Ivana_Drago

   Často kladené dotazy ohledně fóra a jeho pravidel   06/26/2017

   Často kladené dotazy
   Otázky a odpovědi v tomto vlákně slouží jako doplnění k aktualizovaným pravidlům fóra a jejich cílem je především to, aby vám usnadnily orientaci v pravidlech a ulehčily využívání fóra.   1. Mohu na fóru používat více než 1 účet?   2. Co bych měl/a vědět předtím, než napíšu příspěvek?   3. Kde mám založit nové vlákno?   4. Na co musím pamatovat, když zakládám nové vlákno?   5. Mohu použít funkci „bump“ pro své vlastní vlákno?   6. V mnou založeném vlákně nikdo nereaguje. Co mám dělat?   7. Mohu smazat svůj vlastní příspěvek?   8. Co dělat, když chci zavřít mnou otevřené vlákno?   9. Nemůžu najít svůj příspěvek / své vlákno. Zmizelo! Co mám dělat?   10. Jak mohu citovat něčí příspěvek?   11. Mohu kritizovat ostatní uživatele fóra?   12. Co mám dělat, když narazím na příspěvek, který porušuje pravidla fóra?   13. Jak mohu reportovat porušení pravidel hry?   14. Jak mohu reportovat team-killera?   15. Jak mohu reportovat porušení pravidel fóra?   16. Mohu reportovat soukromé zprávy či profil jiného uživatele?   17. Jak mohu do konverzace v soukromé zprávě přidat moderátora nebo jiného uživatele?   18. Jak se dozvím, že report, který jsem poslal, byl viděn a vyřešen?   19. Nikdy nikde nevidím důkaz o tom, že byl určitý uživatel zabanován. Proč?   20. Dostal jsem varování. Kde se na něj mohu podívat?   21. Dostal jsem varování. Proč nemohu na časově omezenou dobu přispívat na fórum?   22. Co dělat, když nesouhlasím s rozhodnutím moderátora?   23. Jaký je rozdíl mezi komunitním týmem a týmem moderátorů?   24. Proč nemohu psát na fórum?   25. Kdo jsou členové "komunitního týmu", který zde byl tolikrát zmíněn ?     Komunitní tým je tvořen lidmi, kteří zde na fóru sbírají vaši zpětnou vazbu a předávají vaše názory, návrhy a připomínky vývojářům. Jsme tady také proto, abychom odpovídali na vaše dotazy spojené s našimi hrami. Tvoříme pro komunitu také různá videa, nebo streamy, pořádáme soutěže a organizujeme offline eventy a komunitní setkání.   Vedle komunitního týmu je zde na fóru aktivní také tým moderátorů, který má na starosti údržbu fóra, respektive dohled na dodržování pravidel, případně sankcionování jejich porušení. Naši moderátoři josu zde také proto, aby vám pomohli s řešením problémů či dotazů ohledně moderace.   Seznamte se s česko-slovenským komunitním týmem :      

Britské společenství národů

Sign in to follow this  

Subforums

 1. 1
  topic
  5 posts
 2. 2
  topics
  15 posts

0 topics in this forum

There are no topics in this forum yet

Sign in to follow this  
×