Jump to content
 • Announcements

  • voulezvous

   Regulamin gry World of Warships   01/26/2017

     REGULAMIN GRY Dodatkowe postanowienia do Umowy licencyjnej użytkownika końcowego („EULA”).   Data ostatniej aktualizacji: 29 lipca 2016 r.   Umowa licencyjna użytkownika końcowego

   Warunki świadczenia usług

   Polityka prywatności   WAŻNE! PROSIMY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ!   POPRZEZ INSTALOWANIE, KOPIOWANIE LUB INNE KORZYSTANIE Z JEDNEJ LUB KILKU NASZYCH GIER BĄDŹ USŁUG W JAKIKOLWIEK SPOSÓB UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEGO REGULAMINU.   JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z POSTANOWIENIAMI REGULAMINU, PROSIMY NIE KONTYNUOWAĆ PROCESU REJESTRACJI I NIEZWŁOCZNIE OPUŚCIĆ NASZE WITRYNY ORAZ NIE UZYSKIWAĆ DOSTĘPU DO NASZYCH STRON, GIER I USŁUG ANI NIE KORZYSTAĆ Z NICH.   1. Ogólne zasady: 1.01. Aby się zarejestrować, gracz musi mieć ukończone co najmniej osiemnaście (18) lat. Gracze są osobiście odpowiedzialni za swoje zachowanie zarówno na czatach publicznych, jak i czatach bitewnych. Gracze odpowiadają za ochronę swoich kont przed dostępem przez osoby trzecie. Zalecamy wybór trudnego do odgadnięcia hasła i nieużywanie go ponownie na żadnej innej witrynie internetowej, gdzie może ono zostać odczytane przez właścicieli bądź administratorów danej strony. W przypadku utraty konta lub włamania się na nie hakerów, prosimy niezwłocznie poinformować o tym dział pomocy technicznej poprzez witrynę Działu Obsługi Klienta. Jeśli użytkownik nie ma ukończonych 18 lat lub nie spełnia innych wymogów wiekowych, obowiązujących w miejscu jego zamieszkania, powinien poprosić rodzica lub opiekuna o zapoznanie się z EULA i zaakceptowanie jej w jego imieniu. Jeżeli użytkownik nie spełnia powyższych wymogów wiekowych, nie może używać Gry ani mieć do niej dostępu bez nadzorującego go rodzica lub opiekuna prawnego. 1.02. Twórca tego oprogramowania (firma Wargaming.net) nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie poszczególnych graczy ani za treść wiadomości publikowanych przez nich na czatach i kanałach. Gracze są osobiście odpowiedzialni za swoje zachowanie i treść wiadomości publikowanych przez nich na wszelkich czatach i kanałach w grze. 1.03. Firma Wargaming.net zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny każdego zdarzenia. Podjęte działania mogą być łagodniejsze lub bardziej dotkliwe niż działania wyszczególnione dla każdej z kategorii. 1.04. Firma Wargaming.net może zawiesić, rozwiązać, zmodyfikować lub usunąć konta graczy w dowolnym momencie, z dowolnego powodu lub bez powodu oraz bez uprzedniego powiadomienia właściciela konta. Konta rozwiązane przez firmę Wargaming.net z powodu dowolnego rodzaju naruszenia, w tym bez ograniczeń z powodu naruszenia niniejszego regulaminu lub EULA, nie podlegają przywróceniu z jakiegokolwiek powodu. Dla celów wyjaśnienia a nie ograniczenia powyższego postanowienia przyjmuje się, że w większości przypadków zawieszenie, rozwiązanie lub usunięcie konta jest spowodowane naruszeniem niniejszego regulaminu, Umowy licencyjnej użytkownika końcowego (EULA) lub innych regulaminów firmy Wargaming.net. Gracze mogą usunąć dowolne zarejestrowane przez siebie konto w dowolnym czasie, postępując zgodnie z instrukcją opublikowaną na Stronie internetowej. Firma Wargaming.net może w dowolnym momencie przestać świadczyć lub wspierać usługę. 1.05. Gracze, którzy postanowią dołączyć do gry, przyjmują do wiadomości i akceptują niniejszy regulamin oraz wszelkie inne stosowne regulaminy oraz przestrzegają ich niezależnie od okoliczności. Ponadto gracze akceptują, że Regulamin będzie obowiązywać wszelkie osoby, którym zezwolą korzystać ze swojego konta Wargaming.net lub swojego identyfikatora użytkownika. Zezwalając innemu użytkownikowi na używanie swojego konta, właściciel tego konta osobiście odpowiada za wszelkie skutki (w tym rozwiązanie takiego konta), które mogą wyniknąć z naruszenia regulaminu przez takiego użytkownika. Właściciel konta nie jest uprawniony do otrzymania zwrotu środków w jakiejkolwiek walucie ani posiadanych kredytów. 1.06. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za żadne relacje w klanach. Liderzy klanów, ich zastępcy oraz oficerowie wedle własnego uznania starannie dobierają członków klanów (w szczególności dotyczy to przypisywania członków klanu do ważnych ról, takich jak skarbnik klanowy). Przypisując członka klanu do danej roli, lider klanu potwierdza swoje zaufanie do takiego członka. Dołączając do danego klanu Szeregowi potwierdzają, że akceptują zasady i regulaminy klanu. Należy pamiętać, że w przypadku konfliktu wewnątrz klanu, żadne informacje, takie jak logi skarbca itp., nie będą przekazywane na wniosek stron. 2. Zakazy, ograniczenia i warunki używania dla wszystkich czatów i kanałów w grze Użytkownik zgadza się powstrzymać od poniższych czynności podczas używania Gry lub jakiegokolwiek czatu lub kanału dostarczanego przez firmę Wargaming.net. 2.01. Nadmierne używanie przekleństw i nieodpowiedniego języka nie jest mile widziane. Zalecane jest upewnienie się, czy włączony został filtr cenzurujący. Włączenie filtra cenzurującego nie jest wymówką dla łamania obowiązujących w grze i na czatach zasad, a nadmierne przeklinanie będzie podlegało karze. 2.02. Zabronione jest pisanie wiadomości w taki sposób, aby obejść działanie filtra cenzurującego. 