Jump to content

Pravidla fóra World of Warships

Wysch

Vítejte na oficiálním World of Warships fóru!

 

Toto fórum je provozováno a udržováno společností Wargaming.net a jeho účelem je zajistit hráčům místo, kde mohou v přátelské atmosféře diskutovat a sdílet obsah týkající se hry World of Warships. Mějte prosím na paměti, že vstup na toto fórum je privilegium, nikoli garantované právo. Vstup na fórum může být návštěvníkům za strany Wargaming.net odepřen z důvodů, které nejsou limitovány porušením některého ze psaných pravidel tohoto fóra. Aby toto fórum zůstalo přátelským a příjemným prostředím pro všechny návštěvníky, čtěte prosím pozorně níže uvedená Pravidla fóra.

 

Upozorňujeme, že pravidla pro moderování fóra slouží pouze jako vodítko. Vyhrazujeme si výhradní právo posoudit a vyhodnotit každý incident individuálně a podle potřeby rozhodnout o postihu, který bude udělen. Sankce se tedy mohou lišit případ od případu (mohou být mírnější či tvrdší) a mohou vyústit v dočasný či permanentní ban na hráčův herní Wargaming.net účet.

 

Seznam sankcí:

 

1. sankce (+1 varování/ warning point): Písemné varování od jednoho z moderátorů či zaměstnance (WG staff) Wargaming.net, v němž je uživatel fóra upozorněn na nevhodné chování a požádán o respektování pravidel fóra.  

2sankce (+1 varování/ warning point): 14 denní ban – 14 dní zákazu psát na Wargaming.net fórum z vašeho účtu

3. sankce (+1 varování/ warning point): podle závažnosti na 3 měsíce, 6 měsíců nebo 1 rok zákazu psát na Wargaming.net fórum z vašeho účtu (v extrémních případech permanentní ban)

Sankce se mohou zdát přísné, ale vyhnout se jim je jednoduché: respektujte pravidla a všechno bude v nejlepším pořádku.

Jednotlivé sankce jsou brány v potaz po dobu 6 měsíců. Pokud hráč obdrží více než jeden postih během 6 měsíců, bude mu okamžitě udělen vyšší stupeň sankce za každý nový prohřešek. Pokud se hráč během 6 měsíců od obdržení sankce ničím dalším neproviní, vrátí se po těchto 6 měsících jeho konto sankcí zpět na 0. 

 

Administrace a moderace fóra:

Fórum je spravováno komunitním týmem Wargaming.net a našimi oficiálními moderátory.  Zaměstnanci WG jsou na fóru rozpoznatelní podle červeného tagu "WG Staff". Stížnosti a hlášení technických problémů mohou být reportovány na zákaznickou podporu: https://eu.wargaming.net/support/
Stížnosti ohledně trestu za porušení pravidel fóra směřujte v soukromé zprávě komunitnímu manažerovi: 

YabbaCoe

 


 

 

 

Pravidla fóra:

 

1. Etiketa:

Oficiálními jazyky tohoto fóra jsou čeština a slovenština. Používání jiného jazyka je dovoleno pouze ve speciálních sekcích fóra.  

 • Nepoužívejte sprostá slova

 

 • Buďte konstruktivní

World of Warships fórum je určeno k diskuzi o tématech, která se přímo týkají hry World of Warships

Témata, která přímo nesouvisí se hrou World of Warships nebo Wargaming.net podléhají mazání.

 • Nediskutujte o moderaci a sankcích

Přečtěte si Pravidla fóra, abyste pochopili, proč byl váš příspěvek moderován.

 • Nepoužívejte jména zaměstnanců Wargamingu v názvech vámi založených vláken

V každé důležité či urgentí záležitosti byste měli kontaktovat naši zákaznickou podporu.

 • Nazakládejte vlákna a nepište příspěvky za účelem sdílení soukromé konverzace

Jak konverzace se zákaznickou podporou, tak veškerá komunikace, která probhěla v soukromé zprávě, by měla zůstat soukromou. 

 • Nevydávejte se za / nenapodobujte administrátory a moderátory fóra

Pokusy o to, vydávat se za člena některého z oficiálních týmů, které mají na starost administraci a moderaci fóra, budou přísně potrestány. Nedělejte to!

 • Pamatujte na to, že červená barva v textu může být používána jen administrátory a moderátory.

Nepište celé příspěvky velkými písmeny (nepoužívejte zbytečně Caps Lock), nepoužívejte zavádějící názvy vláken a příspěvků, vyvarujte se nadměrnému používání punktace atd.  

 • Neudržujte příspěvky uměle nahoře ("bump" příspěvků)
 • Nepište o zamčených nebo smazaných vláknech
 • Buďte konstruktivní

       Když přidáváte příspěvek na fórum, ujistěte se, že tak činíte s dobrými úmysly. Vyhněte se přidávání příspěvků, pokud nemáte nic pozitivního nebo konstruktivního, co byste chtěli k tématu  

       říci. Váš příspěvek by měl být pro danou diskuzi přínosem nebo přinášet řešení diskutovaného tématu. Pokud je jediným účelem vašeho příspěvku negativita, pak nemá význam ho na fórum

       přidávat.