2.03. Obelgi, ataki personalne, nadużycia lub nękanie nie będą w żadnym wypadku tolerowane. 2.04. Zabronione są uwłaczające komentarze odnoszące się do rasy, narodowości, wyznania, kultury, płci czy preferencji seksualnych. 2.05. W każdym przypadku zabronione są aluzje odnoszące się do wyższości rasowej lub narodowej, a także propaganda dyskryminacyjna. 2.06. Zabronione jest spamowanie lub publikowanie pozbawionych sensu wiadomości na czacie gry i na czatach bitewnych. Powyższe dotyczy również nadmiernego używania wielkich liter oraz nadmiernego publikowania wyników bitew. 2.07. Zabronione jest żebranie/nakłanianie w jakiejkolwiek formie w czatach i kanałach gry. Żebranie/nakłanianie obejmuje między innymi: proszenie użytkowników o przelanie prawdziwych pieniędzy do wirtualnego portfela, proszenie o dodatkowe kredyty i prośby o przekazanie złota używanego w grze. 2.08. Wszelkiego rodzaju reklamowanie sprzedaży, wymiany lub innych opcji przekazania kont pomiędzy użytkownikami w czatach i kanałach gry narusza EULA i jest zabronione. 2.09. Zabronione jest rozpowszechnianie danych osobowych użytkowników bez ich zgody. 2.10. Zabronione jest zniesławianie lub publikowanie fałszywych informacji o użytkownikach w czatach i kanałach gry. 2.11. Zabronione jest podejmowanie prób wymuszenia informacji od użytkowników, w tym informacji wymaganych do używania ich konta. 2.12. Zabronione są rozmowy o rzeczach niezgodnych z prawem, takich jak nielegalne narkotyki, oraz publikowanie linków odnoszących się do takich rzeczy. Powyższe odnosi się do rozmawiania na temat lub podawania linków do witryn internetowych zawierających treści wulgarne, rasistowskie, obraźliwe, niezgodne z prawem lub wszelkie inne treści zabronione w EULA, a także podawanie linków do zasobów zawierających takie reklamy lub treści. 2.13. Zabronione są rozmowy o nieopublikowanych elementach gry, cheatach, modyfikacjach hakerskich, koniach trojańskich czy złośliwym oprogramowaniu oraz linkowanie do takich elementów. Jeżeli użytkownik podejrzewa istnienie cheatu lub modyfikacji hakerskiej w grze lub jeśli ma inne problemy lub obawy dotyczące tych tematów, powinien przekazać stosowne informacje działowi pomocy technicznej. 2.14. Zabronione są rozmowy o stronach internetowych związanych ze sprzedażą złota, kredytów, kodów promocyjnych, usług podbijania poziomu oraz kont gry, a także reklamowanie takich usług i podawanie linków do takich stron. 2.15. Zabronione są groźby zniszczenia pojazdów sojuszników lub ujawnienia przeciwnikom pozycji sojuszników, niezależnie od tego, czy zostały one zrealizowane. 2.16. Zabronione jest grożenie śmiercią oraz grożenie użyciem przemocy w prawdziwym życiu skierowane wobec użytkowników, moderatorów czy administracji projektu. 2.17. Zabronione są wszelkiego rodzaju wiadomości reklamowe na czatach ogólnych i czatach bitewnych. Wyjątek stanowią reklamy związane z grą World of Tanks, dotyczące, na przykład, tworzenia plutonów, rekrutacji do kompani, czy rekrutacji do klanu, które dozwolone są z zastrzeżeniem poniższych ograniczeń. Nie mogą one być dłuższe niż trzy (3) wiersze standardowego okna czatu i nie mogą być publikowane częściej niż raz na 15 minut w czatach w garażu lub raz na jedną rozgrywkę podczas bitwy. 2.18. Wspominanie o innych grach oraz rozmawianie o nich jest dozwolone, chyba że charakter rozmowy zmieni się w bezpośrednie promowanie innej gry. 2.19. Zabronione jest rozmawianie na tematy społeczne, religijne, polityczne, niezgodne z prawem lub na inne kontrowersyjne tematy, których poruszanie może stanowić wykroczenie. Powyższe dotyczy między innymi negatywnego przedstawiania postaci religijnych i politycznych. 2.20. Zabronione jest rozmawianie na czatach i kanałach w grze o decyzjach lub sankcjach wprowadzonych przez Moderatorów lub Administrację. 2.21. Surowo zabronione są wszelkiego rodzaju prowokacje w stosunku do innych graczy prowadzące do naruszenia postanowień EULA oraz innych dodatkowych postanowień. 2.22. Wszelkie oświadczenia oraz inne działania, które naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze, są surowo zabronione oraz będą stanowczo zwalczane. 2.23. Zabronione są wszelkie próby tworzenia pseudonimów, grup czy zorganizowanych społeczności graczy kojarzących się w jakikolwiek sposób z organizacjami, których funkcjonowanie narusza obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze. Powyższe dotyczy między innymi bezpośrednich i pośrednich odwołań do symboli, skrótów czy przywódców nazistowskich. 2.24. Zabronione jest wykorzystywanie materiałów lub informacji chronionych prawem autorskim, znakami towarowymi lub patentami oraz materiałów lub informacji poufnych lub zastrzeżonych, jak również naruszanie jakichkolwiek praw innych osób, w tym prawa do prywatności lub prawa do wizerunku. 3. Nazwy (graczy, drużyn i klanów), awatary, obrazy, podpisy i logo klanów Uwaga: w niektórych grach klany nie są dostępne Niektóre treści wykorzystywane w nazwach, awatarach, obrazach/filmach, podpisach i logotypach klanowych nie powinny mieć miejsca na forach ani w grze, ze względu na ich obraźliwy, irytujący lub niestosowny charakter. Poniższa lista stanowi jedynie przykład, jednakże daje pewne wyobrażenie o nazwach, obrazach, podpisach, awatarach i logotypach klanowych, które nie są akceptowane w środowisku Gry: Nazwy, awatary, obrazy, podpisy i logotypy klanów ... 3.01 które zawierają wulgaryzmy, również w formie skróconej. 3.02 które zawierają obelgi, ataki personalne, nadużycia lub nękanie. 3.03 które zawierają niedrukowalne słowa lub skróty lub takie, które są nieatrakcyjne lub nieczytelne. 3.04 które w całości lub części zawierają elementy chronione prawem autorskim lub zarejestrowanymi znakami towarowymi. 3.05 które mają (w jakikolwiek sposób) implikacje rasistowskie lub nacjonalistyczne i mogą obrażać określoną grupę narodową, etniczną, wyznaniową lub rasową. 3.06 które zawierają aluzje odnoszące się do wyższości rasowej lub narodowej, a także propagandę dyskryminacyjną. 3.07 które zawierają uwłaczające komentarze odnoszące się do rasy, narodowości, wyznania, kultury, stanu umysłowego, płci czy preferencji seksualnych. 3.08 które mają związek z seksualnością, pedofilią, wykorzystywaniem seksualnym lub są obraźliwym nawiązaniem do ludzkiego ciała lub jego funkcji. 3.09 które zawierają nagość, materiały pornograficzne lub inne treści, które są uznawane za nieodpowiednie. 3.10 które epatują brutalnością lub przemocą lub są obsceniczne bądź wulgarne. 3.11 które nawiązują do uzależniających lub nielegalnych substancji lub ich stosowania bądź do innych czynności niezgodnych z prawem. 3.12 które zawierają logotypy, symbole, emblematy lub figury w jakikolwiek sposób związane z organizacjami, które naruszają lub naruszały obowiązujące przepisy lub regulaminy, czyli takie, które mogą wywołać silną negatywną reakcję lub skojarzenia albo promować nienawiść na tle narodowym, etnicznym lub wyznaniowym. (na przykład wykorzystujące różne wariancje nazistowskich symboli, skrótów i znaków [88, 14, 420, SS] lub podobne stylizacje [takie jak 55], jak również tożsamość, imiona i nazwiska przywódców nazistowskich.) 3.13 które nawiązują do religii głównego nurtu i mogą być obraźliwe, np. wykorzystujące takie imiona jak Bóg, Jezus, Allah, itd. 3.14 które są związane z negatywnymi osobistościami historycznymi lub politycznymi, przede wszystkim takimi, które były sądzone przez międzynarodowe trybunały za zbrodnie przeciwko ludzkości, które wzbudzają uczucia cierpienia lub obrzydzenia u większości osób, a także z członkami istniejących obecnie organizacji terrorystycznych. 3.15 które negatywnie przedstawiają osoby związane z projektem lub administrację. 3.16 które w jakikolwiek inny sposób bezpośrednio lub pośrednio naruszają Umowę licencyjną użytkownika końcowego lub prawa lokalne (powyższe dotyczy również linków do witryn internetowych zawierających materiały o charakterze wskazanym powyżej). Jeżeli nazwy (graczy lub klanów), awatary, podpisy, obrazy/filmy lub logotypy klanów na forach lub w grze naruszają powyższe zasady, konto gracza może zostać zmienione, zawieszone lub ograniczone. Ponadto administracja zastrzega sobie prawo usunięcia lub zmiany wszelkich nazw (graczy, drużyn lub klanów) oraz awatarów, obrazów lub obrazów klanowych na forach lub w grze, które są uznawane za nieodpowiednie. 4. Nieodpowiednie zachowanie w grze / Zasady fair play Poniższe działania są zabronione w grze: 4.01. Umyślne uszkadzanie pojazdów należących do graczy z tej samej drużyny (uszkodzenie sojusznika). 4.02. Umyślne niszczenie pojazdów należących do graczy z tej samej drużyny (zniszczenie sojusznika). 4.03. Umyślne blokowanie (z przodu i z tyłu) pojazdów należących do graczy z tej samej drużyny. 4.04. Umyślne podpieranie (blokowanie z jednej strony w przypadku, gdy bok pojazdu innego użytkownika styka się z niezniszczalną przeszkodą, aby uniemożliwić mu swobodne przemieszczanie) pojazdu gracza z tej samej drużyny. 4.05. Umyślne informowanie członków przeciwnej drużyny poprzez czat bitewny lub głosowy o pozycji pojazdów należących do graczy z tej samej drużyny. 4.06. Umyślne wykorzystywanie systemu fizyki w celu uszkodzenia sojuszniczego czołgu, samolotu lub okrętu oraz inne podobne działania. Powyższe obejmuje między innymi wpychanie sojuszniczych czołgów na linię ognia, spychanie sojuszniczych czołgów z klifów, mostów, do wody, itd. 4.07. Korzystanie z botów, makr, aplikacji do automatycznego klikania czy też nagrywania sekwencji klawiszy i ruchów myszą lub innych metod służących gromadzeniu kredytów i doświadczenia bez udziału gracza w bitwie lub przy udziale pasywnym (nadmierna i powtarzająca się gra pasywna). 4.08. Wszelkie zachowania uznane przez pracowników Wargaming za zakłócające rozgrywkę innych osób mogą podlegać karze w trybie określonym w punkcie 1.04. Zachowania takie obejmują, między innymi: złośliwe lub umyślne nękanie w grze, umyślne wykorzystywanie mechanik gry lub wszelkie czynności, które w sposób umyślny są niezgodne z projektem gry lub naruszają go. Ograniczenia w grze będą stosowane w każdym przypadku w celu ochrony pozytywnego i zabawnego środowiska gry, po drobiazgowym dochodzeniu i wewnętrznej naradzie. 5. Egzekwowanie regulaminu „Automatyczny system zgłaszania uszkadzania/niszczenia pojazdów sojuszniczych” aktywnie skanuje logi gry w poszukiwaniu graczy, którzy masowo zadają obrażenia pojazdów z ich własnej drużyny (uszkodzenie sojusznika) lub umyślnie niszczą pojazdy swoich sojuszników (zniszczenie sojusznika). Uwaga: Automatyczny system zgłaszania uszkadzania/niszczenia pojazdów sojuszniczych jest niedostępny w niektórych Grach, na przykład w World of Tanks Blitz. Wynika to z faktu, iż zadawanie obrażeń lub niszczenie pojazdów członków własnej drużyny jest co do zasady wyłączone. 