 • Buďte zdvořilí a respektujte ostatní

       Chovejte se k ostatním tak, jak byste chtěli, aby se chovali oni k vám. Pamatujte na to, že fórum je otevřeno všem hráčům našich her.

 

 

2. Žádné jmenování a zostuzování ostatních uživatelů fóra a hráčů 

Nevhodné chování ve hře by mělo být reportováno prostřednictvím reportovacího systému přímo ve hře.

Vyhněte se:

 • Obviňování ostatních z toxického chování ve hře
 • Obviňování ostatních ze zlomyslného jednání
 • Obviňování ostatních z podvádění nebo používání zakázaných služeb (včetně módů)
 • Obviňování ostatních z trollingu na fóru
 • Prohlašování, že jste někoho „reportovali“  

3. Neuchylujte se k osobním útokům, vulgarismům a obtěžování:

 

Vyhněte se:

 • Nadávkám
 • Rasovým a etnickým urážkám
 • Propagaci národnostní nenávisti
 • Jakýmkoli výhružkám
 • Provokaci
 • Spamování a trollingu
 • Šíření jakýchkoli osobních informací (jméno, adresa, telefonní číslo, poštovní adresa, emailová adresa atp.) svých či dalších osob
 • Sdílení odkazů na webové stránky, které obsahují či propagují cokoli z výše uvedeného výčtu

 

4. Nespamujte!

Vyhněte se:

 • Opakovanému zveřejňování téhož obsahu
 • Zveřejňování téhož obsahu v několika různých vláknech
 • Zveřejňování irelevantního obsahu
 • Sdílení odkazů, které propagují třetí strany, propagaci a inzerování na fóru atd.  
 • Propagaci prodeje jakýchkoli produktů
 • Propagaci služeb poskytovaných jednotlivci či firmami
 • Zneužívání (nadužívání) velkých písmen, barev či obrázků v textu
 • Žebrání
 • Umělému udržování starých témat mezi aktuálními („bump“ příspěvků), není-li něco takového explicitně dovoleno v některé z podsekcí fóra 
 • Zneužívání reportovacího systému a tlačítka "Report" příspěvků za účelem zbytečného a nesmyslného reportování
 • Multi-postingu, čili vytváření většího počtu příspěvků v křátkém časovém okamžiku

 

5. Nediskutujte o zakázaných a nepovolených aktivitách

Diskuze o jakékoli ilegální či nepovolené aktivitě bude mít za důsledek odstranění příspěvku a přísné potrestání autora ze strany moderátorů. Příspěvky zmiňující a diskutující nelegální aktivity budou také postoupeny příslušné autoritě (PČR atp.).  

Vyhněte se:

 • Sdílení odkazů na nelegální software / stránky na stahování
 • Sdílení odkazů na cheaty, hacky a nepovolené módy
 • Sdílení odkazů na stránky, které jsou zaměřeny na rhybaření  (phishing sites)
 • Nabídka či poptávka obchodních aktivit
 • Sdílení cheatů, hacků, trojských koňů nebo škodlivých programů
 • Nabídka či poptávka sdílení účtu
 • Nabídka či poptávka prodeje, nákupu či směny herní měny  
 • Nabídka či poptávka prodeje nebo směny promo-kódů
 • Nabídka či poptávka služeb poskytujících levelling
 • Sdílení odkazů na webové stránky, které obsahují či propagují cokoli z výše uvedeného výčtu
 • Nabádání k aktivitám, které porušují pravidla hry a fóra

 

6. Žádný nevhodný (18+) obsah

Vyhněte se:

 • Sdílení jakýchkoli pornografických materiálů
 • Sdílení jakýchkoli materiálů, které zobrazují reálné záběry smrti, zranění či násilí atd. 
 • Sdílení jakýchkoli (včetně uměleckých) materiálů, které obsahují nahotu a mají explicitní sexuální podtext
 • Sdílení jakýchkoli webových stránek, které  obsahují či propagují cokoli z výše uvedeného výčtu

 

7. Žádná nevhodná/citlivá témata

Vyhněte se diskuzi o:

 • Náboženství
 • Sexu
 • Politických tématech
 • Socialních problémech

Vyvarujte se také používání nevhodných jmen, avatarů nebo podpisových šablon, včetně takových, které obsahují kontroverzní náboženské, politické či historické postavy.

 

8. Nepokoušejte se obejít systém trestů

Pokud jste na fóru dostali ban, je tým moderátorů a administrátorů fóra automaticky oprávněn k tomu, aby zabanoval i všechny vaše alt-účty (alternativní, nově vytvořené účty).

Důležité

Administrátoři si vyhrazují veškerá práva na úpravu a aktualizaci všech výše uvedených pravidel, bude-li to na základě potřeb komunity nutné k zajištění plynulého fungování procedur v této komunitě.

Opakované porušování těchto pravidel nebo pravidel uvedených v EULA, může vyústit v permanetní zákaz vstupu do hry a/nebo přispívání na fórum.

 

Aktualizováno:  8-10-2020

 

 

×