5.01. W oparciu o logi z bitew z pewnego okresu, obejmującego zwykle kilka dni, automatyczny system wyszukuje graczy, którzy brali udział w zdarzeniach związanych z uszkadzaniem lub niszczeniem sojuszników. Obliczenia są dość skomplikowane, a głównym czynnikiem branym pod uwagę jest współczynnik uszkodzeń zadanych sojusznikom do całkowitych uszkodzeń. 5.02. Jeżeli powyższy współczynnik dla danego użytkownika przekracza pewną ustaloną wartość progową, system identyfikuje go jako osobę naruszającą zasady gry, gdyż jego głównym celem jest zadawanie uszkodzeń pojazdom sojuszników. 5.03. Jeżeli współczynnik obrażeń przekroczy weryfikowaną wartość wprowadzoną w celu odróżnienia graczy, którzy umyślnie niszczą sojuszników, taki użytkownik oznaczany jest jako sprawca i trafia na listę zawieszonych. 5.04. Przy obliczaniu współczynnika obrażeń zadanych sojusznikom do całkowitych obrażeń pod uwagę brane są wyłącznie bitwy, w których wystąpiły przypadki uszkodzenia/zniszczenia sojusznika. 5.05. W związku z wprowadzeniem Automatycznego systemu zgłaszania uszkadzania/niszczenia pojazdów sojuszniczych, poniżej wymieniono środki, które mogą być podejmowane wobec sprawców: Pierwsze zidentyfikowanie użytkownika jako gracza niszczącego sojuszników i zadającego uszkodzenia sojusznikom skutkuje zawieszeniem konta gry na 1 godzinę.Drugie zidentyfikowanie użytkownika jako gracza niszczącego sojuszników i zadającego uszkodzenia sojusznikom (recydywa) skutkuje zawieszeniem konta gry na 1 dzień.Wielokrotne zidentyfikowanie użytkownika jako gracza niszczącego sojuszników i zadającego uszkodzenia sojusznikom (systematyczna recydywa) skutkuje PERMANENTNYM zawieszeniem konta. „Automatyczny system zgłaszania botów” aktywnie sprawdza logi gry wyszukując graczy, którzy używają automatycznych botów, aplikacji do automatycznego klikania, makr, aplikacji do nagrywania sekwencji klawiszy i ruchów myszą lub innych metod służących gromadzeniu kredytów i doświadczenia bez udziału gracza w bitwie lub przy udziale pasywnym. 5.06. W przypadku wykrycia pojedynczych lub krótkotrwałych oznak użycia automatycznych skryptów (oprogramowania botów) w logach użytkownika, konto użytkownika poddawane jest szczegółowej kontroli przez administrację. Właściciel konta może zostać poinformowany o tym fakcie poprzez specjalne powiadomienia wysyłane na zarejestrowany adres e-mail. 5.07. W przypadku wykrycia masowego lub wyraźnego używania automatycznych skryptów lub oprogramowania botów w logach użytkownika, konto użytkownika jest zawieszane permanentnie, z możliwością zdjęcia zawieszenia w przyszłości po wykonaniu przez administrację pełnego wycofania pojazdów, osiągnięć, środków (kredytów) i badań, z wyłączeniem czołgów premium, materiałów eksploatacyjnych premium, pocisków premium oraz złota. 5.08. Automatyczny system zgłaszania botów nie ma zastąpić działu pomocy technicznej, a jedynie ułatwić jego pracę. Stąd też najtrudniejsze sprawy będą rozpatrywane indywidualnie przez dział pomocy technicznej. 6. Zgłaszanie naruszeń w grze W niektórych Grach użytkownik będzie mógł skorzystać z Automatycznego systemu zgłaszania niszczenia pojazdów sojuszniczych. W takim przypadku działać będzie automatyczny system śledzenia naruszeń zasad gry (uszkodzenia/zniszczenia sojuszników), a administracja zwraca uwagę, że wraz wprowadzeniem tego systemu skargi użytkowników dotyczące wyżej wymienionych naruszeń nie będą rozpatrywane. Od tego momentu wszystkie kary za zadawanie uszkodzeń drużynowych i przypadki zniszczenia sojusznika będą wykonywane automatycznie bez ingerencji pracowników działu pomocy technicznej. System został dostosowany, wielokrotnie sprawdzony i obecnie działa prawidłowo. Zwracamy również uwagę na fakt, że wzięliśmy pod uwagę wiele możliwych okoliczności towarzyszących różnym naruszeniom (w tym okoliczności łagodzących i obciążających). Wszelkie prośby dotyczące anulowania bana czy skrócenia okresu kary nałożonej przez system będą ignorowane. Dodatkowe informacje na temat śledzenia użytkowników niszczących sojuszników i używających botów można znaleźć na stronie: Automatyczny system zgłaszania niszczenia pojazdów sojuszniczych 7. Oficjalny język 7.01. Czat ogólny: Oficjalnym językiem czatu ogólnego w grze (oraz wszelkich innych czatów nieprzeznaczonych dla konkretnego języka) jest język angielski. Graczy, którzy chcą porozumiewać się w języku ojczystym, zachęca się do korzystania z kanałów utworzonych specjalnie dla ich języka. 7.02. Czat bitewny w grze Preferowanym językiem jest język angielski, ale inne języki są dozwolone. Prosimy o wyrozumiałość dla graczy posługujących się innymi językami. Uwaga: niektóre kanały czatów nie są dostępne w niektórych grach. 8. Ważne/Inne postanowienia 8.01. Powtarzające się naruszenia któregokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu lub EULA, w tym postanowień wyszczególnionych powyżej, w wielu przypadkach będą skutkować trwałym zawieszeniem konta gry lub konta na forach. 8.02. Obowiązywanie niniejszych zasad nie jest uzależnione od używanego języka. Wyrażenia objęte niniejszym Regulaminem w każdym przypadku podlegają wymienionym karom, niezależnie od tego, czy są one nieodpowiednie w języku angielskim, czy w jakimkolwiek innym języku. 8.03. Gracze mogą kierować swoje opinie i uwagi do: działu pomocy technicznej (odwołania od zawieszenia konta gry), na witrynie internetowej: https://eu.wargaming.net/support/.   
  • Falathi

   Regulamin forum World of Warships   06/24/2017

     Witamy na Oficjalnym forum World of Warships!   To forum zostało stworzone i jest własnością Wargaming.net i istnieje po to, by zapewnić użytkownikom możliwość przedyskutowania pomysłów, uczestnictwa w wydarzeniach, podzielenia się i uzyskania porad dotyczących gry oraz omawiania wszelkich aspektów gry World of Warships. Prosimy pamiętać, że dostęp do tego forum jest przywilejem, a nie prawem. Dostęp do tego forum stanowi przywilej (nie prawo), który może zostać unieważniony przez Wargaming.net w każdym momencie z powodów uwzględniających (jednak nie ograniczających się do) naruszenie zasad forum. Aby uniknąć doświadczenia takiej sytuacji oraz zapewnić przyjazne i otwarte środowisko na łamach forum, zachęcamy do zapoznania się z poniższymi zasadami: Pamiętajcie o tym, że podane niżej zasady służą jedynie jako wskazówki. Zastrzegamy sobie prawo oceny i reakcji do każdego incydentu indywidualnie przed podjęciem decyzji o koniecznych krokach, które należy podjąć. Użyte sankcje mogą być mniej lub bardziej surowe i zależeć będzie to od sytuacji. Dopuszczają one czasowe lub permanentne zawieszenie konta Wargaming.net. Lista sankcji: Nr.1: Pisemne ostrzeżenie od jednego z moderatorów lub pracowników Wargaming.net z prośbą o zachowanie zgodne z wytycznymi forum. Nr.2: 14-dniowy zakaz udzielania się na forum dla Twojego konta Wargaming.net. Nr.3: 1-roczny zakaz udzielania się na forum dla Twojego konta Wargaming.net (permanentny zakaz w ekstremalnych przypadkach). Sankcje mogą wydawać się surowe, ale jest prosty sposób na to by ich uniknąć: nie łam zasad I wszyscy będą szczęśliwi. Sankcje wygasają po 6 miesiącach. Jeśli gracz zostanie ukarany więcej niż raz w okresie 6 miesięcy, druga sankcja będzie wyższego poziomu od poprzedniej. Jeśli gracz nie dostanie żadnej kolejnej sankcji przez 6 miesięcy, jego lub jej status wraca do stanu zerowego. Administracja i moderacja forum: Forum jest pod opieką pracowników działu Społeczności Wargaming.net oraz moderatorów. Pracownicy działu Społeczności można rozpoznać po przynależności do tej grupy: "WG Staff". Skargi i wszelkie problemy techniczne można zgłaszać do Działu Obsługi Klienta: https://eu.wargaming.net/support/ Jeśli chcecie zgłosić skargę na działanie moderatorów, prosimy o kontakt z ich bezpośrednim menedżerem przez prywatną wiadomość na forum: 
     Nohe21 Reguły forum: 1. Etykieta: Językiem oficjalnym forum jest język angielski. Używanie innych języków jest dozwolone jedynie w specjalnych sekcjach językowych. Nie przeklinaj   Pisz na temat Forum World of Warships służy do dyskusji na tematy związane bezpośrednio z grą World of Warships Tematy niezwiązane z World of Warships lub Wargaming.net zostaną usunięte. Nie dyskutuj na temat moderacji i sankcji Lektura naszych Reguł pomoże w zrozumieniu, dlaczego Twój wpis podległ moderacji Nie używaj nicków pracowników Wargaming w tytule Twoich postów Wszelkie ważne i nagłe sprawy należy zgłaszać bezpośrednio do Działu Obsługi Klienta Nie zakładaj wątków po to by dzielić się prywatnymi wiadomościami Wymiana wiadomości z Działem Obsługi Klienta oraz przez prywatne wiadomości powinny pozostać prywatne. Nie podszywaj się pod członków administracji i moderatorów Próba podszycia się zostanie ukarana bardzo surowo! Pamiętaj, że tekst o kolorze czerwonym jest zarezerwowany jedynie dla pracowników Wargaming.net! Nie twórz wpisów w całości pisanych dużymi literami, nie używaj zwodniczych tytułów oraz nadmiernej ilości znaków interpunkcyjnych Nie ‘podbijaj’ wpisów Nie pisz o zamkniętych lub usuniętych wątkach. Bądź konstruktywny: Postując, rób to w dobrych intencjach. Unikaj wpisów które nie mają nic konstruktywnego lub pozytywnego do powiedzenia. Twój wpis powinien dodawać do dyskusji lub oferować rozwiązanie dle poruszonego problemu. Jeśli Twoim jedynym powodem dla wpisu jest bycie negatywnym, wpis ten nie jest wart zachodu. Respektuj innych Respektuj innych i traktuj ich tak, jak sam chciałbyś być traktowany. Pamiętaj, że nasze forum jest otwarte na dyskusję dla wszystkich naszych graczy.     2. Zakaz piętnowania
     Niewłaściwe zachowanie w grze powinno być raportowane bezpośrednio w grze. Unikaj: Oskarżania innych o bycie toksycznym w grze Oskarżania innych o działania na szkodę innych Oskarżania innych o użycie cheatów i innych zakazanych usług Oskarżania innych o trollowanie forum Ogłaszania, że kogoś zaraportowałeś 3. Nie zniżaj się do ataków osobistych, obelg i nagabywania:   Unikaj: Obelg Obraźliwych uwag na tle etnicznym Promowania nienawiści narodowych Gróźb dla życiaSpammowania i trollowania Rozpowszechniania prywatnych informacji Linkowania do stron zawierających którykolwiek z powyższych punktów
   Prowokowania 4. Nie spamuj! Unikaj: Powtarzanych wpisów na ten sam temat Tworzenia tych samych wpisów w wielu wątkach Tworzenia wpisów bez znaczenia Wklejania linków stron zakazanych lub reklamujących inne usługi Ogłaszania sprzedaży czegokolwiek Ogłaszania sprzedaży usług osób prywatnych i firm Zbędnego pisania dużymi literami, używania innych czcionek, kolorów i grafik Błagania ‘Podbijania’ wpisów (chyba, że zasady tego wątku na to pozwalają w tej sekcji forum) Nadużywania guzika "Reported Post" niepotrzebnie
   Multi-postingu - wiele postów, jeden pod drugim.   5. Nie dyskutuj o nielegalnych/zakazanych czynach Dyskusja na temat rzeczy i czynów nielegalnych zaowocuje usunięciem wpisu oraz surowymi karami ze strony moderatorów. Wszelka nielegalna działalność zostanie także zgłoszona odpowiednim władzom.   Unikaj: Wklejania linków do nielegalnego oprogramowania/pobierania nielegalnego oprogramowania Wklejania linków do nielegalnych hacków/ modyfikacji Wklejania linków do stron wyłudzających dane osobiste Ogłaszania lub próśb o sprzedaż konta Wpisów o cheatach, hackach, koniach trojańskich lub programach o szkodliwym działaniu Ogłaszania lub próśb o dzielenie się kontem Ogłaszania lub próśb o kupno/sprzedaż waluty w grze Ogłaszania lub próśb o kupno/sprzedaż kodów promocyjnych Ogłaszania lub próśb o pomoc w osiąganiu kolejnych poziomów w grze Wklejania linków do stron zawierających którykolwiek z powyższych punktów. 6. Materiały dla dorosłych Unikaj: Materiałów pornograficznych wszelakiego rodzaju Materiałów przedstawiających prawdziwe sceny z krwią, śmiercią oraz szczególnie okrutnych aktów Materiałów pokazujących akty (częściowych lub pełnych) i czynności seksualne Wklejania linków do stron zawierających którykolwiek z powyższych punktów.     7. Nieodpowiednie/delikatne tematy Unikaj dyskusji o: Religii Seksie Polityce Problemach społecznych Ponadto, unikaj niestosownych nazw, awatarów lub sygnatur zawierających kontrowersyjne treści religijne lub historyczne.   8. Nie próbuj oszukać systemu sankcji Jeśli dostałeś sankcję, moderatorzy są w stanie ją rozszerzyć na wszystkie konta alternatywne, które możesz posiadać na forum. UWAGA Administracja rezerwuje sobie prawo poprawek i modyfikacji powyższych Reguł zgodnie z potrzebami Społeczności by zapewnić jej sprawne działanie. Kontynuacja łamania powyższych Reguł oraz umowy licencyjnej (EULA) będzie często karana permanentnym zawieszeniem konta w grze i/lub na forum.   Updated:  09-08-2017        
  • WG_Lumberjack

   Lista Community Contributorów.   06/25/2017

   Kto to jest Community Contributor?
   Tytuł ten noszą gracze, w którzy oferują pomoc innym graczom na najróżniejsze sposoby, poprzez udzielanie odpowiedzi, tworzenie poradników, pomoc w organizacji konkursów w naszym dziale konkursy i eventy, przekazują relacje z eventów na żywo, mają kanał na Youtube i tak dalej i tak dalej. Zasadniczo może do niej należeć każdy, kto dobrowolnie decyduje się poświęcić swój czas i energię na rzecz gier Wargaming i wspólnoty graczy.

   FAQ:
       MageT Youtube
   Facebook
   Blog   ujea     Youtube Twitch
   szparagus
   Twitch
   Youtube
   Facebook

   Tokoto
   Twitch

   Strzelam_za_1hp     Youtube   Ded87     Youtube   Rykoszet Blog Youtube Twitch
   Facebook
    
        
  • Falathi

   Często zadawane pytania   06/26/2017

   CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA (FAQ) Poniższe wskazówki i przykłady mają na celu ułatwienie zrozumienia reguł forum i ułatwienie wspólnej koegzystencji na forum.   Czy mogę mieć więcej niż jedno konto na forum?     2. Co powinienem wiedzieć, zanim zacznę pisać?     3. Gdzie mogę utworzyć nowy wątek?   4. O czym powinienem pamiętać, gdy zakładam nowy wątek?   5. Czy mogę podbić mój wątek?     6. Nikt nie odpowiada w moim wątku. Co robić?     7. Czy mogę skasować swój wpis? 8. Chcę zamknąć swój wątek. Jak to zrobić?   10. Nie mogę znaleźć mojego wątku/wpisu. Co się stało? Gdzie on zniknął?   11. Jak mogę zacytować czyjąś wypowiedź?   12. Czy mogę skrytykować innego użytkownika?     13. Co mam zrobić, gdy widzę wpis, który narusza zasady forum?   14. Jak mam zgłaszać naruszenia reguł w grze?   14. Jak mogę zgłosić team killera ( kogoś, kto strzela do graczy swojej drużyny )?   15. Jak mogę zgłosić naruszenie reguł forum?   16. Czy mogę zgłaszać profile innych użytkowników oraz wiadomości prywatne?   17. W jaki sposób mogę dodać moderatora/innego użytkownika do prywatnej konwersacji?
       18. W jaki sposób mogę się dowiedzieć, czy mój raport został sprawdzony i rozpatrzony?   19. Nie widzę żadnego potwierdzenia, że użytkownik został zbanowany! Dlaczego?     20. Otrzymałem ostrzeżenie, gdzie mogę sprawdzić szczegóły?   21. Dostałem ostrzeżenie. Dlaczego chwilowo nie mogę nic pisać?   22. Co mogę zrobić, jeśli nie zgadzam się z decyzją moderatora?     23. Jaka jest różnica między zespołem Społeczności oraz Zespołem Moderatorów?   24. Dlaczego nie mogę pisać na forum?     25. Kim jest ten „Zespół ds. Społeczności”, który widujecie tu na forum?
   Zespół ds. Społeczności to ludzie, którzy zbierają wasze opinie i sugestie oraz reprezentują was przed deweloperami. Oprócz tego dostarczają informacje na temat gry, uczestniczą w tworzeniu materiałów takich jak wideo, streamy, konkursy i rozdawnictwa – online i offline.
   Ramię w ramię z zespołem moderatorów pilnują porządku na forum i przestrzegania zasad kiedy to potrzebne. Są też dla was by pomóc wam przy wszystkich wątpliwościach związanych z moderacją. Tak prezentuje się POLSKI zespół:  
  • WG_Lumberjack

   Tworzenie klanów - zasady   03/25/2018

   Tworząc, dołączając do i/lub zarządzając klanem, gracze World of Warships rozumieją i przyjmują, że wszystkie zasady, umowy, polityki i inne dokumenty zaakceptowane przez graczy w momencie rejestracji (tworzenia konta) w World of Warships (odtąd oznaczone jako "Umowa użytkownika") będą miały zastosowanie do tworzenia, wprowadzania, zarządzania i innych operacjach na klanie w powyżej wymienionych grach.   PROSZĘ ZAUWAŻYĆ, ŻE ZASADY I OGRANICZENIA NIE WYCZERPUJĄ I NIE POKRYWAJĄ WSZYSTKICH MOŻLIWYCH OBRAŹLIWYCH ZACHOWAŃ I NADUŻYĆ.   1.         Rejestracja klanu oferowana jest za opłatą. Opłata rejestracyjna obciąży automatycznie konto gracza tworzącego klan w chwili rejestracji. 2.         Maksymalna liczba członków nowo utworzonego klanu wynosi 30. Liczba ta może zostać zwiększona różnymi sposobami dostępnymi w grze. 3.         Nazwa klanu składa się z pełnej nazwy i znacznika (skrótu). 4.         Pełna nazwa klanu może zawierać małe i wielkie litery łacińskie, Cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacje, cyfry, łączniki (-) i podkreślnik (_). 5.         Pełna nazwa klanu nie może przekraczać 70 znaków. 6.         Znacznik klanu może zawierać tylko wielkie litery łacińskie, myślnik, podkreślnik i cyfry. 7.         Znacznik powinien mieć długość od 2 do 5 znaków. 8.         Zarówno pełna nazwa jak i znacznik są niepowtarzalne w World of Warships, wielkość liter nie ma znaczenia. Podczas sprawdzania, wielkość liter nie jest brana pod uwagę. 9.         Twórca klanu może podać opis klanu we właściwym polu. Opis klanu może zawierać małe i wielkie litery alfabety łacińskiego, cyrylicy i innych alfabetów narodowych, spacje, cyfry, myślniki (-) i podkreślniki (_). Maksymalna długość opisu klanu wynosi 500 znaków. 10.       Pełne i skrócone nazwy klanów, znaczniki i opisy nie mogą: 10.1.    Mieć pośredni lub bezpośredni związek z organizacjami historycznymi lub politycznymi, wliczając te uznane za winne zbrodni przeciwko ludzkości, co powoduje negatywną reakcję większej liczby ludzi, lub z jakimikolwiek reprezentantami lub nazwiskami organizacji terrorystycznych, wliczając aktualnie działające. Przykłady naruszenia: atrybuty nazistowskie, powiązane skróty i symbole, np. “SS”, jak również nazwiska i imiona oraz inicjały reprezentantów nazizmu. 10.2.    Zawierać wzmiankę o rasowej lub narodowej wyższości, lub promować dyskryminację w jakiejkolwiek formie. 10.3.    Sugerować zniewagę lub obsceniczność w jakimkolwiek języku. 10.4.    Być związane z pedofilią, niepełnosprawnością lub skutkami molestowania.   10.6.    Obrażać w jakikolwiek sposób grupę etniczną lub rasę. 10.7.    Jawnie bądź niejawnie odnosić się do stosunków seksualnych lub przemocy. 10.8.    Opisywać ludzkie lub zwierzęce funkcje biologiczne lub odruchy. 10.9.    Jawnie bądź niejawnie promować lub odnosić się do spożycia alkoholu i narkotyków. 10.10.  Zawierać elementów objętych prawami autorskimi lub będącymi znakami handlowymi, częściowo lub w całości. 10.11.  Zawierać informacje, które mogłyby prowadzić do błędnego postrzegania klanu jako klanu należącego do Wargaming. 10.12.  Zawierać wulgarnych akronimów, wyrażeń, fraz.. 10.12.  Naruszać warunki Umowy użytkownika między graczami i Wargaming w jakikolwiek sposób, włączając obowiązujące prawo. 10.13.  Zawierać odnośniki internetowe, oprócz odnośników do zasobów World of Warships. 10.14.  Zawierać informację lub sugerować, że dołączenie lub członkostwo w danym klanie wiążą się z opłatami.

   Pełna nazwa, tag, motto i opis klanu nie mogą łamać powyższych punktów. Wszystkie pełne i skrócone nazwy, znaczniki oraz opisy klanów, które naruszają powyższe zasady, muszą zostać zmienione w taki sposób, żeby być zgodnymi z tymi zasadami. W zależności od powagi naruszenia zasad, klan może otrzymać ostrzeżenie i nakaz zmiany obraźliwego przedmiotu albo Wargaming może zmienić go automatycznie. W skrajnie oczywistych i poważnych przypadkach podjęte działania mogą obejmować rozwiązanie klanów i stałe zablokowanie dostępu do Gry kontom jego członków, zwłaszcza w przypadkach gdy wpłynie skarga zainteresowanych stron lub właścicieli praw autorskich. W takich przypadkach opłata wydana na tworzenie pełnej i skróconej nazwy klanu (znacznika) oraz opisu klanu naruszających niniejsze Zasady, nie będzie zwracana. Wargaming nie odpowiada za sytuacje, w których kilka klanów tworzy podobne znaczniki lub nazwy klanów. Przeciw takim klanom nie będą podejmowane żadne kroki administracyjne. Klan, którego pełna lub skrócona nazwa zostanie uznana za sprzeczną z zasadami, może zostać rozwiązany bez zwrotu kosztów opłaty rejestracyjnej. Wargaming ma prawo, ale nie jest zobligowane do dania klanowi 24 godzin na wyeliminowanie niezgodności z zasadami. 11.       Wszelkie naruszenia tych Zasad, automatycznie oznaczają naruszenie Umowy użytkownika lub innego podobnego dokumentu dotyczącego użycia odpowiedniej gry i dają podstawy do sankcji przeciwko twórcy klanu lub innej osobie mającej uprawnienia do zarządzania klanem. 12.       Przypadki będące naruszeniami specyficznymi dla klanów to: 12.1.    Bezpośrednia sprzedaż miejsc/slotów w klanie w zamian za przedmioty w grze, osiągnięcia lub jakiekolwiek inne rodzaje korzyści są niedozwolone. Dotyczy to również opłat za dołączenie do klanu, które nie są częścią mechaniki samej gry. 12.2.    Jakiekolwiek umowne bitwy, tj. ustawianie bitew, w tym celowe porażki lub zbyt pasywne zachowanie graczy obu drużyn (wymuszony remis) są zabronione. 13.       W sytuacji, gdy kilku graczy z danego klanu wielokrotnie narusza Regulamin klanów, Regulamin gry lub Umowę użytkownika, Wargaming ma prawo anulować wszelkie postępy klanu w rankingu, usunąć wszystkie struktury z bazy klanu, zasoby klanu lub rozwiązać taki klan bez żadnej formy rekompensaty dla klanu lub samych graczy. Członkowie klanu, którzy dopuścili się wykroczeń opisanych w punkcie 12 mogą zostać pozbawieni przedmiotów w grze lub osiągnięć, dla których zasady zostały naruszone, lub dostęp do ich kont może zostać ograniczony, włączając w to możliwość stałego zablokowania konta. 14.       Każdy przypadek naruszenia tego regulaminu klanów rozważany jest osobno. Powaga naruszenia oceniana jest przez Wargaming. 15.       Skargi związane z wewnętrznymi konfliktami klanów nie są rozważane przez Wargaming. Odpowiedzialność za rozwiązanie konfliktu należy do dowódców klanu, jego zastępców i mianowanych przez nich osób autoryzowanych. Mianując członków klanu na stanowiska oficerów oraz inne stanowiska w klanie, dowódca zatwierdza ich autorytet. Pozostali członkowie akceptują wewnętrzne zasady klanu przystępując do niego.

   Ostatnia aktualizacja zasad: 26/03

Wiadomości i komunikaty

You need to play a total of 1 battles to post in this section.

Najnowsze informacje na temat gry!

Subforums

 1. Kalendarz   (3,776 visits to this link)

22 topics in this forum

  • 31 replies
  • 668 views
  • 1 reply
  • 1,444 views
  • 3 replies
  • 465 views
  • 0 replies
  • 74 views
  • 1 reply
  • 95 views
 1. Locks Oct 21, 2018   Jak to działa: rozrzut pocisków - wątek na forum

  • 0 replies
  • 73 views
  • 2 replies
  • 49 views
  • 3 replies
  • 62 views
 2. Locks Oct 19, 2018   Lotniskowce: sprawdźcie zmiany! - wątek na forum

  • 18 replies
  • 636 views
 3. Locks Oct 19, 2018   Ring / Bitwa uczestników / Reedycja - wątek na forum

  • 0 replies
  • 44 views
 4. Locks Oct 18, 2018   Rankingowy sprint - wątek na forum

  • 0 replies
  • 42 views
 5. Locks Oct 18, 2018   Druga misja bojowa Kota Kiciasława! - wątek na forum

  • 3 replies
  • 216 views
  • 0 replies
  • 69 views
 6. Locks Oct 17, 2018   Król Mórz VII: czas na zapisy! - wątek na forum

  • 0 replies
  • 51 views
 7. Locks Oct 17, 2018   Biuletyn deweloperów: aktualizacja 0.7.10 - wątek na forum

  • 1 reply
  • 88 views
  • 5 replies
  • 315 views
  • 2 replies
  • 241 views
  • 33 replies
  • 705 views
  • 192 replies
  • 7,707 views
  • 12 replies
  • 363 views
  • 25 replies
  • 1,017 views
  • 33 replies
  • 1,939 views
×